E Djela e 4 ët e Llukait, predikon Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij +Joani 15 10 2017


Σχόλια