ΣΥΝΎΠΑΡΞΗ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΊΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΌΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ - BASHKËJETESA- LIBRI I RI I KRYEPISKOPIT + ANSTAS

Ἡ συνύπαρξη ὑπῆρξε βασικό συστατικό τοῦ βίου τῆς ἀνθρωπότητος… Ἡ συνύπαρξη ὑπονομεύεται καί δηλητηριάζεται συχνά. Ἡ ἐξασθένησή της κατά κανόνα ὀφείλεται στόν ἰό τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, ἀτομικοῦ ἤ ὁμαδικοῦ, πού ἐκδηλώνεται πολύτροπα… Οἱ ἀδικίες, ἡ διαφθορά καί ἡ φτώχεια δέν ἔπαψαν νά καταστρέφουν τήν ἁρμονική συμβίωση τῆς ἀνθρωπότητος. Τίς τελευταῖες μάλιστα δεκαετίες ἡ βία ἔχει πάρει νέες ἀνεξέλεγκτες μορφές, μέ ἀποκορύφωμα τήν πολύμορφη τρομοκρατία. Ἡ ἀνθρώπινη ἐπιθετικότητα ἐπεκτάθηκε στήν ἐκμετάλλευση, ἀκόμη καί τήν περιφρόνηση τῆς κτίσεως, μέ ὀδυνηρές συνέπειες τόσο γιά τό φυσικό περιβάλλον, ὅσο καί γιά τήν ἴδια τήν ἀνθρώπινη ζωή.

Γι᾽ αὐτά τά προβλήματα, τά μεγάλα θρησκεύματα πού ἐπηρέασαν τόν πολιτισμό διαφόρων λαῶν ἔχουν διαμορφώσει ὁρισμένες ἀντιλήψεις καί ἀρχές. Στά κείμενα πού περιλαμβάνονται στήν παροῦσα συλλογή προσεγγίζονται ἀπό μία θεολογική καί θρησκειολογική ὀπτική γωνία τά ἑξῆς παγκόσμια προβλήματα:

Εἰρήνη σέ οἰκουμενική διάσταση, καί σέ μιά συγκεκριμένη χώρα,

• Ἄνθρωπος καί φυσικό περιβάλλον,

• Φτώχεια,

• Σύγχρονη τρομοκρατία,

• Πανανθρώπινες ἀξίες.

.........................................................................................................................
Bashkëjetesa është elementi kryesor i jetës së njerëzimit... Bashkjetesa minohet dhe helmohet shpesh. Dobësimi i saj vjen si rregull nga virusi i egocentrizmit, personal apo në gurp, që shprehet në shumë forma. .. Padrejtësitë dhe varfëria nuk ndaluan së shkatërruari bashkejetesën harmonike të njerëzimit. Dhjetëvjeçarët e fundit dhuna ka marr forma të pa kontrrollueshme, me kulm terrorizmin e shumëformshëm. Agresiviteti njerëzor u shtri tek shfrytëzimi e der në injorimin e krijimit, me rrjedhime shumë të pakëndshme për ambjentin, por dhe për vetë jetën njerëzore. 
Për këto probleme dhe fetë e mëdha që ndikuan në kulturën e disa popujve kanë krijuar disa koncepte dhe principe të caktuara. Tekstet që përfshihen në këtë koleksion trjajtojnë nga një pikpamje teologjike dhe fetarologjike çështjet e më poshtme globale. 

*  Paqja në dimensionin e saj ikumenik, dhe në një vend të caktuar. 
* Njeriu dhe Ambjenti. 
* Varfëria, 
* Terrorizmi modern, 
* Vlera gjithëhumane. 

Σχόλια