Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Δεύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη στην Κορυτσά- “TAP”, bën një zbulim të dytë arkeologjik
Το έργο Trans Adriatic Pipeline το οποίο περνάει από Ελλάδα και Αλβανία έκανε και μια νέα αρχαιολογική ανακάλυψη κοντά στο χωριό Τουράν της Κορυτσάς. Οι ειδική της πολιτιστικής κληρονομιάς με την πρώτη αξιολόγηση που έκαναν θεωρούν πως τα ευρήματα ανήκουν στο Ι’ η ΙΑ’ αιώνα π.Χ και εκτείνονται μέχρι την ρωμαϊκή εποχή.

Η αξιολόγηση έγινε με βάση τα υλικά που βρέθηκαν, όπως διάφορα κεραμικά αντικείμενα. Οι ειδικοί θεωρούν πως κατά το μεσαίωνα ο χώρος έχει χρησιμοποιηθεί ως μέρος ταφής. Οι εργασίες για το έργο έχουν σταματήσει μέχρι η Αρχαιολογική Υπηρεσία να δώσει το πράσινο φώς για την συνέχεια.
Ndërtimi i Gazsjellësit Trans Adriatik çon në zbulimin e një tjetër zone arkeologjike. Gjatë punimeve në afërsi të fshatit Turan, në Korçë, u gjetën rrënojat e një vendbanimi të hershëm. Ekspertët e trashëgimisë kulturore e vlerësojnë paraprakisht këtë vendbanim si të periudhës së hershme të epokës së hekurit, shekullit të X dhe XI, para erës sonë e shtrirë deri në periudhën e vonë romake.

Vlerësimi është bërë në bazë të materialeve qeramikë të gjetura aty dhe mendohet se në mesjetë është shfrytëzuar si vend për varrim. Pas zbulimit të kësaj gjurme të trashëgimisë tonë kulturore, punimet janë pezulluar dhe Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë është në terren për të kryer shpëtimin dhe gërmimet e mëtejshme.


Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: