Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Ανακοίνωση Τύπου ΠΡΟΕΔΡΟΣ - DEKLARATË PËR SHTYP – KRYETARI
Ανακοίνωση Τύπου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

«Στις 25 Αυγούστου οι πολίτες της Χιμάρας προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έκτακτη και ανοικτή σύσκεψη  του Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο το γενικό σχέδιο τοπικής ανάπτυξης. 

Αλλά, αντί της διαφάνειας, του εποικοδομητικού διαλόγου και του δημοκρατικού τρόπου λήψης αποφάσεων, οι συμμετέχοντες βρέθηκαν αντιμέτωποι καταστάσεως απρόκλητου τυφλού εκβιασμού έναντι τους εκ μέρους της δημοτικής αστυνομίας και της τελικής αναστολής και χωρίς κανένα λόγο και μοτίβο της προβλεπόμενης συσκέψεως.   

Κατά το Σαββατοκύριακο πολλοί από τους συμμετέχοντες πολίτες κλήθηκαν από  την κρατική αστυνομία κατά ωμή παραβίαση του νόμου και των νόμιμων διαδικασιών να «δώσουν εξηγήσεις» για τη συμμετοχή τους στη ανοικτή σύσκεψη του συμβουλίου όπου είχαν κληθεί δημοσίως. 

Ενώ σήμερα, παραβιάζοντας αυθαίρετα τις προθεσμίες και σε ανοικτή ασυμφωνία με το νόμο για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, συγκαλείται ξανά η σύσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Αυγούστου, αυτή τη φορά όχι στα γραφεία της έδρας του Δήμου, αλλά στο χωριό Κούτσι.  

Πρώτο, οφείλουμε να επισημάνουμε εκ νέου ότι οι ενέργειες αυτές στοχεύουν αποκλειστικά στην υφαρπαγή με κάθε τρόπο και μορφή των ιδιοκτησιών από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και της ιδιοκτησιακής αποψίλωσης γενικότερα, εις βάρος των αυτοχθόνων κατοίκων της Χιμάρας και υπέρ των ολιγαρχικών αλλά και πελατειακών συμφερόντων του κυρίου Ράμα. 

Δεύτερο, αυτές οι ενέργειες αποτελούν αναντίρρητες αποδείξεις που τεκμηριώνουν με τον πιο έμπρακτο τρόπο την υπουλότητα των αληθινών σκοπών που αποκρύβονται μετά από την τελευταία εδαφική και διοικητική διαίρεση της Χιμάρας. 

Τρίτο, απευθυνόμαστε στους αξιόλογους διαπιστευμένους πρέσβεις στη χώρα μας, ειδικά στους εκπροσώπους των ΗΠΑ, της ΕΕ, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης να στρέψουν το βλέμμα και την προσοχή τους, καθώς και να συμβάλλουν ώστε να μπει τέρμα στις ακατανόητες αδικίες εις βάρος της ιστορικής κοινότητας της Χιμάρας. Τέτοιες νοοτροπίες, μέθοδοι κι ενέργειες δεν έχουν καμιά κοινή αναφορά με το κράτος δικαίου, με την ευρωπαϊκή πραχτική και με τον δυτικό πολιτισμό μας.

Και τέλος, πώς μπορεί να κοιμάται ήσυχα για τις τύχες της δημοκρατίας στη χώρα μας, ο κάθε υπεύθυνος πολίτης, όταν μια ολόκληρη κοινότητα αντιμετωπίζεται με πολιτικές που δεν έχουν καμιά σχέση μ’ αυτή (τη δημοκρατία);! Άλλο τόσο, όταν αυτές οι πολιτικές εμφυσούνται και η εφαρμογή τους επιτηρείται άμεσα από τον πρωθυπουργό της χώρας;».  Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας   ΚΕΑΔ

................................................

DEKLARATË PËR SHTYP

KRYETARI

“Më 25 gusht qytetarët e Himarës u ftuan të marrin pjesë në mbledhjen e jashtëzakonshme dhe të hapur të Këshillit të Bashkisë me objekt planin e përgjithshëm të zhvillimit vendor.
Por, në vend të transparencës, debatit konstruktiv dhe vendimmarrjes demokratike, pjesëmarrësit u gjendën përballë një situate të pakonceptueshme të dhunës së verbër ndaj tyre nga ana e policisë bashkiake dhe të anullimit përfundimisht pa asnjë arsye dhe motiv të mbledhjes së thirrur.
Gjatë fundjavës, shumë nga qytetarët pjesëmarrës u thirrën nga policia e shtetit në kundërshtim të hapur me ligjin dhe procedurat e tij “për të dhënë shpjegime” për pjesëmarrjen e tyre në mbledhjen e hapur të këshillit ku ishin ftuar publikisht.
Ndërsa sot, në shkelje flagrante të afateve dhe në papajtueshmëri të hapur me ligjin për funksionimin  e pushtetit vendor, thirret sërish mbledhja e Këshillit Bashkiak për datën 30 gusht, kësaj rradhe jo në selinë e vet, por në fshatin Kuç.
Së pari, dëshirojmë të vëmë përsëri dhe përsëri në dukje se këto veprime synojnë ekskluzivisht rrëmbimin me çdo kusht dhe mënyrë të pronës nga pronarët e vetë të ligjshëm dhe tjetërsimin e statusit pronësor më gjerë, në dëm të banorëve autoktonë të Himarës dhe në favor te interesave oligarke por edhe të atyre klienteliste te z Rama.
Së dyti, këto veprime përbëjnë dëshmi te pakundërshtueshme qe provojnë në mënyrën më të prekshme mprapshtësinë e qëllimeve te vërteta të fshehura pas ndarjes së fundit territoriale-administrative për Himarën.

Së treti, u drejtohemi ambasadorëve të nderuar të akredituar ne vendin tonë, veçanërisht atyre të SHBA, BE-së, OSBE-së dhe Këshillit te Europës që të kthejnë syrin dhe vëmendjen si edhe të kontribuojnë që tu jipet fund këtyre padrejtësive absurde në dëm të komunitetit historik te Himarës. Mentalitete, metoda dhe veprime  të tilla nuk kanë asgjë të përbashkët me shtetin e së drejtës, praktikat europiane dhe civilizimin tonë perëndimor.
Së fundi, a mund të flejë i qetë për fatet e demokracisë në vendin tonë çdo qytetar i përgjegjshëm kur një komunitet i tërë trajtohet me politika qe nuk kanë asnjë lidhje me të (demokracinë)?! Aq me tepër kur këto politika janë të inspiruara dhe zbatimi i tyre i monitoruar drejtpërsëdrejti nga kryeministri i vendit?!”
Δεν υπάρχουν σχόλια: