Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Οι νέοι κατά τον Αριστοτέλη: διδασκαλία εις το Μέγα Αλέξανδρο - Të rinjtë sipas Aristotelit: mësim për Aleksandrin e Madh

Image result for αριστοτέλη Μέγας αλέξανδρος
Οι νέοι κατά τον Αριστοτέλη: διδασκαλία εις το Μέγα Αλέξανδρο
-----------------------------------
Οι νέοι άνθρωποι είναι ευμετάβλητοι και ευκολοχόρταστοι (αψίκοροι) ως προς τις επιθυμίες.
Επιθυμούν μεν πολύ δυνατά (επιθυμούσιν μεν σφόδρα), αλλά παύουν πολύ γρήγορα (παύονται δε ταχέως) οι επιθυμίες τους αφού ναι μεν είναι έντονες, αλλά δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Είναι ακριβώς όπως η πείνα και η δίψα των αρρώστων ανθρώπων.
Και ορμητικοί (θυμικοί) είναι και οξύθυμοι. (Οι νέοι) δεν ανέχονται να περιφρονούνται καθ όσον αγαπούν τις τιμές, αλλά περισσότερο αγαπούν τη νίκη (φιλότιμοι μεν εισίν μάλλον, δε φιλόνικοι ).Διότι η νεότητα επιθυμεί την υπεροχή (η γαρ νεότης επιθυμεί υπεροχής). Η δε νίκη είναι υπεροχή!
Δεν είναι κακοήθεις, αλλά είναι απονήρευτοι (ευήθεις) επειδή δεν είδαν ακόμα πολλές κακίες. (δια το μήπω τεθεωρηκέναι πολλάς πονηρίας).
Είναι ευκολόπιστοι (Και εύπιστοι εισί), επειδή δεν έχουν ξεγελαστεί ακόμα πολλές φορές (δια το μήπω εξηπατήσθαι πολλά).
Είναι γεμάτοι ελπίδες, γιατί, όπως ακριβώς οι μεθυσμένοι, έτσι ευέξαπτοι είναι οι νέοι από τη φύση τους. (Και ευέλπιδες εισί ώσπερ γαρ οι οινωμένοι, ούτω διάθερμοι εισίν οι νέοι υπό της φύσεως)
Ζουν ακόμα με την ελπίδα, διότι η ελπίδα ανήκει στο μέλλον, ενώ οι αναμνήσεις ανήκουν στο παρελθόν. Και για τους νέους το μέλλον είναι πολύ, ενώ το παρελθόν είναι σύντομο. (Τοις νέοις το μεν μέλλον πολύ εστί. Το δε παρεληλυθός βραχύ εστί).
         
Të rinjtë sipas Aristotelit: mësim për Aleksandrin e Madh
----

Njerëzit e rinj janë të ndryshueshëm dhe të ngopshëm lehtësisht përsa ju përket dëshirave.
Dëshirojnë me shumë forcë por ndalojnë shumë shpejt dëshirat e tyre pasi ato janë të forta por nuk kanë kohëzgjatje. Është pikërisht si uria dhe etja e njerëzve të sëmurë.
Janë dhe të vrullshëm por dhe neverikë. (Të rinjtë)  nuk durojnë që të injorohen pasi i duan nderimet, por më tepër duan fitoren. Sepse rinia dëshiron mbizotërimin. Fitorja është mbizotërim!

Nuk janë të pamoralshëm por janë jo-djallëzore sepse nuk i kanë parë akoma shumë të këqija.
Besojnë lehtë tek të tjerët sepse nuk janë mashtruar ende  shumë herë. Janë plot shpresa, sepse, pikërisht ashtu si të dehurit, ashtu gjaknxehtë janë dhe të rinjtë nga natyra e tyre. 

Jetojnë akoma me shpersën, sepse shpresa  i përket të ardhmes, ndrësa mendimet i përkasin së kaluarës dhe për të rinjtë e ardhmja është shumë ndërsa e kaluara e shkurtër.

Δεν υπάρχουν σχόλια: