Ψήφισμα της Ένωσης Χιμαριωτών Αμερικής κατά το πρώτο της συμπόσιο για το μέλλον της Χιμάρας

Καθοδηγούμενοι από την αγάπη τους για την Χιμάρα, την υπερηφάνεια και την τιμή τους στην ιστορία της πατρίδας τους και τους ανθρώπους της, μια ευρεία διατομή των ενδιαφερόμενων πολιτών από την Αλβανία, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώθηκαν στην Annapolis, Μέρυλαντ με την ευκαιρία του του πρώτου Συμποσίου της Ένωσης Χιμαριωτών Αμερικής σχετικά με το μέλλον της Χιμάρας.
Ενώ η Δημοκρατία της Αλβανίας έχει κάνει άλματα τα τελευταία 25 χρόνια προς τη δημοκρατία και την ένταξη στην κοινότητα των εθνών, οι πολίτες της Χιμάρας συνεχίζουν να στερούνται την πλήρη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους, όπως ορίζονται από το Σύνταγμα της Αλβανίας, στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες διμερείς και διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η χώρα είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Ενώ διαδοχικά οι αλβανικές Κυβερνήσεις, και η ενεστώσα ειδικότερα, έχουν προβεί σε μια σειρά από κλιμακούμενες ενέργειες που τείνουν να περιορίζουν τα δικαιώματα των πολιτών της Χιμάρας, να περιθωριοποιήσουν τον ντόπιο πληθυσμό και σε προσπάθειες που τείνουν στο να διακοπεί η σύνδεσή τους με την πατρίδα των προγόνων τους, στερώντας τους την κυριότητα των πατρογονικών κληρονομικών οικογενειακών ιδιοκτησιών τους.
Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυθαίρετα γίνεται στόχος μέσω της καταστροφής του Ναού του Αγίου ΘΑΝΑΣΙΟΥ και η εκκλησιαστική περιουσία στη Χιμάρα που είχε κατασχεθεί από το πρώην κομμουνιστικό καθεστώς δεν επιστρέφεται, Ενώ των Χιμαριώτικης καταγωγής πολιτών των Η.Π.Α. τους αρνείται το δικαίωμα της ιδιοκτησίας των πατρογονικών και επι σειρά γενεών περιουσιών τους.
Ενώ οι κυβερνητικές αρχές διευκολύνουν προς ίδιον όφελος την παράνομη ιδιοποίηση της πολύτιμης γης που δικαιωματικά ανήκει στο λαό της Χιμάρας, σε μια περιοχή που ενδείκνυται για τουριστική ανάπτυξη.
Συνακόλουθα με: (1) την Διοικητική Μεταρρύθμιση του 2014 και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων του τοπικού πληθυσμού, (2) την χειραγώγηση των τοπικών εκλογών, (3) Την σχετική νομοθεσία του 2015 για την τουριστική ανάπτυξη, που επιτρέπει την αυθαίρετη οικειοποίηση των ακίνητων, (4) Την στοχευμένη καταστροφή επιχειρηματικών δομών εκ μέρους της κυβέρνησης, ( 5) τον εκφοβισμό και την αλλοίωση του πληθυσμού, (6) την επίσημη διαστρέβλωση της ιστορίας και του πολιτισμού της Χειμάρρας, (7) την έλλειψη διάθεσης σοβαρών αναπτυξιακών κονδυλίων, (8) την έλλειψη οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επί της ακίνητης περιουσίας γιατους Χιμαριώτες, (9) την δημογραφική αλλοίωση της περιοχής μέσω της απονομής δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε μη Χιμαριώτες εκ μέρους της Κυβέρνησης, και (10) την έλλειψη της δέουσας διαδικασίας για την προσφυγή σε ένα αμερόληπτο δικαστικό σύστημα. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά των συστημικών προσπαθειών να περιθωριοποιηθούν οι Χιμαριώτες, και να τους αποστερηθούν πλήρως τά βασικά τους ανθρώπινα δικαιώματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Η ΈΝΩΣΗ ΧΙΜΑΡΙΩΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ στο πρώτο συμπόσιο Της για το μέλλον της Χιμάρας, ζητεί:
• Την χρήση όλων των νομικών, ειρηνικών και δημοκρατικών μέσων για να προωθήσει την πραγμάτωση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού της Χιμάρας, είτε πρόκειται για Ελληνικής είτε για Αλβανικής καταγωγής.
• Την συνεργασία με όποιο από τα αλβανικά πολιτικά κόμματα, τις εθνικές κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς που υποστηρίζουν και σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λαού της Χιμάρας.
• Να επαινέσουν και υποστηρίξουν τις συνεχείς προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και τις προσπάθειες του Πρέσβη Donald Lu προς τον πλήρη εκδημοκρατισμό της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.
• Την πλήρης εφαρμογή του νόμου για την «αποποινικοποίηση» το συντομότερο δυνατό σε όλους τους κρατικούς θεσμούς.
• Την δημιουργία των συνθηκών για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
• Την δημιουργία ενός δίγλωσσου σε Ελληνική / Αλβανική γλώσσα δευτεροβάθμιου σχολείο στη Χειμάρρα με βάση τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Ελληνικής Μειονότητας και της Αλβανικής Κυβέρνησης.
• Την διακοπή των ενεργειών εκ μέρους των αλβανικών κρατικών αρχών για οικειοποίηση της γης της Χιμάρας και για την δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού της.
• Την αποκατάσταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την υιοθέτηση νομοθεσίας για το σκοπό αυτό σύμφωνη με το Σύνταγμα της Αλβανίας και τις διεθνείς συμβάσεις. Συγκεκριμένα στη Χιμάρα, όλες οι τα προγονικές οικογενειακές ιδιοκτησίες, οι ιδιοκτησίες της Ορθόδοξης Εκκλησία και οι κοινοτικές ιδιοκτησίες των χωριών, που είχαν κατασχεθεί από το κομμουνιστικό καθεστώς, να επιστραφούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, μεταξύ των οποίων και οι επηρεαζόμενοι πολίτες των Η.Π.Α.
• Την προστασία των ορθοδόξων εκκλησιών της Χιμάρας από την αλβανική κυβέρνηση και η διάθεση των πόρων για την ανοικοδόμηση του Ναού του Αγίου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στην αρχική του θέση.
• Την υποστήριξη για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε εξάρτηση με την ευόδωση των ποιοτικών μεταρρυθμίσεων στους βασικούς τομείς όπως προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Κράτους Δικαίου, της (καταπολέμησης) της διαφθοράς και (του σεβασμού) των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Σχόλια