Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Η εφημερίδα Η Φωνή της Αλβανίας που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1879 -Gazeta Zëri i Shqipërisë që botohej në Athinë në vitin 1879

Στα 1879 στην Αθήνα άρχισε να εκδίδεται η εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ» από τον Σαλαμίνιο Αναστάσιο Κουλουριώτη.Σκοπός της έκδοσης ήταν να πιέσει την ελληνική πολιτική ώστε η Ελλάς να αποτελέσει το 
στήριγμα της αλβανικής αναγέννησης.- Më 1879 në Athinë botohet gazeta I FONI TIS ALVANIAS -

 Zëri i Shqipërisë nga Anastas Kulurioti. Qëllim i botimi ishte që të bënet presion ndaj politikës Helene të asaj kohe që Greqia të përbënte mbështetjen e Rilndjes Shqiptare. 

për më tepër klikoni këtu
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: