ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΤΣΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΏΝ

Διεθνές συνέδριο των Αλβανό-Ελληνικών Μελετών - Konferencën ndërkombëtare të Studimeve Shqiptaro-Greke

M. e Arsimit: “Greqishtja, provim me zgjedhje, aty ku mësojnë fëmijë minoritarë”. Ambasadori grek: “Arvanitët, shembull se grekët dhe shqiptarët mund të jenë një”

 Megjithë divergjencat e shumta të kohëve të fundit, Greqia dhe Shqipëria kanë disa pika të përbashkëta, ku mund të kultivojnë marrëdhënie të mira, por edhe të shohin të përbashkëtat në identitetin e tyre. Në konferencën ndërkombëtare të Studimeve Shqiptaro-Greke me temë: “Përmasa diakronike dhe sinkronike të ndërveprimit gjuhësor dhe kulturor mes shqiptarëve dhe grekëve”, ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla, ka bërë të njohur disa arritje që kamë të bëjnë me arsimimin e fëmijëve që vijnë nga minoriteti grek. “Librat dhe tekstet ku mësojnë fëmijët e minoritetit grek janë nga më cilësoret. Kemi avancuar me futjen e gjuhës greke si provim me zgjedhje në maturën shtetërore, me investime të posacme në infrastrukturë në shkollat ku studiojnë fëmijë nga minoriteti grek”, tha ajo. Nga ana e vet, ambasadori grek në Tiranë, Rokanas, solli si shembull të mundësive të bashkëekzistencës mes grekëve dhe shqiptarëve, rastin e arvanitasve. “Në historinë tonë të përbashkët kemi një fenomen që njihet si ai i arvanitasve. Të gjithë në Greqi njohim arvanitët dhe gjuhën e tyre, që është gjuha e folur prej fiseve shqiptare në Greqi, një dialekt i gjuhës shqipe. Një gjuhë që flitet shumë në vendin tim, madje shumë i flasin të dy gjuhët. Disa prej tyre përdorin edhe sot këtë gjuhë. Fenomeni arvanitas nuk tregon vetëm që të dy popujt tanë mund të bashkë ekzistojnë, por edhe që mund të bëhen një, të pandashëm nga njëri-tjetri”, tha ai.

respublica.al
Η Αλβανίδα Υπουργός Παιδείας: « Τα ελληνικά, εξέταση επιλογής, εκεί που μαθαίνουν τα παιδιά της μειονότητας».
Έλληνας Πρέσβης: «Οι αρβανίτες παράδειγμα πως οι Έλληνες και οι Αλβανοί μπορούν να είναι ένα»
Ανεξάρτητα από τις μεγάλες διαφορές των τελευταίων καιρών, Ελλάδα και Αλβανία, έχουν μερικά κοινά σημεία, όπου μπορούν να καλλιεργήσουν καλές σχέσεις, αλλά και να δουν τα κοινά στην ταυτότητα τους. Στο διεθνές συνέδριο των Αλβανό-Ελληνικών Μελετών με θέμα: « Διαχρονικές  σύγχρονες διαστάσεις της γλωσσικής αλληλεπίδρασης  μεταξύ των αλβανών και των ελλήνων», η Υπουργός Παιδείας της Αλβανίας, κ Λιντίτα Νικόλα, έχει κάνει γνωστό μερικά επιτεύγματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση  των παιδιών της ελληνικής μειονότητας. «Τα βιβλία και τα κείμενα τα οποία μαθαίνουν τα παιδιά της ελληνικής μειονότητας είναι από τα ποιοτικότερα. Έχουμε προοδεύσει και στην εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας με εξέταση κατ’ επιλογή για τις απολυτήριες και εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, με ειδικές  επενδύσεις για την υποδομή στα σχολεία όπου σπουδάζουν παιδιά από την ελληνική μειονότητα», είπε αυτή. Από την πλευρά του ο Έλληνας Πρέσβης στα Τίρανα κ Ροκανά, έφερε ως παράδειγμα των δυνατοτήτων συνύπαρξης μεταξύ αλβανών και ελλήνων, την περίπτωση με τους αρβανίτες.  «  Στην κοινή μας ιστορία έχουμε ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως αυτό των αρβανιτών. Όλοι στην Ελλάδα γνωρίζουμε τους αρβανίτες και την γλώσσα τους, πού είναι η προφορική γλώσσα μεταξύ των αλβανικών φυλών στην Ελλάδα, μια διάλεκτος της αλβανική γλώσσας. Μια γλώσσα που χρησιμοποιείται πολύ στην χώρα μου, μάλιστα πολλοί μιλάνε και τις δύο γλώσσες. Μερικοί από αυτούς χρησιμοποιούν και σήμερα την γλώσσα αυτή . Το αρβανίτικο φαινόμενο δεν δείχνει μόνο πως αυτοί οι δύο λαοί μπορούν να συνυπάρξουν, αλλά στο τέλος να γίνουν ένα, αχώριστοι ο ένας από τον άλλον» είπε αυτός.
Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιλεγμένα Κείμενα- Tekste të zgjedhura

Σύντομα .... - Së shpejti....

Σοφά Λόγια - Fjalë të urta

Σύντομα... Së shpejti...........

Λίστα ιστολογίων/ Listë faqesh

Πελασγός Κορυτσάς. Από το Blogger.