ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΤΣΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΏΝ

Mήπως τελικά η ιστορία επαναλαμβάνεται;

Πόσο πέχουμε; 
 Αντιγράφω δίχως σχόλια την εντολή προς τους Επικεφαλής Γραφείων της Βρετανικής Πηγής Πληροφοριών (12-6-1944) του τότε ΥΠΕΞ της Βρετανίας, Άντονυ Ήντεν

 “...Η κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητος έχει επίσης υποσχεθή να υποστηρίξη την αποκατάσταση της Ελληνικής μοναρχίας, με την συμφωνία ότι η Ελληνική βασιλική οικογένεια θα απαρνηθή όλες τις ελληνικές αξιώσεις πάνω στις βόρειες και νοτιανατολικές επαρχίες. Έτσι θα σώσει την βρετανική αυτοκρατορία από την επονείδιστη θέση που θα βρεθή εξ αιτίας της αδυναμίας μας να τηρήσουμε την εκπλήρωση των όσων υποσχεθήκαμε. Όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας
της Ελλάδος δήλωσαν με έμφαση και κατέστησαν εντελώς ξεκάθαρα προς τον θρόνο της Αγγλίας ότι θα παίξουν τον ρόλο τους - όσο μπορούν καλύτερα- ώστε να εξαλείψουν οποιαδήποτε αξίωση που θα μπορούσε να εγερθή από Έλληνες πολιτικούς και θα έφερε υπό αμφισβήτηση την Βρετανική κυριαρχία επί της Κύπρου.
Και να τηρήση ουδετερότητα ως προς τον καθορισμό του μέλλοντος της νήσου...
  Επιπλέον, εάν επιτευχθή διευθέτηση του Κυπριακού σαν εκπλήρωση της μυστικής συμφωνίας του 1941 με την Τουρκία και μεταβιβασθή η κυριαρχία του νησιού
σ’ αυτήν, υπάρχει πιθανότης να στασιάσουν οι Έλληνες ενάντια σ’ αυτό και ίσως ο κ. Παπανδρέου χρειασθή να υποστηριχθή τότε με όλα τα μέσα και να κληθή να σχηματίση κυβέρνηση, και ακόμη καλύτερα θα μεθοδεύσουμε την εκλογή του στην εξουσία με μία συντριπτική πλειοψηφία... Η δύναμη της διπλωματικής κατασκοπείας της Βρετανικής αυτοκρατορίας θα χρησιμοποιήση όλα της τα μέσα γιά να πείση, να πιέση, να εκφοβίση ή να εξαγοράση τους Έλληνες πολιτικούς που χρειάζεται, ώστε να επηρρεάση το ρεύμα των εκλογών...
    Όσον αφορά τη στάση τέως πρωθυπουργών και άλλων Ελλήνων πολιτικών δεν θεωρούμε ότι γνωρίζουμε τις σκέψεις τους και το περιβάλλον τους. Αποτελεί πηγή
μεγάλης έκπληξης για μένα το ότι τόσο πολλοί ηλίθιοι έχουν καταφέρει να γλυστρίσουν μέσα από πολύπλοκα πολιτικά δίκτυα και να συνεχίσουν διαπιστευμένοι με υψηλής κλάσεως διοικητικά αξιώματα μέσα στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτοί οι άνθρωποι, αν τροφοδοτήσουμε την αλαζονεία τους και λαδώσουμε τις εγωιστικές τους φιλοδοξίες, μπορεί να γίνουν ταπεινοί δούλοι μας. έχουμε ήδη επικαλεσθή πολλά παραδείγματα γιά να διαμορφώσουμε αυτή την γνώμη, περιστατικά τα οποία εμφανίζουν γυμνή την τέλεια ανικανότητα
                                                                                    ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
                                                            ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΝΩΜΗΣ 26 ΦΕΒ 2016

Και το ...ρητορικό ....ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι , μήπως τελικά η ιστορία επαναλαμβάνεται;
Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιλεγμένα Κείμενα- Tekste të zgjedhura

Σύντομα .... - Së shpejti....

Σοφά Λόγια - Fjalë të urta

Σύντομα... Së shpejti...........

Λίστα ιστολογίων/ Listë faqesh

Πελασγός Κορυτσάς. Από το Blogger.