Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Απογραφή των αρχαιολογικών ευρημάτων στο Βουθρωτό

Τα αρχαιολογικά αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα ερείπια της αρχαίας ελληνικής πόλης Βουθρωτόν (όσα δεν εκλάπησαν και δεν φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό) έχουν απογραφεί και ταξινομηθεί από το αρχαιολογικό μουσείο του Βουθρωτού στην Αλβανία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αλβανικού υπουργείου Πολιτισμού, στην εθνική βάση δεδομένων του εθνικού κέντρου απογραφής Πολιτιστικής Ιδιοκτησίας έχουν απογραφεί και καταλογογραφηθεί 790 αντικείμενα από την αρχαία πόλη Βουθρωτόν.
Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η διαδικασία καταγραφής έχει ολοκληρωθεί και παρέχει τεκμηρίωση σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και το νομικό πλαίσιο της χώρας για την αναγνώριση του κάθε αντικειμένου.
Με άλλα λόγια έχουν τα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν σημειωμένο επάνω τους, την αρίθμηση του αλβανικού υπουργείου. Επειδή όμως οι έρευνες στην αρχαία πόλη δεν έχουν περατωθεί, η συνεργασία με το γραφείο διαχείρισης και συντονισμού του Βουθρωτού είναι μια συνεχής διαδικασία, όπως επισημαίνεται στο αλβανικό δημοσίευμα.


Πηγή: www.himara.gr
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: