(Video) Koncerti i 2 koreve ruse: të Konservatorit të Moskës dhe korit “Klasik”, në Qendrën Kulturore të Katedrales “Ngjallja”, Tiranë, 7.6.2015.-(Video) Συναυλία των 2 ρωσικών χωρωδιών: του Ωδείου της Μόσχας και της χωρωδίας «Κλάσικ», στο Πολιτιιστικό Κέντρο του Καθεδρικοού Ναού των Τιράνων, 7.6.2015.


Σχόλια