Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

(Video) Koncerti i 2 koreve ruse: të Konservatorit të Moskës dhe korit “Klasik”, në Qendrën Kulturore të Katedrales “Ngjallja”, Tiranë, 7.6.2015.-(Video) Συναυλία των 2 ρωσικών χωρωδιών: του Ωδείου της Μόσχας και της χωρωδίας «Κλάσικ», στο Πολιτιιστικό Κέντρο του Καθεδρικοού Ναού των Τιράνων, 7.6.2015.


Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: