Ενθρόνιση του Νέου Μητροπολίτου Ελμπασάν κ Αντωνίου 17 04 2016 (φωτογραφίες και βίντεο) - Fronëzimi i Mitropolitit të ri të Elbasanit Hirësisë së Tij Andonit 17 04 2016 foto+video

Σύντομον Βιογραφικόν
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλμπασάν κ. Ἀντωνίου
 
Ἐγενήθη τήν 6ην Δεκεμβρίου τοῦ 1969 εἰς Τίρανα Ἀλβανίας (σε μουσουλμανική οικογένεια). Ὁλοκλήρωσε τάς ἱερατικᾶς τοῦ Σπουδας εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ» - Ἅγιος Βλάσιος, Δυρραχίου τήν περίοδον 1996-1999. 
Εἶναι ἀριστοῦχος ἀπόφοιτός της Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (2002-2006) και μεταπτυχιακός σπουδαστής εἰς τήν «Καινήν Διαθήκην» τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εἶναι κάτοχος Master εἰς τήν «Κοινωνικήν Ψυχολογίαν καί Ἐπικοινωνίαν» τῆς Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως “ISSAT” καί πτυχιοῦχος τοῦ Πανεπιστημίου “UBIS” τῆς Γενεύης.
Ἐκάρη Μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορυτσάς κ. Ἰωάννου τό 2000. Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, Πρεσβύτερος τό 2002, Ἐπίσκοπος Κρούγιας, ὡς βοηθός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τήν  21ην  Νοέμβριου τοῦ 2006, και υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελλος της Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπής Τιράνων.
Εἶναι μέλος τοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος «Πνοή Ἀγάπης», μέλος τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱδρύματος «Ὀρθόδοξος Κλινική Εὐαγγελισμός», μέλος τῆς «Διαθρησκειακῆς Ἐπιτροπῆς» εἰς τήν Ἀλβανίαν καί  ἔχει διδάξει εἰς την Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ» τήν περίοδον 2006-2012. Ἔχει λάβει μέρος εἰς πολλάς Διασκέψεις, Συναντήσεις καί Δραστηριότητας ἐκπροσωπώντας τήν Ἐκκλησία τής Ἀλβανίας.
 Biografi e shkurtër
e Hirësisë së Tij, Mitropolitit të Elbasanit, Andonit

Hirësia e Tij, Mitropoliti i Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit, Imzot Andon (Merdani), lindi më 7 dhjetor 1969 në Tiranë (në një familje myslymane). 
Kreu studimet në Akademinë Theologjike “Ngjallja e Krishtit” - Shën Vlash, Durrës në vitet 1996-1999. Ka mbaruar me rezultate të shkëlqyera Fakultetin Theologjik të Universitetit Kombëtar “Kapodistria” të Athinës (2002-2006) dhe ka përfunduar studimet master në “Dhiatën e Re” në Universitetin “Aristoteli” të Selanikut. Është diplomuar në nivelin master në “Sociologji - Psikologji - Komunikim” të Arsimit të Lartë “ISSAT”, gjithashtu është diplomuar në Universitetin “UBIS” të Gjenevës. 
U qeth murg dhe u hirotonis dhjak nga Hirësia e Tij, Mitropoliti i Korçës, Joani, në vitin 2000. U hirotonis prift më 21 nëntor 2002 nga Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Anastasi. Më 21 nëntor 2006 u hirotonis Episkop i Krujës si ndihmës i Kryepiskopit dhe shërbeu si protosingjel i Kryepiskopatës së Tiranës. 
 Është anëtar i Bordit të Fondacionit “Frymë Dashurie”, anëtar i bordit ekzekutiv të Fondacionit “Klinika Orthodhokse Ungjillëzimi”, anëtar i Komitetit Ndërfetar të Shqipërisë dhe ka dhënë mësim në Akademinë Theologjike “Ngjallja e Krishtit” në periudhën  2006-2012. Ka marrë pjesë në shumë konferenca, takime dhe aktivitete, duke përfaqësuar Kishën e Shqipërisë.  
Σχόλια