Κυρ. προ της Υψώσεως. Η σταυρική θυσία του Χριστού. (13-9-2015)Σχόλια