Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος - Σε κακομεταχειρίζεται κάποιος - Shën Joan Gojarti: Të keqtrajton dikush ...

Σέ κακομεταχειρίζεται κάποιος καί σέ πολεμάει;... Σού μίλησε κάποιος μέ άσχημο τρόπο καί σε κατηγόρησε; Είτε αληθή είτε ψευδή είναι αυτά, σού έπλεξε στεφάνι, άν εσύ τά δεχθής με πραότητα... Όπως λοιπόν, όταν προσεχουμε κερδίζουμε καί από τά λυπηρά, έτσι όταν αδιαφορούμε, ούτε και από τα ωφέλιμα γινόμεθα καλύτεροι.  Τί ωφέλησε τόν Ιούδα η αναστροφή του μέ τόν Χριστό; Τί τούς Ιουδαίους ο νόμος του Θεού; Τί τόν Αδάμ ο παράδεισος; Τί τούς βαδίζοντας στήν έρημο ο Μωυσής; Ένα επομένως νά προσέξουμε: τόν εαυτό μας.  Καί τότε, ούτε ο Διάβολος θα μάς νικήση...
                                                                                                          -ί. Χρυσόστομος

Të keqtrajton dikush dhe të lufton?... Të foli dikush keq dhe të akuzoi? Edhe sikur të jenë të vërteta, dhe sikur të jenë të gënjeshtra ato sa thotë, të ka thurrur kurorë, nëse ti këto i pranon me qetësi....
Ashtu si kur kemi kujdes fitojmë dhe nga të pakëndëshmet, kështu kur jemi indiferentë, as  nga ato sa janë të dobishme bëhemi më të mirë. Për çfarë u ndihmua Juda nga kontakti i tij me Krishtin? Për çfarë i ndihmoi Judenjtë ligji i Zotit? Për çfarë e ndihmoi Adamin parajsa? Për çfarë i ndihmoi ata sa ecnin në shkrretëtirë Moisiu? Për një gjë të kemi pra kujdes: veten tonë dhe atëhere as Djalli nuk do të na mundë...

Shën Joan Gojarti  
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: