Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Χριστός Ανέστη! - Ανάσταση στην Κορυτσά! - Krishti u Ngjall! Shërbesa e Ngjalljes në Korçë

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον 

πατήσας, και 

τοις εν τοις μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος


 Krishti u ngjall së vdekurish, Me vdekjen, vdekjen shkeli, 

Edhe të varrosurve, jetën u fali! 

Krishti u ngjall!www.mitropoliaeshenjtekorce.org
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: