Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

,
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή
……….Ήλθε όμως η μικρασιατική καταστροφή και άμεση προέβαλε η επιτακτική ανάγκη τής αγροτικής αποκαταστάσεως εκατοντάδων χιλιάδων προσφυγών και πολεμιστών. Τότε η Ελλάς γιά να αντιμετωπίσει το ιλιγγιώδες αυτό εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα, προέκρινε την μόνην υπάρχουσα λύση: επέτρεψε στα 1923 την κατάληψη αγροκτημάτων από δικαιούχους ακτήμονας και ΠΡΟ τής καταβολής αποζημιώσεως. Η απόφαση εκείνη κατοχυρώθηκε αργότερα και στο νέο Σύνταγμα τού 1927 (αρθρ. 119).
……….Έτσι κηρύχθηκαν απαλλοτριωτέα όλα τα οπουδήποτε τής ελευθέρας Ελληνικής γης αγροκτήματα χωρίς καμμιά διάκριση φυλής, δόγματος ή και υπηκοότητος τού γαιοκτήμονος.
……….Η Θεσπρωτία δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Σ’ εφαρμογή των ανωτέρω, ακτήμονες καλλιεργηταί εγκατεστάθησαν στα υπό κολληγικήν εκμετάλλευση αγροκτήματα τής Τσαμουριάς. Σε δύο μάλιστα χωριά, στον Άγιο Βλάσιο και την Νέα Σελεύκεια ήλθαν και πρόσφυγες, θύματα τής μικρασιατικής καταστροφής.
……….Αποτέλεσμα τού μέτρου αυτού, που απέρρευσε από αδήριτη Εθνική ανάγκη και συνετέλεσε αποφασιστική κοινωνική και οικονομική πρόοδο, υπήρξε η λύσσα των Τσάμηδων εναντίον τού Ελληνικού Κράτους και το ξαναφούντωμα τού μίσους των κατά του Ελληνικού στοιχείου. Δεν μπορούσε, φυσικά, να είναι διάφορη η αντίδραση των τσιφλικάδων αυτών, οι όποιοι έβλεπαν να καταργείται η εκμεταλλευτική, περίπου φεουδαρχική, εξουσία των πάνω στα αγροκτήματα, που γιά να τα αποκτήσουν ή διατηρήσουν οι πρόγονοί των, κατεπρόδωσαν Πίστη, Πατρίδα και Λαό και βουτήχθηκαν έως τον λαιμό στην ατιμία και το έγκλημα.
Ένα λάθος πού πληρώθηκε με αίμα
……….Τίποτε από όσα επηκολούθησαν δεν θα είχε συμβεί, εάν η Ελλάς αντί να εξαιρέσει τούς τουρκαλβανούς Τσάμηδες από την Ελληνοτουρκική ανταλλαγή των πληθυσμών, όπως έκαμε «διά μονομερούς ρηματικής διακοινώσεως προς την Κοινωνίαν των Εθνών τω 1926», εφρόντιζε να απαλλαγεί από την παρουσία των —κυριολεκτικά— δίχως τιμή και δίχως πίστη εγκληματικών αυτών καθαρμάτων.
***
Πηγή: Το έργο τού Χαρίτωνος Λάμπρου, «Τσάμηδες και Τσαμουριά», εκδοθέν στην Αθήνα το 1949.

Δεν υπάρχουν σχόλια: