ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΝΑΩΝ, ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΑΤΡΕΙΑΣ - KËRKESË PËR KTHIMIN E KISHAVE, MANASTIREVE DHE OBJEKTEVE TË SHENJTA

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Κληρικολαϊκή Συνέλευση
(Στην οποίαν μετείχαν 300 μέλη: οι κληρικοί και λαϊκοί εκπρόσωποι των εκκλησιαστικών περιφερειών – άνδρες, γυναίκες και νέοι)

Προς τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΝΑΩΝ, ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
    Οι φωτογραφίες, που δείχνουν νεαρές γυναίκες να διαφημίζουν νυφικά επάνω στο Δεσποτικό Θρόνο, στην Ωραία Πύλη, στις εικόνες του εικονοστασίου σε Ορθοδόξους ιστορικούς ναούς του Βερατίου και του Ελμπασάν, αποτελούν μεγάλη προσβολή κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
    Το γεγονός αυτό αποτελεί προφανή ιεροσυλία και προσβάλλει γενικότερα το θρησκευτικό αίσθημα. Ασφαλώς αυτή η πράξη δεν συνάδει με τη θρησκευτική αρμονία για την οποία καυχάται η χώρα μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι τέτοιες ιεροσυλίες δεν «προβάλλουν» την πολιτισμική κληρονομιά και δεν έχουν γίνει σε άλλη θρησκευτική κοινότητα της Αλβανίας. Διαμαρτυρόμεθα, διότι κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες κατακρατούν μετά από είκοσιπέντε χρόνια Δημοκρατίας τους ιερούς αυτούς χώρους, δίνουν άδειες που βεβηλώνουν τα ιερά και τα όσια της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
    ΖΗΤΟΥΜΕ να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος 10057/22.1.2009, Αρθ. 22 παρ. 2, «Συμφωνία του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας και της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας». Να επιστραφούν στην Ορθόδοξο Αυτοκέφαλο Εκκλησία, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και προσχήματα, όλοι οι Ιεροί Ναοί, οι Μονές, τα ιερά Λείψανα, οι εικόνες, και τα αντικείμενα λατρείας, που είναι σεβαστά, πολύτιμα και ιερά για όλους τους ανά την οικουμένη Ορθοδόξους, και ασφαλώς και για τους πιστούς της Αλβανίας.

Νέα Μονή Αγίου Βλασίου - Δυρράχιο, 12 Μαρτίου 2016
................................................................
KISHA ORTHODHOKSE AUTΟQEFALE E SHQIPËRISË
Asambleja Kleriko-Laike
(Në të cilën morën pjesë mbi 300 pjesëmarrës: të gjithë klerikët e Shqipërisë,
laikë dhe të rinj të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë)

Autoriteteve Përgjegjëse Shtetërore

KËRKESË PËR KTHIMIN E KISHAVE, MANASTIREVE DHE OBJEKTEVE TË SHENJTA
    Fotografitë që tregojnë vajza të reja, teksa reklamojnë fustane nusërie sipër fronit dhespotik, para Derës së Bukur dhe ikonave të ikonostasit, konkretisht në kishat historike Orthodhokse të Beratit dhe Elbasanit, janë një ofendim i madh ndaj Kishës Orthodhokse.
    Kjo ngjarje është një sakrilegj i dukshëm dhe fyerje e ndjenjës fetare. Sigurisht që ky fakt nuk ndihmon harmoninë fetare për të cilën mburret vendi ynë. Rikujtojmë se veprime të tilla fyese të përsëritura nuk “promovojnë” trashëgiminë kulturore të vendit tonë. Vlen për t’u theksuar fakti se sakrilegje të tilla nuk janë bërë në asnjë objekt kulti të ndonjë komuniteti tjetër fetar të Shqipërisë. Protestojmë, pasi organet shtetërore, të cilat mbajnë ende në zotërim vendet dhe objektet e shenjta pas njëzet e pesë vitesh demokraci në vend, japin leje që përdhosin të shenjtat dhe të hirshmet e Kishës Orthodhokse.
    KËRKOJMË që më në fund të zbatohet ligji 10057 neni 22/2 datë 22.1.2009, “Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë”. Duhet t’i kthehen Kishës Orthodhokse, pa vonesë dhe pretekste, të gjitha kishat e shenjta, manastiret, lipsanet e shenjta, ikonat dhe objektet e shenjta të adhurimit, të cilat respektohen, nderohen dhe janë të shenjta për të gjithë Orthodhoksët anembanë botës dhe sigurisht edhe për besimtarët e Shqipërisë.

Manastiri i Ri i Shën Vlashit, Durrës, 12 mars 2016

Σχόλια