Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Ομάδα του 3ου λόχου του Συντάγματος "Ζωγράφου" στους Γεωργουτσάτες


Φωτογραφία:


-Στη μέση ο λοχαγός Ν. Αποστολάκος (έπεσε ένδοξα στην Μ.Ασία το 1922) διοικητής του 3ου λόχου ,με την διάτρητη από τις σφαίρες σημαία (ενθύμιο της μάχης του Λαμπόβου)την οποία με την λήξη του αγώνα κατέθεσε στον Μητροπολιτικό Ναό Αργυροκάστρου ,μαζί του είναι οι τραυματίες: Παν.Σακκάς(επιλοχίας),Δημ.Γιαννούλης(δεκανέας),Δημ. Παπαδημητρίου
(σαλπικτής δεκανέας),Παντ. Κάζος,Στ. Μ.ακας,Ηλ. Γούδας,Γεωρ. Γρηγορόπουλος, Ευ.Μήτσικας,Ηλ.Παπαθανασίου,Ιω.

Καπόλας,Ιω.Ευθυμίου,Γεωρ.Χρυσικάκος(επιλοχίας), Ιω.Παυλάκης (επιλοχίας) και Παν. Καλαντώνης (επιλοχίας).

-Τότε η Κυβέρνηση της Αυτονόμου είχε προσφύγει στους Γεωργουτσάτες (στο χάνι της Ι. Μονής Πρ. Ηλίου-σήμερα Ιατρικό κέντρο"Ο Ευαγγελισμός").

-Με την κατάθεση της Σημαίας στην Μητρόπολη ,ο Μητροπολίτης Δριυνουπόλεως Βασίλειος Υπουργός,έστειλε την παρακάτω επιστολή με αρ. πρωτ.681.:
Πρός τον Αξιότιμον λοχαγόν της Αυτονόμου κ. Δ. Αποστολάκον.

Εις απάντησιν της από 5 τρέχοντος μηνός επιστολής του ενδοξωτάτου διοικητού του Συντάγματος κ. Γ. Ζήρα, γνωρίζω υμίν ότι την αιματοβαφή Σημαίαν του γενναίου Συντάγματος Δρίνου την δοξασθείσαν εις τας διά λόγχης επιθέσεως Λαμπόβου κατά των Αλβανών, εκομισάμεθα και ευχαρίστως θα διαφυλάξωμεν αυτήν εν τη Ι.Μητροπόλει,εις ιεράν ανάμνησιν του ευγενούς Ηπειρωτικού αγώνος, σεπτόν κειμήλιον της αισίας αυτού εκβάσεως και προς τιμήν των ενδόξων αγωνιστών ,οίτινες μαχόμενοι υπέρ ιδεωδών εθνικών δικαίων εστερέωσαν την ελευθερίαν του δεινώς δοκιμασθέντος πληθυσμού της Ελληνικότατης Ηπείρου.
Επι τούτοις διατελώ της υμετέρας ανδοξότητος διάπυρος εν Χριστώ ευχέτης.

Εν Αργυροκάστρω τη 8 Νοεμβρίου 1914.
(υπ.)+ 'Ο Δριυνουπόλεως Βασίλειος.
- See more at: http://gewrgoutsates.blogspot.gr/2013/04/3.html#sthash.dpE5L7OU.dpuf
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 σχόλια: