Η εφημερίδα Η Φωνή της Αλβανίας που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1879 -Gazeta Zëri i Shqipërisë që botohej në Athinë në vitin 1879

Στα 1879 στην Αθήνα άρχισε να εκδίδεται η εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ» από τον Σαλαμίνιο Αναστάσιο Κουλουριώτη.Σκοπός της έκδοσης ήταν να πιέσει την ελληνική πολιτική ώστε η Ελλάς να αποτελέσει το 
στήριγμα της αλβανικής αναγέννησης.- Më 1879 në Athinë botohet gazeta I FONI TIS ALVANIAS -

 Zëri i Shqipërisë nga Anastas Kulurioti. Qëllim i botimi ishte që të bënet presion ndaj politikës Helene të asaj kohe që Greqia të përbënte mbështetjen e Rilndjes Shqiptare. 

për më tepër klikoni këtu

Σχόλια