Kreshma është prokopia e shtëpisë.- Ἡ νηστεία εἶναι προκοπὴ τῶν οἴκων
Ἡ νηστεία εἶναι προκοπὴ τῶν οἴκων

Ἡ νηστεία ἀναπέμπει τὴν προσευχὴ στὸν οὐρανό, μὲ τὸ νὰ γίνεται σ᾿ αὐτὴν κατὰ κάποιο τρόπο φτερὸ πρὸς τὴν ἄνω πορεία της. Ἡ νηστεία εἶναι προκοπὴ τῶν οἴκων, ὑγείας μητέρα, νεότητος παιδαγωγός, στολίδι στοὺς γέροντες, καλὴ συνοδοιπόρος στοὺς πεζοπόρους, ἀσφαλὴς ὁμόσκηνος στοὺς συγκατοίκους. Ὁ ἄνδρας δὲν ὑποψιάζεται κίνδυνο τοῦ γάμου, ὅταν βλέπει τὴν γυναῖκα νὰ ζεῖ μὲ τὴ νηστεία. Δὲν λυώνει ἡ γυναῖκα ἀπὸ τὴν ζηλοτυπία, ὅταν βλέπει τὸν ἄνδρα νὰ νηστεύει. Ποιὸς ἐζημίωσε τὸ σπίτι του μὲ τὴ νηστεία; Ὑπολόγισε σήμερα τὰ πράγματα τοῦ σπιτιοῦ καὶ ὑπολόγισε τὰ καὶ μετά· δὲν θὰ λείψει τίποτε μὲ τὴ νηστεία ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα στὸ σπίτι. Κανένα ζῷο δὲν βγάζει κραυγὲς θανάτου, πουθενὰ αἷμα, πουθενὰ ἀπόφαση, ποὺ ὑπαγορεύεται κατὰ τῶν ζῴων ἀπὸ τὴν ἄκαμπτη κοιλιά. Ἔχει σταματήσει τὸ μαχαῖρι τῶν μαγείρων· τὸ τραπέζι ἀρκεῖται στὰ πρόχειρα. Τὸ Σάββατο ἐδόθηκε στοὺς Ἰουδαίους, «γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ, λέγει, τὸ ὑποζύγιό σου καὶ o δοῦλος σου» (Ἔξοδ. 20, 10).

Μέγας Βασίλειος
Kreshma është prokopia e shtëpisë.

Kreshma (agjërimi)  e çon lutjen në qiell, duke u bërë në një farë mënyre krahë për rrugën e saj në ngjitje. Kreshma është prokopi e shtëpisë,nëna e shëndetit , mësuesi i rinisë, zbukurim tek pleqtë, bashkëudhëtar i udhëtarëve,  një strehë e sigurtë për ata që jetojnë në një vend. Burri  nuk dyshon për rrezik në martesën e tij, kur shikon gruan që jeton me kreshmë. Nuk tretet gruaja nga xhelozia kur shikon burrin që mban kreshëm. Cili i bëri dëm shtëpisë nga kreshma? Llogariti tani gjërat e shtëpisë dhe llogariti dhe më pas, nuk do të mungojë asgjë me kreshmën nga të mirat në shtëpi. Asnjë kafshë nuk nxjerr klithma vdekjeje, asgjëkundi gjak, agjëkundivendim, i cili vjen i detyruar kundër kafshëve nga barku i papërkulur. Ka ndaluar thikën e mencave, në tavolinë mjaftohet me ato që ka. E shtuna ju dha Judenjëve, “që të  çlodhet thotë, zgjedha jote dhe shërbëtori yt” (Eksodi 20, 10).


Shën Vasili i Madh.

Σχόλια