Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Απάντηση Υπ.Εξ. στην ερώτηση του Ν. Κακλαμάνη για τις αλβανικές μεθοδεύσεις να στερήσουν το δικαίωμα ψήφου στους Βορειοηπειρώτες

1. Το Υπουργείο Εξωτερικών μελετά προσεκτικά το νομοσχέδιο που υιθέτησε πρόσφατα (18.02.2016) η ολομέλεια του Αλβανικού Κοινοβουλίου «Περί καταγραφής της διεύθυνσης των Αλβανών υπηκόων που διαμένουν εκτός Αλβανίας». Το σκεπτικό και οι στόχοι του νομοσχεδίου, καθώς και οι επιδεκτικές διαφορετικών ερμηνειών διατάξεις του, προκαλούν τον εύλογο προβληματισμό μας.
2. Ειδικότερα, ερωτηματικά δημιουργεί το ενδεχόμενο διασύνδεσης της διαδικασίας καταγραφής διευθύνσεων των υπηκόων της χώρας που διαμένουν στο εξωτερικό με μελετώμενη απόδοση δικαιώματος επιστολικής ψήφου. Οι επιπτώσεις που θα έχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σε περίπτωση οριστικής υιοθέτηήσς του, στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα, αλλά και στο δικαίωμα της ψήφου, ειδικότερα, προβληματίζουν την Ελληνική Κυβέρνησης, ιδίως υπό το φως, τόσο του υπάρχοντος αλβανικού εκλογικού νόμου, αλλά και της εν εξελίξει μεταρρυθμίσης του αλβανικού Εκλογικού Κώδικα, πολλώ δε μάλλον εφόσον οι πρόνοιες του εν λόγω Νομοσχεδίου θα έχουν άμεσο αντίκτυπο και στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας.
3. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε ήδη εγείρει, διμερώς, προς την αλβανική πλευρά το ζήτημα και τον εν γένει προβληματισμό μας. Παράλληλα, έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο Ε.Ε., ώστε το θέμα να τύχει κατάλληλης εξέτασης και σε αρμόδια ευρωπαικά όργανα, καθώς η Αλβανία, τελεί υπό τακτική περιοδική αξιολόγηση, ως εκ του καθεστώτος της υποψήφιας χώρας.
4. Η Ελλάδα, σε κάθε περίπτωση, τόσο διμερώς όσο και σε επίπεδο Ε.Ε., θα συνεχίσει να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των δημοκρατικών δικαιωμάτων στην Αλβανία. Βασικό μέλημα της Κυβέρνησης αποτελεί ιδιαιτέρως η διαφύλαξη και η προστασία των δικαιωμάτων των απανταχού ομογενών μας και γι' αυτό παρακολουθούμε προσεκτικά συναφείς εξελίξεις.
Ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Κοτζιάς
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: