ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΤΣΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΏΝ

Ρήματα Ζωής: Φανέρωση και αποκάλυψη - Fjalë Jete: Shfaqja dhe zbulesa!

Εννοείται όμως ότι για να είναι ο γάμος μία φανέρωση και μία αποκάλυψη του γάμου του Χριστού με την Εκκλησία, πρέπει οι σύζυγοι συνεχώς να ξεπερνούν τον παλαιό άνθρωπο που κρύβουν μέσα τους, να σταυρώνουν τον εγωισμό και τα πάθη τους και να αποκτούν σε βάθος την αγία αρετή της ταπεινοφροσύνης. Από την άποψη αυτή ο Γάμος είναι μία συμμετοχή στο θάνατο και την ανάσταση του Χριστού.


Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης) 

Por nënkuptohet se që të jetë martesa një shfaqje dhe një zbulesë e martesës së Krishtit me Kishën, duhet që bashkëshortët vazhdimisht të tejkalojnë njeriun e vjetër që fshehin brenda tyre, të kryqëzojnë egoizmin dhe pasionet e tyre dhe të pronësojnë në thellësi virtytin e shenjtë të përulësisë. Nga kjo pikëpamje Martesa është pjesmarrja në vdekjen dhe Ngjalljen e Krishtit. 
Jerond Georgio Grigoriati (Kapsani)
Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιλεγμένα Κείμενα- Tekste të zgjedhura

Σύντομα .... - Së shpejti....

Σοφά Λόγια - Fjalë të urta

Σύντομα... Së shpejti...........

Λίστα ιστολογίων/ Listë faqesh

Πελασγός Κορυτσάς. Από το Blogger.