Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Η προεκλογική του Γρηγόρη Καραμέλιου στην Κορυτσά


Εντατική και με πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η προεκλογική εκστρατεία που διεξάγει στην Περιφέρεια της Κορυτσάς ο κ. Γρηγόρης Καραμέλιος, ως υποψήφιος του ΚΕΑΔ – ΟΜΟΝΟΙΑ, ενταγμένος στο συνδυασμό του ΔΚ. Ξεκίνησε από τις συνοικίες της πόλης και προχωράει σε πολλά χωριά που έχουν ειδικό εκλογικό και κυρίως πολιτικό βάρος για το ΚΕΑΔ.
Στην ουσία ο κ. Καραμέλιος επιδιώκει διάλογο που δεν έχει στόχο μόνο την συσπείρωση της ψήφου στο συνδυασμό της αντιπολίτευσης. Στόχος είναι η ανανέωση της επαφής με τις τοπικές οργανώσεις του Κόμματος και της Ομόνοιας για την ουσιαστική αναδιοργάνωση τους.
Ο πολιτικός του λόγος φαίνεται να ακούγεται με ενδιαφέρον και να έχει την απαιτούμενη απήχηση. Το μήνυμα που προσπαθεί να μεταφέρει στη συζήτηση είναι ουσιαστικά σημαντικό καθώς σχετίζεται με την κατάσταση μειονοτικών δικαιωμάτων στην περιοχή, την ανάγκη αναβίωσης και ανασύνταξης του ελληνισμού και ειδικά ένα θέμα στο οποίο η περιοχή ήταν πάντα στην πρωτοπορία αυτό την εμβάθυνσης των σχέσεων με την Ελλάδα. Ο κ. Καραμέλιος αλλά και όσοι συμμετέχουν στις συναντήσεις (δεκάδες πολίτες στην Κορυτσά, το Πόγραδετς, το Μπιλίστι, το Μαλίκι και πολλά άλλα χωριά) εκφράζουν όχι απλώς τον προβληματισμό αλλά την έντονη ανησυχία για την ανερμήνευτη επιδείνωση των ελληνοαλβανικών σχέσεων με ευθύνη της Κυβέρνησης Ράμα.
Η περιοχή της Κορυτσάς ως μεθόρια με την Ελλάδα έχει πολλαπλώς επωφεληθεί όχι μόνο με την μαζική απασχόληση χιλιάδων οικογενειών σε νόμιμη μετανάστευση αλλά και από κοινά προγράμματα περιφερειακού χαρακτήρα και την οικονομική συνεργασία εν γένη.
Το θέμα αυτό όπως τίθεται απ’ τον κ. Καραμέλιο έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε υπόθεση της προεκλογικής περιόδου φέρνοντας στην ίδια γραμμή και άλλους συνυποψηφίους του συνδυασμού.
Επί το πλείστον είναι σημαντικό ότι προαναφέρθηκε αυτό δηλαδή της ευκαιρίας αναδόμησης του ΚΕΑΔ κατόπιν γνωστών πλέον προβλημάτων με την εγκατάλειψη της προσπάθειας από ηγετικά στελέχη που χρόνια τώρα αντιπροσώπευαν εκεί το συνδυασμό. Αυτό έχει επιφέρει συνέπειες στις γραμμές των Ελληνοβλάχων που θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν. Υπό το πρίσμα αυτό η κάθοδος του κ. Καραμέλιο έστω στο συνδυασμό του ΔΚ αποδεικνύεται χρήσιμη για την συνέχιση του αγώνα αφύπνισης της εθνικής συνείδησης και συντεταγμένης πολιτικής προσέγγισης.
Η προεκλογική προσπάθεια που καταβάλει το ΚΕΑΔ στην συγκεκριμένη περιοχή όπως και στις περιφέρειες Αυλώνα και Αργυροκάστρου ενδέχεται να αποβεί καθοριστική στο εκλογικό αποτέλεσμα της αντιπολίτευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: