Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Χιμάρα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Χιμάρα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Η Σουηδία ζητάει σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία


Η Σουηδία ζητάει σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

«Η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μία από τις προτεραιότητες - κλειδιά, που η ΕΕ έχει ρητώς θέσει ως βασικό κριτήριο για την συνεχιζόμενη ενταξιακή πορεία της Αλβανίας», τόνισε η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών

Οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία απασχολούν το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας, ενόψει της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Απαντώντας σε πρόσφατη σχετική ερώτηση που  κατέθεσε ο ομογενής βουλευτής Σωτήρης Δελής, η υπουργός Εξωτερικών Μάργκοτ Βάλστρεμ επεσήμανε πως: «Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστά  θεμελιώδη λίθο της σουηδικής εξωτερικής πολιτικής» δήλωσε, επισημαίνοντας πως: «Η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μία από τις προτεραιότητες - κλειδιά, που η ΕΕ έχει ρητώς θέσει ως βασικό κριτήριο για την συνεχιζόμενη ενταξιακή πορεία της Αλβανίας».


Όσον αφορά τις παραβιάσεις και τις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης Ράμα στην περιοχή της Χειμάρρας, η επικεφαλής της σουηδικής διπλωματίας τονίζει: «Η Αλβανία πρέπει να λύσει το πρόβλημα της πλημμελούς προστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας στη χώρα καθώς και των ασαφειών σε σχέση με τις ανεπίλυτες διαφορές σε θέματα κυριότητας γης, μεταξύ αυτών, στην περιοχή της Χειμάρρας. Αυτό αποτελεί επίσης απαίτηση από πλευράς ΕΕ στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της χώρας».
Οι τοποθετήσεις

Οι τοποθετήσεις της υπουργού εξωτερικών της Σουηδίας Μάργκοτ Βάλστρεμ και του ομογενή βουλευτή Σωτήρη Δελή, έχουν ως εξής:

Υπουργός Εξωτερικών: Ο Σωτήρης Δελής μου έθεσε το ερώτημα εάν η Σουηδία σκοπεύει να λάβει μέτρα είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο της ΕΕ ή αμφότερα, προκειμένου να προστατεύσει την ελληνική μειονότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματά της στην Αλβανία γενικά και στην περιοχή της Χειμάρρας ειδικότερα. Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστά  θεμελιώδη λίθο της σουηδικής εξωτερικής πολιτικής και, μαζί με τη δημοκρατία και τις αρχές του κράτους Δικαίου, αποτελούν βασικά σημεία της συνεργασίας μας με την Αλβανία στο μεταρρυθμιστικό της έργο.

Η κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και το κράτος Δικαίου, περιγράφεται στην Έκθεση για τη χώρα που το Σουηδικό Υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε τον Απρίλιο τρέχοντος έτους.  Όπως και στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα το 2016, διαπιστώνεται πως η Αλβανία έχει ένα τροπον τινά ικανοποιητικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο ευθυγραμμίζεται, εν πολλοίς, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και η χώρα έχει επικυρώσει τις περισσότερες Συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, η πλημμελής εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου λόγω αδύναμων θεσμών, αποτελεί γενικό πρόβλημα.

Η Σουηδία υποστηρίζει την Αλβανία στο μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα , τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ. Επιπρόσθετα παρέχουμε σημαντική βοήθεια σε ΜΚΟ, οποίες δραστηριοποιούνται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για την Σουηδία, η ΕΕ αποτελεί κεντρικό πεδίο της δράσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους Δικαίου.  Στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και οι «βασικές προτεραιότητες» επέχουν κυρίαρχο ρόλο στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων και ενταξιακής πορείας, την οποία υποστηρίζουμε.

Η Σουηδία υποστηρίζει την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, τόσο πολιτικά όσο και μέσω συνεργασίας στο τομέα των μεταρρυθμίσεων. Κατά τον προενταξιακό διάλογο, τονίσαμε τη σημασία της σύγκλισης με τα κριτήρια και το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος τόσο ως προς την ενταξιακή πορεία όσο και προς την δημοκρατική πορεία της χώρας, κυρίως στον τομέα της προστασίας  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. 

Η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μία από τις προτεραιότητες - κλειδιά, που η ΕΕ έχει ρητώς θέσει ως βασικό κριτήριο για την συνεχιζόμενη ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. Υποδεχόμαστε ευμενώς την ψήφιση νομοθεσίας από την Αλβανία με στόχο την υιοθέτηση της Σύμβασης- Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναμένεται, περί τα τέλη του έτους, να εκφράσει την άποψή του για την νομοθεσία περί μειονοτήτων καθώς και την νομοθετική εργασία που υπολείπεται προκειμένου να διασφαλισθεί πως η Αλβανία ανταποκρίνεται στο διεθνές κεκτημένο.

Η κατάσταση στην περιοχή της Χειμάρρας πρέπει να τοποθετηθεί  στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ζητήματος που χαρακτηρίζει την Αλβανία, εκείνου της πλημμελούς προστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας και των ανεπίλυτων διενέξεων σε θέματα κυριότητας γης. Η Αλβανία πρέπει να λύσει το πρόβλημα της πλημμελούς προστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας στη χώρα καθώς και των ασαφειών σε σχέση με τις ανεπίλυτες διαφορές σε θέματα κυριότητας γης, μεταξύ αυτών, στην περιοχή της Χειμάρρας. Αυτό αποτελεί επίσης απαίτηση από πλευράς ΕΕ στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της χώρας.

Το πρόβλημα είναι ευρύ και πλήττει διάφορες κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων της ελληνικής μειονότητας, των Ρομά καθώς και άλλων μειονοτήτων, κυρίως, εξαιτίας έργων ανοικοδόμησης, που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η Χειμάρρα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν διαβουλεύσεις με τον τοπικό πληθυσμό, προκειμένου η ανοικοδόμηση να ακολουθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Η Σουηδία συνεχίζει, τόσο διμερώς όσο και εντός της ΕΕ, να θέτει το ζήτημα της πραγματοποίησης από την Αλβανία των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, που η ΕΕ θέτει στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Επιπρόσθετα σκοπεύουμε να ενεργούμε προκειμένου η χώρα να ακολουθεί τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ αυτών, του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Η Σουηδία πρόκειται επίσης να συνεχίσει την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων αυτών μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας με την Αλβανία, όπως μέσω στήριξης ΜΚΟ δραστήριων στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ αυτών και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Βουλευτής Σωτήρης Δελής: Θα ήθελα να ευχαριστήσω την υπουργό Εξωτερικών για την απάντησή της! Θα ήθελα επίσης να σημειώσω πως ο Πρέσβυς της Ελλάδας βρίσκεται επί τόπου και παρακολουθεί τη συζήτηση. Η θέση η δική μου και του κόμματος των Μετριοπαθών είναι πως η Σουηδία πρέπει να δρα διεθνώς για την προστασία των μειονοτήτων που απειλούνται. Η ισοτιμία όλων των ανθρώπων είναι θεμελιώδης αρχή. Η Σουηδία πρέπει να προασπίζει μια συνεκτική Ευρώπη. Πρέπει να συνεχίσουμε να δρούμε για μια ελεύθερη, δημοκρατική και ενωμένη Ευρώπη. Πρέπει να εστιάσουμε στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και στα Βαλκάνια.

Η ΕΕ πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που επιθυμούν και μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θέτει μια ένταξη. Η ενταξιακή πορεία είναι συχνά απαιτητική και περίπλοκη. Η ενταξιακή προοπτική αποτελεί  ωστόσο σημαντικό κίνητρο μεταρρυθμίσεων. Προάγει την σταθερότητα, την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και την συνεχιζόμενη συμφιλίωση.

Εάν, απεναντίας, κλείναμε την πόρτα σε χώρες που επιθυμούν να γίνουν μέλη, και οι οποίες ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις μιας διαδικασίας ένταξης, διατρέχουμε τον κίνδυνο οικονομικής ύφεσης και πορείας αποσταθεροποίησης εντός της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Η πλήρωση των κριτηρίων ένταξης της ΕΕ είναι, κατά βάση, το στοιχείο με την μεγαλύτερη αξία σε μια υποψηφιότητα. Η υποψηφιότητα μιας χώρας συνεπάγεται μια σειρά προϋποθέσεων προκειμένου αυτή να γίνει μέλος μιας κοινότητας ελεύθερων κοινωνιών και ανταγωνιστικών οικονομιών.

Τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν ένα τμήμα της Ευρώπης, όπου οι εθνικές μειονότητες και οι διάφορες θρησκείες συνιστούν μελλοντικές προκλήσεις. Η Αλβανία αποτελεί υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ από το 2014, μετά από τέσσερεις προηγούμενες ανεπιτυχείς προσπάθειες. Η επίσημη αίτηση προσχώρησης της Αλβανίας υποβλήθηκε το 2009. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Απαίτηση το 2014 ήταν η πραγματοποίηση, από την Αλβανία, μιας σειράς μεταρρυθμίσεων, ειδικότερα στους τομείς της δημόσιας Διοίκησης και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα, τέθηκαν οι απαιτήσεις για αύξηση δράσεων κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και υπέρ των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2016, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία ευθυγραμμίζεται με το γενικό ευρωπαϊκό κεκτημένο. Εντούτοις, σύμφωνα με την Έκθεση, η εφαρμογή των διατάξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πλημμελής, μεταξύ άλλων, όσον αφορά στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας καθώς και στις συνθήκες διαβίωσης των μειονοτήτων, οποίες χρήζουν βελτίωσης.

Για το λόγο αυτό, θέλω να ρωτήσω την Υπουργό Εξωτερικών τι μπορεί να πράξει η ΕΕ προκειμένου να ενισχύσει την προστασία των μειονοτήτων στην Αλβανία στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας και προκειμένου να αξιολογήσει τη δράση της Αλβανίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ειδικότερα;

Υπουργός Εξωτερικών: Ο Σωτήρης Δελής κι εγώ συμμεριζόμαστε την άποψη περί αναγκαιότητας και σημασίας της ενταξιακής διαδικασίας. Όταν επισκέφθηκα την Αλβανία, είμαστε σαφείς σε αυτό, το οποίο εμπεριέχεται και στις «βασικές προτεραιότητες». Αυτό σημαίνει πως εξετάζουμε πώς λειτουργεί μια δημοκρατία, υπάρχει προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποια προβλήματα προκύπτουν κατά την ενσωμάτωση των μειονοτήτων; Αυτό είναι ένα εξαιρετικά καίριο σημείο στις διαδικασίες διεύρυνσης της ΕΕ, στις διαδικασίες προσχώρησης στην ΕΕ και κάτι στο οποίο εμείς ως κράτος-μέλος είμαστε πολύ δραστήριοι.

Όπως γνωρίζει ο Σωτήρης Δελής, είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που δημοσιεύουμε εκθέσεις για διάφορες χώρες, 135 τον αριθμό, όπου εξετάζουμε ενδελεχώς τις συνθήκες στον τομέα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω να σε ευχαριστήσω, για μια ακόμη φορά, που έθεσες το ζήτημα των συνθηκών για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, το οποίο είναι στη βάση του ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Σουηδία παρέχει σημαντική υποστήριξη στις δράσεις αυτές. Ειδικότερα στην ενίσχυση του σεβασμού (για τα δικαιώματα αυτά), μέσω του διμερούς πακέτου στήριξης μεταρρυθμίσεων, συνεργαζόμαστε με πλήθος εταίρων στην αλβανική κοινωνία, οι οποίοι είναι υπέρμαχοι των ζητημάτων αυτών. Συνεργαζόμαστε με την οργάνωση Civil Rights Defenders ακριβώς στην ενίσχυση του σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, όπως προανέφερα, η κατάσταση στη Χειμάρρα συνδέεται με το ευρύτερο ζήτημα της πλημμελούς προστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας και των ανεπίλυτων διενέξεων σε θέματα κυριότητας γης, τα οποία επικρατούν στο σύνολο της χώρας.

Η Κυβέρνηση της Αλβανίας, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Χωροταξίας και Αστικού Σχεδιασμού, προσπαθεί να αναπτύξει και να βελτιώσει την κατάσταση σε διάφορες πόλεις της χώρας, μεταξύ αυτών και στη Χειμάρρα, η πλειοψηφία των κατοίκων της οποίας ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Ως αποτέλεσμα των δράσεων αυτών, κατεδαφίστηκαν 9.000 κτίρια στη χώρα. Παρόλο που οι ιδιοκτήτες των κτιρίων αυτών έλαβαν αποζημίωση, η αποζημίωση αυτή ήταν χαμηλή, και η Σουηδία, κατά τις συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Ράμα, υπογράμμισε τη σημασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και την ανάγκη διαλόγου με τις ομάδες αυτές στη Χειμάρρα, κυρίως καθώς αυτές ανήκουν σε μειονότητες και οι χαμηλές αποζημιώσεις προς τους ιδιοκτήτες αποτελούν πρόβλημα.

Επίσης, έχουμε συζητήσει για την Αλβανία εντός της ΕΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης, και η ΕΕ έχει υπενθυμίσει στην Αλβανία την αναγκαιότητα θέσπισης διαδικασίας για την δημιουργία ενός κτηματολογίου και έχει προτρέψει τη χώρα να λάβει μέτρα για την προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Αυτά για την περίοδο 2012-2020. Επίσης η ΕΕ, κατά τις επαφές που γίνονται σε τακτική βάση, υπενθυμίζει την αναγκαιότητα για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων θεσμικών οργάνων, διαφάνεια και σαφήνεια ως προς την πολιτική που ρυθμίζει το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Όλα αυτά είναι καίρια σημεία, εάν κανείς αισθάνεται πως δεν μπορεί να προασπίσει την προσωπική του ιδιοκτησία ή το δικαίωμα στη γη του, αυτό είναι πολύ προβληματικό.   

Παράλληλα με την ΕΕ, υπάρχουν και άλλοι θεσμοί, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτού του εύρους των θεσμών και των επαφών σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία.
 Βουλευτής Σωτήρης Δελής: Θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό Εξωτερικών για την εμπεριστατωμένη απάντηση. Ανυπομονώ να παρακολουθήσω την εργασία αυτή και στη συνέχεια. Ευχαριστώ.

Παρουσία του Έλληνα πρέσβη

Την απάντηση της υπουργού Εξωτερικών της Σουηδίας Μάργκοτ Βάλστρεμ, προς τον ομογενή βουλευτή του κόμματος των Μετριοπαθών Σωτήρη Δελή, παρακολούθησε και ο Έλληνας πρέσβης στην Στοκχόλμη  Δημήτριος Τουλούπας. Ο Σωτήρης Δελής κατάγεται από την Πάτρα και από το 1977 ζει μόνιμα στη Σουηδία. Έχει πολυετή εμπειρία στα κοινά με αφετηρία την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και μακρόχρονη ενασχόληση με τα οικονομικά, με τραπεζική διευθυντική καριέρα 30 ετών. Το 2014 εξελέγη βουλευτής της περιφέρειας Γιέσεπινγκ, στο νότιο τμήμα της Σουηδίας και είναι ο πρώτος βουλευτής της περιοχής με ξένη καταγωγή. Ο ίδιος είναι μέλος και της επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων του σουηδικού κοινοβουλίου.

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

Πραγματοποιήθηκε το 2ο Πανχειμαρριώτικο συμπόσιο στη Νέα Υόρκη

Tο βράδυ της Κυριακής 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 2ο Πανχειμαρριώτικο συμπόσιο στην Αστόρια της Νέας Υόρκης υπό την διοργάνωση της Ένωσης Χειμαρριωτών Αμερικής. Στόχος των διοργανωτών είναι η συγκεκριμένη εκδήλωση να γίνει θεσμός και να διοργανώνετε κάθε χρόνο. Όπως μαρτυρά και το όνομα, το συμπόσιο αφορά Χιμαραίους απ' όλα τα μήκη και πλάτη της γης και η θεματολογία αφορά τα προβλήματα του τόπου.
Η συμμετοχή του κόσμου ήταν αυξημένη συγκριτικά με την περασμένη χρονιά, παρόλα αυτά λαμβάνοντας υπόψιν πως στην Αμερική κατοικούν 800 οικογένειες από την Χιμάρα, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερος.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ και βουλευτής στο αλβανικό κοινοβούλιο κ. Βαγγέλης Ντούλες, ο πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας κ. Διονύσης Φρέντη Μπελέρης, ο κ. Νικόλαος Νεράντζης εκπροσωπώντας την Ένωση Χειμαρριωτών Τιράνων και ο κ. Πέτρος Γκικουρίας μέλος της Ένωσης Χειμαρριωτών Αμερικής. Οι ομιλίες αφορούσαν το περιουσιακό πρόβλημα που μαστίζει την περιοχή της Χιμάρας αλλά και τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται με σκοπό τον ξεριζωμό του ελληνικού στοιχείου που δαβιεί στην περιοχή εδω και χιλιάδες χρόνια.
Το συμπέρασμα στο οποίο άπαντες κατέληξαν είναι πως όντας ενωμένοι προς μια κοινή κατεύθυνση, μπορούμε να σταθούμε εμπόδιο στα μεγαλεπήβολα σχέδια των Τιράνων και να διαφυλάξουμε τις περιουσίες και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Έντι Ράμα δέχεται έντονες πιέσεις από διάφορους φορείς και οργανισμούς ώστε να μην προβεί σε υλοποίηση των σχεδίων του για την ανάπλαση της Χιμάρας και την νέα σειρά κατεδαφίσεων περιουσιών που ανήκουν σε κατοίκους ελληνικής καταγωγής.
Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο πρόεδρος της ελληνοαμερικάνικης κοινότητας Νέας Υόρκης κ. Πέτρος Γαλατούλας ο οποίος δεσμεύθηκε να συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τους Χιμαραίους και να προωθέι τα προβλήματα που τους ταλανίζουν στον ελληνοαμερικάνικο λόμπι.
Κατά την παραμονή τους στην Νέα Υόρκη, οι εκπρόσωποι των συλλόγων της Χιμάρας είχαν σειρά συναντήσεων με το State Department και ελληνομαρικάνους βουλευτές για να τους μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στην Χιμάρα.

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Χειμάρρα, ολόρθη! Οι λύκοι.Γράφει ο Δημήτρης Περδίκης

Στις 14 Φεβρουαρίου 1914 ο μεγάλος μας ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς, έγραψε το ποίημά του «Χειμάρρα». Έξη μέρες πριν ο ελληνικός στρατός είχε αποχωρήσει μετά από ένα σκληρό τελεσίγραφο των τότε μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Ο αρχηγός της Χειμάρρας και αξιωματικός της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής Σπύρος Σπυρομήλιος είχε ανακηρύξει την αυτονομία της Χειμάρρας, μη αποδεχόμενος, ούτε αυτός, ούτε ο λαός της Χειμάρρας να υποδουλωθεί σε έναν αλβανικό ζυγό.

 Αλβανικές δυνάμεις είχαν επιτεθεί σαν λύκοι την Χειμάρρα να κατασπαράξουν. Οι Χειμαρριώτες πολεμούν σαν ένα σώμα, άνδρες και γυναίκες, με ηρωισμό και αυταπάρνηση.
Λίγες μέρες αργότερα θα τους ακολουθήσουν και οι άλλοι Βορειοηπειρώτες και στο Αργυρόκαστρο θα γίνει η ανακήρυξη της Αυτόνομης Πολιτείας της Βορείου Ηπείρου. Τώρα, στην Ευρώπη του 2017, η Αλβανία προσπαθεί να αλβανοποιήσει την αδούλωτη Χειμάρρα, με το ξεδιάντροπο σχέδιο «Νέα Χειμάρρα» και με το πρόσχημα της οικιστικής ανάπλασης σπίτια χειμαρριωτών να γκρεμίσει. Τώρα που η Χειμάρρα και πάλι τους λύκους περιμένει, τα λόγια του ποιητή είναι τραγικά επίκαιρα και πάλι.

Χειμάρρα, ολόρθη! Οι λύκοι.  


Τέλος να πήρε ο πόλεμος; Άλλος δεν είναι αγώνας;
Ελλήνων ιεροί λόχοι, 
για ύπνο βαρύ σας δέχτηκε της δόξας ο λιμιώνας;
Η δάφνη αμάραντη; ─ Όχι!

Λαλούμενα ξενύχτηδων. Σωπάτε, χαροκόποι!
─Ω σπαθωτή κιθάρα
τυρταία, φόρεσε πύρινη, μπροστά στην κρύαν Ευρώπη
κορώνα τη Χειμάρρα!

…Στα χειμαρριώτικα βουνά ροβόλα, τα τουφέκια
τ’ άγρια συντρόφεψέ τα,
με της πατρίδας την ψυχή και με τ’ αστροπελέκια 
την άγια γη χαιρέτα.

…..Στους ξέγνοιαστους αλίμονο! Τους πρέπει να είναι δούλοι,
στον άρπαγα, τρομάρα!
Η Ελλάδα πού; Στην Ήπειρο. Δόξα στο Κακοσούλι,
Νίκη σ’ εσέ, Χειμάρρα!

Τα Γιάννενα ονειρεύονται, η Κρήτη ξαποσταίνει,
βουβή η Θεσσαλονίκη,
η Αθήνα ξεφαντώνει….Ποιος βογγάει σα να πεθαίνει;
─Χειμάρρα, ολόρθη! Οι λύκοι.

Κωστής Παλαμάς

14 Φλεβάρη 1914 

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΩΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΙΩΤΩΝ: Αν η Αλβανία θέλει να προσθέσει νέες ηρωικές σελίδες στην ιστορία της Χιμάρας την πένα θα την κρατάμε εμείς


Πηγή: Himara.gr | Ειδήσεις απ' την Βόρειο Ήπειρο

 


Μετά από σχεδόν ένα χρόνο, η αλβανική κυβέρνηση πιστή στην απιστία (ή παμπεσιά για να χρησιμοποιήσουμε κοινή λέξη), επανέρχεται με το ίδιο τελεσίγραφο. Εκκενώστε τα σπίτια σας εντός 5 ημερών ώστε να κατεδαφιστούν. Σπίτια κατά πολύ γηραιότερα από το ίδιο το αλβανικό κράτος. Σπίτια αποκλειστικά Ελλήνων.
Εδώ και ένα χρόνο η κινητοποίηση του λαού και των εκπροσώπων του ήταν μεγάλη. Καταφέραμε μέσα από συντονισμό και μεταξύ μας ομόνοια να δραστηριοποιηθούμε σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο ώστε να αποτραπούν οι κατεδαφίσεις. Καταφέραμε να ενώσουμε ανθρώπους με διαφορετικές καταβολές. Καταφέραμε με την συνδρομή της Ελλάδας, των ενώσεων πολιτών από τα Τίρανα μέχρι την Ουάσιγκτον και των ξένων πρεσβειών στα Τίρανα να αναστείλουμε μέχρι σήμερα τις κατεδαφίσεις αυτές και να θέσουμε το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση. Καταφέραμε την οπτική μας που είναι - Καμία παρέμβαση πριν την απόδοση των περιουσιών στους νόμιμους ιδιοκτήτες - να την οικειοποιηθούν οι εταίροι της αλβανικής κυβέρνησης. Δεν καταφέραμε ακόμα να σκοτώσουμε το τέρας που τρέφεται με το έγκλημα και ντοπάρεται με τόνους ναρκωτικών. Του καταφέραμε όμως πλήγματα και φέραμε κοντά μας συμμάχους. Και μόλις το τέρας κατάλαβε πως δεν είναι άτρωτο απέναντί μας, επιτίθεται σαν λυσσασμένο.
Για μία ακόμη φορά ΕΜΕΙΣ οι Χιμαραίοι καλούμαστε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι 10 ή 30 σπίτια για τα οποία παλεύουμε. Παλεύουμε για τους ιδιοκτήτες των περιουσιών που χάθηκαν, παλεύουμε για τους ιδιοκτήτες των περιουσιών που στοχοποιούνται στην επόμενη φάση του περίφημου "μαστερπλαν", παλεύουμε για να μας κατωχυρωθούν στην πράξη όσα και ο Αλβανός νομοθέτης προέβλεψε, παλεύουμε κατά όσων θέλουν να διαγράψουν την ταυτότητά μας και να ξεσκίσουν την ψυχή μας.
Την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου όλοι οι Χιμαραίοι θα συγκεντωθούν μπροστά στο δημαρχείο για να διαμαρτυρηθούν και να μην επιτρέψουν σε καμία μπουλντόζα να πάρει μπρος αν δεν τηρηθούν όσα η κυβέρνηση και ο εγκάθετος δήμαρχος υποχρεούνται να τηρήσουν.
Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου όλοι οι Χιμαραίοι που βρίσκονται στην Αθήνα καλούνται στην Πανηπειρωτική για να ενημερωθούν και να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.
Η ιστορία της Χιμάρας έχει πλήθος ηρωικών σελίδων. Αν με το ζόρι η αλβανική κυβέρνηση θέλει να προσθέσει νέες, την πένα θα την κρατάμε εμείς.

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Δια χειρός Ράμα εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο της Χιμάρας και ανοίγει τον δρόμο για τις κατεδαφίσεις

Με συνοπτικές διαδικασίες νομιμοποίησε παράνομο τουριστικό θέρετρο στο χωριό Βουνό της Χιμάρας

Με διαδικασίες εξπρές η Εθνική Πολεοδομική Επιτροπή της Αλβανίας, στην οποία προεδρεύει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Αλβανίας. προχώρησε στην έγκριση του αμφιλεγόμενου πολεοδομικού σχεδίου της Χιμάρας στην συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το σχέδιο του Δήμου Χιμάρας που προβλέπει κατεδαφίσεις κατοικιών, απαλλοτριώσεις κτημάτων που ανήκουν σε ελληνικές οικογένειες και την ανέγερση νέων οικισμών που θα αποφέρουν την τελική περιουσιακή άλωση και πληθυσμιακή αλλοίωση της Χιμάρας.
Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χιμάρας στις 30 Αυγούστου σε μια συνέλευση παρωδία στο αλβανικό χωριό Κούτσι, το οποίο βρίσκετε σε μια δύσβατη περιοχή 35 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Χιμάρας, υπό την προστασία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων καθώς οι κάτοικοι της Χιμάρας δεν είχαν επιτρέψει την έγκρισή του στην συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Χιμάρα. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της αντιπολίτευσης έχουν καταφύγει στο διοικητικό δικαστήριο για να ακυρώσουν την απόφαση της έγκρισης του σχεδίου, όμως η έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου από την Εθνική Επιτροπή Πολεοδομίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως κίνηση ματ από τον Έντι Ράμα καθώς ακυρώνει την προσπάθεια αυτή.
Στην συνέλευση, η Εθνική Επιτροπή Πολεοδομίας ενέκρινε και την άδεια οικοδόμησης τουριστικού θέρετρου στην παραλία Γυαλί του χωριού Βουνό της Χιμάρας από την εταιρεία SOLEIL & SEA Shpk. Πρόκειται περί μιας ακόμη παρανομίας καθώς το συγκεκριμένο θέρετρο έχει ήδη κατασκευαστεί εδώ και αρκετό καιρό, οπότε πρόκειται για απόφαση νομιμοποίησης μιας αυθαίρετης οικοδομής πάνω σε καταπατημένα κτήματα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο "σοβαρός επενδυτής" πίσω από την εταιρία SOLEIL & SEA Shpk είναι φυγάς και καταζητούμενος από την αλβανική εισαγγελία για μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής από εμπορεία καυσίμων.
Αξίζει να αναφερθεί πως στα απανωτά χτυπήματα του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα κατά της ελληνικής μειονότητας, προστέθηκε και η έγκριση για την ανέγερση ενός νέου τουριστικού οικισμού στην ελληνική περιοχή Εξαμίλια του δήμου των Αγίων Σαράντα.
Έτσι έκλεισε μια εβδομάδα ανθελληνικού ρεσιτάλ από την Αλβανία καθώς ψήφισε τον αστείο νόμο για τις μειονότητες και άνοιξε τον δρόμο για τις κατεδαφίσεις περιουσιών Ελλήνων μειονοτικών.
Αγνοώντας τις συστάσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικάνικης Πρεσβείας, ατάραχος ο Έντι Ράμα, μετά από σύντομη συνάντηση με τον Ιταλό πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία, δήλωσε πως «στα μέσα Μαρτίου του 2018 θα αρχίσουν οι συζητήσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Πηγή: Himara.gr | Ειδήσεις απ' την Βόρειο Ήπειρο

Πηγή: Himara.gr | Ειδήσεις απ' την Βόρειο Ήπειρο

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Την «πάτησε» εφημερίδα του Ράμα στη Χειμάρρα - Fabrika e gënjeshtrave të Ramës e pësoi si mos më keq!!

Την «πάτησε» εφημερίδα του Ράμα στη Χειμάρρα – Παρουσίασε Έλληνα δικηγόρο ως βουλευτή της Χρυσής ΑυγήςΗ αλβανική προπαγάνδα την πάτησε άσχημα αυτή τη φορά.
Στην αγωνιώδη προσπάθειά της να δυσφημίσει τον αγώνα των κατοίκων της Χειμάρρας για τις περιουσίες τους, η αλβανική εφημερίδα TEMA -στη διαδικτυακή της έκδοση- «είδε» -δηλαδή φαντάστηκε- μεταξύ των Χειμαρριωτών, και άλλων Ελλήνων μειονοτικών που διαμαρτύρονταν την Παρασκευή το πρωί, και τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής Νίκο Κούζηλο.
Βεβαίως ο χρυσαυγίτης βουλευτής δεν βρέθηκε ποτέ στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία, αλλά έχει… κωμικοτραγικό ενδιαφέρον το τι συνέβη.
Την Παρασκευή το πρωί κάτοικοι της Χειμάρρας και άλλων γειτονικών περιοχών συγκεντρώθηκαν έξω από δημοτικό χώρο όπου γινόταν σύσκεψη για το περιουσιακό.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν δύο Αλβανοί υπουργοί, η Μιρέλα Κουμπάρο (υπ. Τουρισμού) και ο Νταμιάν Γκικνούρι (υπ. Ενέργειας) -σ.σ. ο δεύτερος είναι εξωμότης ελληνικής καταγωγής από χωριό της Χειμάρρας-, ο ατιμασμένος δήμαρχος Χειμάρρας Γκέργκι Γκόρο, που του αφαίρεσε η Ελληνική Δημοκρατία την ελληνική υπηκοότητα για αντεθνική δράση, ορισμένοι από τους κατοίκους που απειλούνται με δήμευση ή κατεδάφιση οι περιουσίες τους από το αλβανικό κράτος και η πενταμελής διαπραγματευτική ομάδα των Ελλήνων γηγενών κατοίκων της Χειμάρρας.
Έξω από το κτίριο είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες Έλληνες της περιοχής, που δεν τους επιτράπηκε να παραστούν στη σύσκεψη αν και αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, οι οποίοι είχαν απλώσει τα πανό τους και διαμαρτύρονταν.
Η αλβανική κυβέρνηση είχε λάβει υψηλά μέτρα ασφαλείας, με δεκάδες ασφαλίτες με πολιτικά και άλλους με φωτογραφικές μηχανές να απαθανατίζουν πρόσωπα.
Αφού ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, οι Αλβανοί υπουργοί και ο ατιμασμένος δήμαρχος Γκόρος αποχώρησαν υπό τις έντονες αποδοκιμασίες των συγκεντρωμένων, οι οποίοι μάλιστα φώναζαν τον δήμαρχο «προδότη».
Ο Γκόρος ήταν τρομοκρατημένος αλλά και σοκαρισμένος διότι ο ίδιος ο πρώτος ξάδελφός του ήταν εκείνος που τον φώναζε πιο δυνατά από όλους «προδότη».
Φοβισμένοι όμως ήταν και οι Αλβανοί, που μετά τη σθεναρή υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και της αμερικανικής Πρεσβείας στους Χειμαρριώτες, δεν ήξεραν που πατάνε και που βρίσκονται, για αυτό και με μεθόδους «Σιγκουρίμι» τραβούσαν φωτογραφίες για να αποθαρρύνουν τους Έλληνες μειονοτικούς. Η όλη τους όμως συμπεριφορά φανέρωνε ότι δεν είναι οι Έλληνες της Χειμάρρας και της Βόρειας Ηπείρου εκείνοι που φοβούνται.
Λίγες ώρες μετά, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα TEMA, γνωστή για την ανθελληνική της προπαγάνδα, σε ανάρτησή της ισχυρίστηκε ότι μεταξύ των συγκεντρωμένων ήταν και ο προαναφερθείς χρυσαυγίτης βουλευτής. Είναι πάγια τακτική των Αλβανών να προσπαθούν να συκοφαντήσουν τους ομογενείς μας ότι τάχα υποκινούνται από τη νεοναζιστική οργάνωση.
Ωστόσο, ο λαός της Χειμάρρας όχι μόνο είναι δημοκρατικός, όπως εξάλλου φαίνεται και στις κάλπες, αλλά και οι λαμπρές σελίδες της χειμαρριώτικης ιστορίας δεν έχουν τέτοιες σκιές.
Οι απίθανοι τύποι της εφημερίδας TEMA δημοσίευσαν μια φωτογραφία όπου έδειξαν ως βουλευτή της Χρυσής Αυγής έναν παριστάμενο με δύο στελέχη της Ομόνοιας.
Για κακή τους τύχη όμως, ο εικονιζόμενος είναι ο δικηγόρος Νίκος Λαγομιτζής, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή επειδή επιθυμούσε να επισκεφτεί τη γη των προγόνων του, το Χόρμοβο και τη Χειμάρρα και επί της ευκαιρίας έσπευσε, ως νομικός, στο πλευρό των συμπατριωτών του.
Μόλις ο Νίκος Λαγομιτζής είδε να τον παρουσιάζουν ως βουλευτή της Χρυσής Αυγής δεν έχασε χρόνο και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, που ήδη κάνει τον γύρο των βορειοηπειρωτικών ιστοσελίδων:
Διάψευση δημοσιεύματος της αλβανικής εφημερίδας TΕΜΑ
Αναφορικά με δημοσίευμα, με ημερομηνία δημοσίευσης 06/10/2017, της αλβανικής ιστοσελίδας και εφημερίδας «TEMA» Τιράνων, με εκδότη τον Mero Baze, που αναπαρήχθηκε από εκατοντάδες άλλα ΜΜΕ της Αλβανίας κι άλλων χωρών επάγομαι τα κάτωθι:
Ονομάζομαι Νίκος Λαγομιτζής του Κωνσταντίνου, είμαι δικηγόρος Αθηνών Ελλάδος και έλκω εκ πατρός απώτερη καταγωγή από το χωριό Χόρμοβο και της επαρχίας Χειμάρρας της Βόρειας Ηπείρου, ο δε πρόγονος μου Κωνσταντίνος Λαγουμιτζής Χορμοβίτης, ήταν ήρωας της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, ενώ και πιο κοντινοί συγγενείς μου έδωσαν μάχες στα γύρω βουνά για την απελευθέρωση της Πατρίδας από τον φασισμό.
Επομένως καμία σχέση δεν έχω με βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου, του κόμματος της ΧΑ, όπως γράφτηκε ψευδώς και χωρίς καμιά διασταύρωση από την ως άνω ιστοσελίδα και εφημερίδα.
Ο σκοπός της επίσκεψής μου στην περιοχή ήταν κυρίως να ενισχύσω με τις δυνάμεις μου τον αγώνα των κατοίκων της Χειμάρρας για τη διάσωση των περιουσιών τους που θέλει να αρπάξει το αλβανικό κράτος.
Προφανώς αυτό ενόχλησε κάποιους κύκλους και συνέταξαν το ως άνω άθλιο και προβοκατόρικο δημοσίευμα, αποκλειστικά με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων και κυρίως για να κηλιδώσουν το δίκαιο αγώνα των Χειμαρριωτών.
Για όλα τα παραπάνω έχω ήδη δώσει εντολή σε συναδέλφους Έλληνες δικηγόρους της Βόρειας Ηπείρου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες διαφύλαξης της τιμής και της υπόληψης μου, έναντι των τοπικών αλλά και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, αλλά και μέσω της διπλωματικής οδού.
Είμαι δε σίγουρος πως ο αγώνας των αδελφών Ελλήνων Χειμαρριωτών θα δικαιωθεί και σύντομα θα δοθεί η δυνατότητα να ξαναβρεθούμε στα μαρμαρένια αλώνια της δόξας, της τιμής και των αγώνων.
Με εκτίμηση,
Νίκος Λαγομιτζής

Propaganda shqiptare kundra Himarës e pësoi keq kësaj rradhe.

Në përpjekjen e saj, nën panik, që të disinformojë dhe të shtrembërojë betejën e banorëve të Himarës në lidhje me pasuritë e e tyre, gazeta shqiptare Tema - në versionin e saj online “pa” – dmth – fantazoi sikur ndër himariotët dhe grekët të tjerë, pjesë të minoritetit po protestonte dhe deputeti i Agimit të Artë  Niko Kuzilo.


Sigurisht që deputeti i Agimit të Artë nuk ishte asnjëherë në protestën në fjalë por ka një interes komikotragjik se çfarë realisht ndodhi.


Të premten në mëngjes banorët e Himarës por dhe të zonave të tjera atje afër u mblodhën jashtë ambientit të bashkisë ku dhe po realizohej një mbledhje për çështjet e pasurisë.


Në këtë mbledhje merrnin pjesë 2 Ministra Shqiptarë, znj Mirela Kumbaro (Ministria e Turizmit) dhe z Damian Gjiknuri (Ministri i Energjitikës) – i dyti është dhe mohues i origjinës së tij helene nga një fshat i Himarës – Kryetari i çnderuar i bashkisë së Himarës z Gjergji Goro, të cilit shteti helen i hoqi dhe nënshtetësinë për veprimet e tij antikombëtare, disa prej banorëve të cilët sot akuzohen me konfiskim dhe shkatërrim të pasurive të tyre nga shteti shqitpar dhe një gurp negociatorësh prej pesë vetësh nga banorët helen autoktonë të Himarës.Jashtë ndërtesës ishin mbledhur me qindra Helenë nga zona, të cilëve nuk ju lejua që të ishin prezentë në mbledhje mgjth se dhe ata kishin të njejtin problem, dhe të cilët kishin hapur dhe një pankartë dhe ankoheshin.


Qeveria shqiptare kishte marrë masa të larta sigurie dhe me dhjetra sigurimsa  të cilët ishin civilë dhe të tjerë me aparatë fotografikë që nxirrnin fotografi personat që ishin atje.

Pasi mbledhja mbaroi, ministrat shqiptarë dhe Kryebashkiaku i çnderuar Goro u larguan nën thirrjet e atyre që ishin mbledhur, të cilët i thërrisnin dhe kryebashkiakut “tradhëtar”.


Goroja i terrorizuar por dhe i shokuar sepse vetë ai, kushëriri i tij i parë ishte që e thërriste më tepër nga të gjithë “tradhëtar”.


Të frikësuar siç ishin shqiptarët, që pas mbështetjes së fortë të qeverisë helene dhe Ambasadës amerikane tek Himariotët nuk dinin se ku shkelin e se ku ndodhen, për këtë arsye dhe me metodat e “sigurimit” nxirrnin fotografi që të dekurajojnë minoritarët helene. E gjithë kjo sjellje, tregodnte se nuk janë Grekët e Himarës dhe Epirit të Veriut ata që kanë frikë.Pas orë më vonë, gazeta proqeveritare Tema, e njohur për propagandën e saj antihelene, në një publikim të saj, pretendoi se ndër personave që ishin prezentë ishte dhe deputeti i lartpërmendur i Agimit të Artë. Është taktikë e përhershme e shqiptarëve që të përpiqen për të shpifur kundër homogjenëve se gjoja shtyhen nga organizata neonaziste.


Ndërkaq, populli i Himarës jo vetëm është një popull demokratik, siç duket dhe në votime, por hije të tilla nuk ka në historinë e ndritëshme himariote.
Këta tipa të gazetës Tema publikuan një fotografi ku shfaqën si deputet të Agimit të artë një pre dy anëtarëve të Omonias që ishte atje prezent.


Por, për fatin e keq të tyre  ai që dukej në foto ishte avokati Nikos Lagomitzis, i cili u gjend në këtë zonë sepse dëshironte që të vizitonte tokën e etërve të tij, Hormovën dhe Himarën, dhe me këtë rast nxitoi si jurist në krah të bashkëatdhtetarëve të tyre.Sapo Niko Lagomitzis pa që e paraqitën si deputet të Agimit të Artë nuk humbi kohë dhe nxorri deklaratën e mëposhtme e cila po publikohet nga të gjitha faqet vorioepirote:


Përgënjeshtri i artikullit të Gazetës TEMA.Në lidhje me një artikull, me datë publikimi 06/10/2017, të gazetës shqiptare Tema të Tiranës, me botues z Mero Baze, i cili u publikua nga qindra media të tjera Shqiptare dhe të vendeve të tjera deklaroj si më poshtë:


Quhem Niko Lagomitzi i Konstandinos, jam avokat nga Athina e Greqisë dhe kam nga ati im prejardhje nga fshati Hormovë i zonës së Himarës së Epirit të Veriut, ndërsa paraardhësi im Konstandin Lagumitzis, Hormoviti është hero i Kryengritjes Helene të vitit 1821 , ndërsa dhe të afërmit e mi luftuan në malet përreth për çlirmin e atdheut nga fashizmi.Si rrjedhim asnjë lidhje nuk kam me deputetitn e parlamentit helen, të partisë së Agimit të Artë, ashtu siç u shkrua, në mënyrë të gënjeshtër dhe pa asnjë lloj konfirmimi nga faqja dhe gazeta e mësipërme.


Qëllimi i vizitës sime në këtë zonë është kryesisht për të përforcuar me forcat e mia, betejën e banorëve të Himarës për të shpëtuar pasuritë e tyre të cilat do që ti rrëmbej shteti shqiptar.

Me sa duket kjo shqetësoi disa qarqe që hartuan dhe artikullin e pështirë dhe provokues, me qëllim të qartë e të vetëm krijimin e përshtypjeve të gënjeshtra dhe kryesisht për të njollosur betejën e drejtë të Himariotëve.

Për të gjitha këto  sa mësipër kam dhënë urdhër tek kolegët e mi Helene të Epirit të Veriut që të kryejnë të gjitha veprimet e domosdoshme për ruajten e nderit dhe reputacionit tim, në gjykatat lokale dhe europiane, por dhe nëpërmjet rrugëve dipllomatike.

Jam i sigurt se beteja e vëllezërve të mi Helenë të Himarës do të gjejë të drejtën dhe shumë shpejt do të na jepet mundësia që të gjendemi sërish në fushat prej mermerta të lavdisë, të nderit dhe të betejave.Me respekt, Nikos Lagomitzis. 
Përktheu, përgatiti Pelasgos 
Koritsas

Ενισχύστε οικονομικά την προσπάθεια μας!

Ετικέτες

ενημέρωση (2161) ενημέρωση-informacion (1435) Αλβανία (904) ορθοδοξία (422) ιστορία-historia (379) Εθνική Ελληνική Μειονότητα (366) ελληνοαλβανικές σχέσεις (311) ορθόδοξη πίστη - besimi orthodhoks (277) Εθνική Ελληνική Μειονότητα - Minoriteti Etnik Grek (253) Β Ήπειρος (239) ορθοδοξία-orthodhoksia (235) ορθόδοξη πίστη (222) εθνικισμός (195) διωγμοί (162) τσάμηδες (122) Κορυτσά-Korçë (120) shqip (119) Κορυτσά Β Ήπειρος (103) informacion (100) Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος (97) ορθόδοξη ζωή (96) ορθόδοξη ζωή- jeta orthodhokse (76) διωγμοί - përndjekje (62) ορθόδοξο βίωμα (59) εθνικισμός-nacionalizmi (56) ορθόδοξη εκκλησία της Αλβανίας (55) Ελλάδα-Αλβανία (48) Ι.Μ Κορυτσάς - Mitropolia e Shenjtë Korçë (45) ανθελληνισμός (44) πολιτισμός - kulturë (44) Ελληνικό Σχολείο Όμηρος (43) besimi orthodhoks (40) Γενικό Προξενείο Ελλάδος Κορυτσά (39) Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας - Kisha Orthodhokse Autoqefale Shqiptare (37) ιστορία ορθοδοξίας (36) βίντεο (34) Shqipëria (32) ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 (32) κομμουνισμός- komunizmi (30) πνευματικά (27) Μητρόπολη Κορυτσάς - MItropolia e Korçës (24) πολιτική-politikë (24) απόδημος ελληνισμός-helenizmi i diasporës (22) αλβανικά (21) εκπαίδευση (21) Αρχαία Ελλάδα (20) helenët-Έλληνες (19) κομμουνισμός (19) Greqia (17) Βλαχόφωνοι Έλληνες (15)