Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Η Κορυτσά σε τρεις φωτογραφίες - Korça në fotografi

Πάσχα στην Κορυτσά το 1926 - Pashkë në Korçë 1926
Άγιος Γεώργιος Κορυτσάς - Shën Gjergji Korçë


Κορυτσά από ψηλά - Korça nga lart

Δεν υπάρχουν σχόλια: