Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Βόρειος Ἤπειρος ἐναντίον Μεγάλης Ἀλβανίας

Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος

Πρίν ἀπό λίγο καιρό, σωφρονιστικός ὑπάλληλος συνάντησε σέ κελί ἑλληνικῆς φυλακῆς ἕνα παράξενο «ἔργο τέχνης»: Ὁ Ἀλβανός κατάδικος εἶχε ζωγραφίσει στόν τοῖχο τόν Ἀλή Πασά μαζί μέ τό χάρτη τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας! Ἡ πλύση ἐγκεφάλου τῶν ἀλβανικῶν σχολικῶν βιβλίων, ἡ ὑποστήριξη ξένων δυνάμεων καί κυρίως ἡ ἑλληνική ἀδιαφορία παγίωσαν τίς διεκδικήσεις αὐτές. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ χώρα μας κατηγο- ρεῖται ἐπισήμως γιά τή δῆθεν γενοκτονία τῶν «Τσάμηδων» καί ὑποβιβάζεται στό ἐπίπεδο τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας καί τῆς κεφαλικῆς Τουρκίας. Δηλαδή ἀπό τή μία μεριά ἔχουμε στήν Ἑλλάδα ἕναν ἄριστα ἐξοπλισμένο στρατό Ἀλβανῶν κακοποιῶν καί ἀπό τήν ἄλλη μία ἀρνητική εἰκόνα στή Διεθνῆ Κοινότητα. Ἕνας ἐκρηκτικός συνδυασμός γιά πρόκληση ἀναταραχῆς ὅπου ἰσλαμιστές καί δυτικοί θά σπεύσουν νά βοηθήσουν τούς «καταπιεζόμενους ἀλβανικούς πληθυσμούς» ἐναντίον τῶν «ἀντιδρα- στικῶν», «ρωσόφιλων» Ἑλλήνων. Ἀσφαλῶς δέ θά δημιουργηθεῖ σέ πρώτη φάση τό κρατίδιο τῆς «Τσαμουριᾶς», ἀπό τήν Κέρκυρα ὡς τήν Καστοριά καί τήν Ἄρτα, στά πρότυπά τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Θά δοθεῖ ὅμως ἡ εὐκαιρία στήν Τουρκία νά χτυπήσει σέ Θράκη-Αἰγαῖο-Κύπρο, ἐνῶ ἡ ἀλβανική πολιτική ἡγεσία θά ἔχει καταστεῖ γιά ἄλλη μία φορᾶ πειθήνιο ὄργανό της. Μίας Τουρκίας πού δέν ἔχει βοηθήσει σέ τίποτα τόν ἀλβανικό λαό, σέ σύγκριση μέ τήν Ἑλλάδα πού τίς τελευταῖες δεκαετίες τρέφει τήν Ἀλβανία. Τό τελευταῖο ἐμπόδιο στό σχέδιο τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας εἶναι ὁ Βορειοη- πειρωτικός Ἑλληνισμός. Αὐτοί εἶναι οἱ «αὐτόχθονες» -λέξη πού ἔγραφε ἡ περίφημη σημαία τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας πού «προσγειώθηκε» στό γήπεδο τοῦ Βελιγραδίου. Γι᾿ αὐτὸ στά ἑλληνικά χω- ριά τῆς Βορείου Ἠπείρου ξέσπασε τό μένος τῶν φανατικῶν τό ἴδιο βράδυ τοῦ ἐν λόγῳ ἀγώνα Σερβίας-Ἀλβανίας. Ἐνῶ ὁ Ἀλβανός πρωθυπουργός λίγες μέρες μετά ἔκανε ἐπίδειξη θράσους στό Πρέσεβο τῆς Σερβίας προβάλλοντας ἀκριβῶς τό πόσο σέβεται ἡ Ἀλβανία τά δικαιώματα τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας! Στό γενικό κλίμα ἀπάθειας στήν Ἑλλάδα, ὑπάρχουν καί παρήγορα σημάδια ὅπως τό ἄρθρο τοῦ ἔμπειρου δημοσιογράφου Γ. Δελαστίκ στό «Ἔθνος» πού ἀναδεικνύει τό πρόβλημα τῆς ὀργανωμένης τρομοκρατίας ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐπίσης ἡ παρουσία τοῦ Δημάρχου Θερμαϊκοῦ καί ἄλλων ἐπισήμων σέ ἐκδήλωση γιά τά 100 χρόνια τῆς Αὐτονομίας τῆς Βο- ρείου Ἠπείρου στήν Ἐπανομή Θεσσα- λονίκης, ἕνα ἀπόγευμα Κυριακῆς πού οἱ περισσότεροι ἀγωνιοῦσαν μπροστά στίς τηλεοράσεις γιά τό ἄν θά καταφέ- ρει ἡ ὁμάδα τους μέ τή βοήθεια τοῦ γνωστοῦ ὑποστηρικτῆ τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας ποδοσφαιριστή της νά κερ- δίσει! Γιά νά λυθεῖ ὁριστικά τό ζήτημα τῆς προστασίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ στή Βό- ρειο Ἤπειρο μέ ὅλα τά ἐπιμέρους θέ- ματα καί νά σταματήσει ὁ ἀλβανικός ἀλυτρωτισμός, ἀρκεῖ ἡ Ἑλλάδα νά θέ- σει δυό προαπαιτούμενα γιά τήν ἔντα- ξη τῆς Ἀλβανίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνω- ση: Τήν ἐφαρμογή τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κέρκυρας γιά τήν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου καί τήν ἀπαίτηση νά καταργήσει τό ἀλβανικό κοινοβούλιο κάθε συκοφαντική ἀναφορά ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος γιά τό ζήτημα τῶν Τσάμηδων. Καί ἄν αὐτά μοιάζουν «ἀντιευρωπαϊκά» ἤ «ἐθνικιστικά», ἄς δοῦμε τά προφητικά, ὅπως δυστυχῶς ἀπο- δείχτηκε, γραφόμενα ἑνός Γάλλου σοσιαλιστῆ λίγους μῆνες πρίν τά τρομο- κρατικά χτυπήματα στό Παρίσι. Γράφει λοιπόν ὁ Ἰμπέρ Βεντρίν πού διετέλεσε ὑπουργός ἐξωτερικῶν ἀπό τό 1997 ὡς τό 2002 στήν κυβέρνηση Ζοσπέν: «Οἱ Εὐρωπαῖοι θά ἤθελαν νά ζοῦν σέ μία διεθνῆ κοινότητα διεπομένη ἀπό τό Δι- εθνές Δίκαιο, ἀκόμα καί ἄν ὁ πολυπολι- κός κόσμος πού ἐπιβάλλεται σέ μᾶς δέν εἶναι ἕνας κόσμος καλά δομημένος, φι- λήσυχος καί σταθερός, ἀλλά εἶναι ἕνας γενικός χαμός πού διέπεται περισσότερο ἀπό τό νόμο τῆς ζούγκλας παρά ἀπό κάθε ἄλλο ὑπολογισμό ἠθικοῦ χαρακτήρα, ἔστω καί ἄν ὅλα τά ἔθνη τοῦ κόσμου ἀλληλεξαρτῶνται καί ὀφείλουν νά συνεργάζονται». Καί συμπεραίνει: «Σιγά σιγά θά ἀνακαλύψουμε ξανά ὅτι τά συμφέροντά μας καί τά ἰδεώδη μας δέν μποροῦν νά διαχωρίζονται. Ὁ λόγος ὑπέρ τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁμοσπονδίας, γελοιοποιώντας τή φυσιολογική πρόσδεση τῶν λαῶν στήν ταυτότητά τους καί στόν τρόπο ὕπαρξής τους, ὡσάν νά πρόκειται γιά ἀρχαϊκά καί ἐπικίνδυνα κατάλοιπα, ἀποδεικνύεται ἀπατηλός...». 
πηγή
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 σχόλια: