Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

Δήλωση των Θρησκευτικών Κοινοτήτων στην Αλβανία για ειρήνη και σωφροσύνη στην κατάσταση της αλβανικής πολιτικής


Εμείς οι Θρησκευτικές Κοινότητες στην Αλβανία, η Μουσουλμανική Κοινότητα, η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησίας της Αλβανίας, η Καθολική Εκκλησία, η Παγκόσμιος Αρχιγεροντία των Μπεκτασί και η Ευαγγελική Αδελφότητα, σύμφωνα ως προς τη φύση της πνευματικής μας δραστηριότητας, αντιλαμβανόμαστε την πνευματική και ηθική υπευθυνότητα που έχουμε για τους πιστούς μας, αλλά και γενικότερα την αλβανική κοινωνία γενικότερα. Μέσω της παρούσας κοινής Δήλωσης, με αφορμή και απ’ τις πρόσφατες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί, όπως και σε κάποια περίπτωση στο παρελθόν, θέλουμε να αποταθούμε στην πολιτική τάξη και σε όλους εκείνους που κατέχουν θεσμική ευθύνη για το καλό της χώρας.
Δεν είναι καθήκον μας να ορίσουμε ή υποδείξουμε συγκεκριμένη λύση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αυτό είναι ζήτημα της πολιτικής, η οποία διαθέτει το δικό της πεδίο δράσης και έχει προς τούτο την εντολή του λαού. Ευχαριστούμε το Θεό για πολλά καλά έργα που έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται, καθώς και για τη σοβαρότητα πολλών ανθρώπων που εργάζονται ακούραστα, παρ’ ότι πολλές φορές άγνωστοι, προς εφαρμογή του νόμου και όφελος της κοινωνίας.
Αλλά ωστόσο, εμεί είμαστε ανήσυχοι για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα και ειδικότερα:
• την έλλειψη του πολιτικού διαλόγου και της βούλησης για διάλογο προς επίλυση των αδιεξόδων, ειδικά στην υπόθεση των εκλογών, που είναι απαραίτητος μηχανισμός για την κοινωνική ευημερία των αλβανών πολιτών, • τη βίαια και προσβλητική ρητορική που διαχέεται μέσω των καναλιών μαζικής ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα από πλευράς όσων κατέχουν θέσεις ή δημόσια και σημαντικά αξιώματα στο βίο της χώρας, • τα φαινόμενα διαφθοράς και παραγωγής ναρκωτικών ουσιών, που βλάπτουν στο σήμερα και το μέλλον τη ζωή των πολιτών και την ευημερία τους,
Όλα όσα αναφέρθηκαν μπορεί να εκθέσουν σε κινδύνους τη σταθερότητα της χώρας, που για μας είναι ένα μεγάλο αγαθό για όλη την κοινωνία και τον κάθε άνθρωπο και που πρέπει οπωσδήποτε να τη διατηρήσουμε.
Γι αυτός, καλούμε επίμονα και με κάθε δύναμη όλους τους πολιτικούς παράγοντες στην Αλβανία, από την πλευρά της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης, μικρά και μεγαλύτερα κόμματα:
• για την οικοδόμηση γεφυρών και όχι τοίχων. Θα χρειαστεί ειλικρινής διάλογος, σε πολλά επίπεδα, συμπεριλαμβάνοντας όσο πιο πολλούς παράγοντες και υποκείμενα. Έχετε ευθύνες ενώπιο του λαού και πρέπει να σκεφτείτε γι αυτόν απ’ την ημέρα που αναλάβατε να εισέρθετε στην πολιτική. Το καλό του λαού είναι ο μέγιστος στόχος σας.
• για τον κατευνασμό των τόνων της βιαίας και προσβλητικής ρητορικής έναντι του πολιτικού αντιπάλου. Τούτο μόνο θερμαίνει τα αίματα και προκαλεί βίαιες ενέργειες.
• για την διασφάλιση μιας προεκλογικής και εκλογικής διαδικασίας διαφανούς και με τη συμμετοχή όλων. Κατά τρόπο ξεχωριστό και ειδικά απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους πολίτες να πέσουν θύματα στον πειρασμό αγοραπωλησίας της ψήφους ή της ψηφοφορίας υπό την απειλή για μια θέση εργασίας που είναι στην ουσία το ψωμί των παιδιών τους. Επίσης, κάνουμε έκκληση σε όλους τους θεσμούς που έχουν ευθύνη για τις εκλογές, ώστε από κοινού να καταπολεμήσουν το φαινόμενο αγοραπωλησίας της ψήφους και απειλών για τη θέση εργασίας.
• για δημιουργία συνθηκών ώστε ο νόμος και το δίκαιο να κυριαρχήσουν στην κοινωνική ζωή της Αλβανίας και των αλβανών πολιτών.
Επίσης κάνουμε έκκληση ώστε κάθε πρωτοβουλία πολιτών και πολιτική για την να εκφραστούν σκέψεις και βουλήσεις να υπηρετήσει το κοινό καλό και να αποφύγει κάθε μορφής βία έναντι των ανθρώπων, των κτιρίων και των θεσμών. Με τη πεποίθηση ότι μέσω αυτής της Δήλωσης προσφέρουμε τη δική μας συμβολή για την ευπορία του τόπου, θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για το μέλλον και την ευημερία του τόπου μας.
Τίρανα, στις 12 Μαΐου 2017
 http://tachydromos.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια: