Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

Κοσμοκράτορες του Σκότους - Sundimtarët e errësirësΕν πρώτοις, γαπητοί μου, εχαριστ τν Κύριο πο μ ξίωσε ν λθω σήμερα στ ναό. Θ σς παρακαλέσω ν κάνε τε πομον ν κούσετε ναν δέξιο εροκήρυκα, ποος θ σς π λίγα λόγια λλ βγαλμένα π καρδι πο πιστεύει στ Θεό.
κούσατε τν πόστολο; Ενε πάνω – κάτω 120 λέξεις. λλ ποιός μπορε ν ζυγίσ τ νοήματά του; Κάθε λέξι κ να στέρι πο φωτίζει. π λες τς λέξεις θ πάρουμε μία μόνο.
Γιατ φτάνει κα μία μόνο λέξι τς Γραφς ν φωτίσ κα ν σώσ. λέξις ατ ενε «κοσμοκράτορες»(φ. 6,12). Τί ν σημαίν ραγε λέξι ατή; ποιοί νά νε ο «κοσμοκράτορες»; τί εδους κοσμοκράτορες ενε ατοί; κα ποιά θέσι πρέπει ν λάβουν ο Χριστιανο πέναντι το κοσμοκράτορος κα τν κοσμοκρατόρων;
* * *
Κοσμοκράτωρ, γαπητοί μου, ενε κυρίως Θεός· ατς πο «ποίησε τν ορανν κα τν γν» (Γέν. 1,1), ατς πο φτειαξε κα κυβερν τν κόσμο, ρατ κα όρατα. ν κάποιος π τι τ ρολόι σας φύτρωσε στ χωράφι, θ πτε: Ατς τρελλάθηκε· , πολ πι τρελλς ενε ατς πο λέει τι ατ τ πειρο σύμπαν πο λειτουργε σν ρολόι γινε μόνο του.
λλ κτς το Θεο κοσμοκράτορες λέγονται κα σατανς μ τ ργανά του. Τ προσδιορίζει κριβς σημερινς πόστολος. χουμε πόλεμο, λέει, χουμε ν δώσουμε μάχη μ τος «κοσμοκράτορας το σκότους το αἰῶνος τούτου» (..)· μ ατν δηλαδ πο τν γέννησε τ σκοτάδι, πο κυλιέται μέσ στ σκοτάδι, πο ζ κα θ ζ μέσ στ σκοτάδι. Ποιό σκοτάδι;
χι τ φυσικό, ατ πο φέρνει δύσις το λίου κα τ ποο ενε εεργετικό· πάρχει να λλο σκοτάδι, σκοτάδι θικό, πο ενε φοβερό· κι ατ τ δημιουργε μαρτία, τ ψέμα, πάτη, πλάνη. Ενε «τ σκότος τ ξώτερον», γι τ ποο μιλάει συχν τ Εαγγέλιο(Ματθ. 8,12· 22,13· 25,30). Μέσα στ σκοτάδι ατ ζ κα κινεται διάβολος, πρωτεργάτης το ψεύδους, δημιουργς το θικο κα πνευματικο σκότους.
Στ μοντέρνα τώρα ποχή μας δν θέλουν ν κονε τ λέξι σατανς. ν διαβάσουμε μως τ Εαγγέλιο π ρχς μέχρι τέλους, θ δομε τι μιλάει περ διαβόλου, σαταν, φεως, πνευμάτων πονηρν. Κα σημερινς πόστολος κριβς λέει· Δν χουμε ν παλέψουμε «πρς αμα κα σάρκα, λλ πρς τς ρχάς, πρς τς ξουσίας, πρς τος κοσμοκράτορας το σκότους το αἰῶνος τούτου» (φ. 6,12).
–Μ τώρα, στν ποχ τς πιστήμης κα τν πυραύλων θ μς μιλς περ σαταν;…
Δν χω καιρό, ν σς ποδείξω κα μ λογικς κα μ φιλοσοφικς κα μ πιστημονικς κόμη ποδείξεις, τι πάρχει σατανς. να μόνο σς λέω, τι σο ενε βέβαιο τι πάρχει νύχτα, λλο τόσο βέβαιο ενε τι πάρχει σατανς. Τ βεβαιώνουν τ κακ  τ γκλήματα πο γίνονται, τ βεβαιώνει πρ παντς λόγος το Κυρίου μν ησο Χριστο κα τς γίας Γραφς. κε σατανς κα τ ργανά του νομάζονται «κοσμοκράτορες».
–Μ γιατί διάβολος λέγεται κοσμοκράτορας; τί ξουσιάζει; Κα τί δν ξουσιάζει! θυμόσοφος λαός μας σ κάθε σκοτειν πόθεσι λέει· « διάβολος βαλε τν ορά του». Παντο λοιπν βάζει τν ορά του, παντο διεισδύει.
Πρτα - πρτα στ σπίτι. Τί κάνει κε; Κλείνει κα νοίγει τ μάτια τν συζύγων· δηλαδή, λλοτε βάζει τυφλοπάνι κα κρύβει τ προτερήματα το νς π τν λλο, κα λλοτε μεγαλοποιε τ λαττώματά τους κα «κάνει τν τρίχα τριχιά». Βάζει τσι τ ντρόγυνο σ κατάστασι κνευρισμο, φιλονικίας κα μίσους. Βάζει κα τ παιδι ν μν πακούουν στος γονες κα τος γονες ν ξοργίζωνται ναντίον τν παιδιν. Βάζει τ νύφη κα τν πεθερ ν φιλονικον·. Λίγα σπίτια σήμερα χουν μόνοια κυριαρχε τ πονηρ πνεμα
. Κα μόνο στ σπίτι; Κα στ σχολεο·. Ενε μαρτύριο νά νε κανες δάσκαλος χρειάζεται ρωισμό. κενα τ μικρά, τώρα μάλιστα πο παγορεύεται ν τος τραβήξ τ ατί, ρχονται π τ σπίτι κακομαθημένα. ννοια σας, μανάδες, πο τ χαϊδολογετε ταν λένε ψέμα βλαστημον, κα δν τ τιμωρετε· πως ο παλις γιαγιάδες ο γράμματες ατ τ παιδιάκια μι μέρα θ γίνουν θηριάκια. κοσμοκράτωρ στ σχολεο βάζει τ παιδι ν τυραννον τ δάσκαλο, βάζει κα ρισμένους δασκάλους, πο δν πιστεύουν στ Θεό, ν σταλάζουν μέσα στς καρδις τν παιδιν τ φαρμάκι τς πιστίας κα θεΐας.

Μετ τ σπίτι κα τ σχολεο πο λλο ν πμε· στ δικαστήρια. Εχομαι ν μ χρειαστ ν βρεθτε κε. Προτιμστε ν ζημιωθ τε μερικ χρήματα παρ ν καταφύγετε στ δικαστήρια. Μόλις μπς κε, σ παρέλαβε μεγάλος ωσφόρος μ πρτο μάρτημα τν ρκο. Κα λήθεια κόμα ν πς, ενε μαρτία, γιατ τ Εαγγέλιο λέει «μ μόσαι λως» (Ματθ. 5,34), δν πρέπει ν ρκίζεσαι καθόλου. πειτα ρχονται τ ψέματα, ο ψευδομάρτυρες, ο σοφιστεες δικηγόρων πο προσπαθον ν κάνουν τ σπρο μαρο κα τ μαρο σπρο. Τ δικαστήριο σήμερα ενε κολαστήριο. Μολονότι πάρχει κε τ Εαγγέλιο κα εκόνα το Χριστο, βασιλεύει τ πονηρ πνεμα.

Εδαμε τν κοσμοκράτορα στ σπίτι, στ σχολεο, στ δικαστή ριο. Ν πμε τώρα στ στρατό; Μόλις καταταγς κα ντυθς σ Χριστιανός, θ δς να δεκανέα να λοχία ν σο βλαστημάη· τ θεα, τ Χριστό, τν Παναγία, τ πάντα ργιάζει βλασφημία· π τος μικρος μέχρι τος μεγάλους χουν στ κεφάλι τ θνόσημο· μ τν τίμιο σταυρό, κα τν βλαστημνε τί προκοπ περιμένουν ν δον;
κοσμοκράτωρ χει κόμα π τν ξουσία του νώτατες σχολς κα πανεπιστήμια. Γι ατ κάποιος, πο τ ζύγιζε καλ τ πράγματα, επε τι τ πανεπιστήμιο πρέπει ν λέγεται χι πανεπιστήμιο λλ «πανσκοτιστήριο», γιατ κε δν βασιλεύει τ φς τς πιστήμης. Πρ Χριστο Πλάτων εχε πε· «πσα πιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης κα τς λλης ρετς, πανουργία κα ο σοφία φαίνεται» (Μενέξενος 246e–247a· περ. «λληνοχριστιανικ· γωγή», 540/πρ. 2007, σ. 112). πιστήμη δν ενε κακή λλ ταν φαιρέσετε π ατν τ Θεό, καταντ διαβολοεπιστήμη. Κι πως επε προφητικ Παπουλκος, «τ θεα γράμματα θ καταστρέψουν τν κόσμο». Ατ βλέπουμε σήμερα.
κε μως πο ξουσία το κοσμοκράτορος κυριολεκτικς καταδυναστεύει ενε τ σπίτια τς μαρτίας, ο οκοι νοχς. Πρέπει ν ντρεπώμαστε, πς μ τόση σοφία, παιδεία κα πολιτισμό, μ τόσους κληρικούς, μ στυνομίες κα δικαστήρια, πάρχουν κόμα ατ τ σπίτια. Ο ποκριτα καταργήσαμε τάχα τ κόκκινα φανάρια, κα γέμισαν ο πόλεις π τέτοια· σπίτια, πο μπορεύονται τ νθρώπινο σμα φθάσαμε ν λένε, τι δ λα ενε κριβ κα τ μόνο φτην ενε γυναικεία σάρκα.
π τν ξουσία το κοσμοκράτορος ενε κόμη τ χαρτοπαίγνια, τ καζνα, τ χοροδιδασκαλεα ( γιος Χρυσόστομος λέει· «που χορός, κε διάβολος»), θέατρα, κινηματογράφοι, κάθε θόνη· κατήντησαν «σχολεα γκλήματος», κπαιδεύουν γκληματίες μ δίπλωμα, πως π.χ. ατς πο σκότωσε τν Κέννεντυ (ταν τακτικς θαμώνας τν ταινιν).
* * *
–Μ· ατ πο επες μς πογοήτευσες, θ πτε διάβολος λοιπν ενε παντοκράτορας; χι χι, μν τ πτε. νας ενε παντοκράτωρ, Κύριος μν ησος Χριστός. διάβολος ενε κοσμοκράτορας, λλ χι σ ατος πο βαπτίστηκαν, πο ξομολογονται, πο διαβάζουν τ Γραφή, πο πιστεύουν. μα πι-στεύς, τί φοβσαι; « Υἱὸς το Θεο ρθε, γι ν διαλύσ τ ργα το ·διαβόλου» (Α΄ ω. 3,8) . Τί επε Χριστς Κύριος ρθα στν κόσμο ν βάλω φωτι (βλ. Λουκ. 12,49), ν γκρεμίσω τ κά-στρα το χθρο. « ορανς κα γ παρελεύσονται, ο δ λόγοι μου ο μ παρέλθωσι»

(Ματθ. 24,35. Μρκ. 13,31. Λουκ. 21,33). ποιος πιστεύει σ μένα, «το δίνω τν ξουσία ν πατά πάνω σ φίδια κα σκορπιούς, ν καταπατ λη τ δύναμι το χθρο» (Λουκ. 10,19). Ποιοί ενε τ φίδια κα ο σκορπιοί; ατ κριβς πο επαμε, τ ργανα το σαταν κ ο πλανεμένες δέες τους. χει, δηλαδή, δύναμι πιστός.

 λα λοιπν κοντ στ Χριστ· κα μ φοβσαι οτε μάγους οτε μάγισσες δν μπορον ν σο κάνουν τίποτε πολύτως. λοι ο δαίμονες ν μαζευτον -πιστέψτε με, δελφοί μου–, κι ν κόμα νοίξουν ο «πύλες το δου» (βλ. Ματθ. 16,18) κα βγον λοι ο δαίμονες, κα ν γεμίσ γ κα τ κεραμίδια τν σπιτιν κα ο στρατνες κι λος τόπος, χετε θάρρος. Δν θ νικήσ διάβολος, θ νικήσ Χριστός (βλ. π. 6,2)! ν, παδες, μνετε κα περυψοτε ες πάντας τος αἰῶνας· μήν.

(†) πσκοπος Αγουστνος


Së pari të dashurit e mi, falenderoj Zotin që më bëri të denjë që të vij sot në kishë. Do t’iu lutesha që të bëni durim dhe të dëgjoni një predikues jo kaq të aftë, i cili do të iu thotë disa fjalë por që dalin nga një zemër që beson tek Zoti.

Dëgjuat Apostullin? Është pak a shumë 120 fjalë. Por kush mund të peshojë kuptimet e tij? Çdo fjalë dhe një yll që ndriçon. Nga të gjitha fjalët do të marrim vetëm një.
Përse mjafton vetëm kjo fjalë e shkrimit që të shpëtojë. Kjo fjalë është “kosmokratorë” (sundimtarët të botës” (Ef 6,12). Çfarë kuptimi të ketë kjo fjalë vallë? Cilët të jenë këta “kosmokratorë”? Çfarë lloj sundimtarësh janë këta? Çfarë pozite duhet të marrin të Krishterët përballë kosmokratorit dhe ndaj kosmokratorëve.
****
Kosmokrator, të dashurit e mi, kryesisht Zoti, ai i cili “krijoi qiellin dhe tokën” (Gjeneza 1, 1), ai që bëri dhe zotëron botën, të dukshmet dhe të padukshmet. Nëse dikush thotë se ora juaj mbi nga toka,  do të thoshit: Ky u çmend, e, më tepër i çmendur është ai i cili thotë se ky univers i pafund që funksionon si orë u krijua vetë.
Por përveç Zotit sundimtarë, zotër quhet dhe satanai me veglat e tij.
E sqaron pikërisht apostulli i sotëm.
Kemi luftë thotë, duhet të luftojmë me “kosmokratorët e errësirës së këtij shekulli”, me atë që e lindi errësira, që rrokulliset në errësirë që jeton dhe do të jetojë në errësirë. Në cilën errësirë?

Jo natyralja, atë që sjell perëndimi i djellit dhe e cila është e dobishme, ekziston një tjetër errësirë, errësirë morale, që është e tmerrshme, dhe këtë e krijon mëkati, gënjeshtra, mashtrimi, shtrembërimi. Është “errësira e jashtme” për të cilën flet shpesh Ungjilli (Mattheu 8,12- 22, 13-25,30). Në këtë errësirë jeton dhe lëviz djalli, punëtori i parë i gënjeshtrës, krijuesi i errësirë morale dhe shpirtërore.

Në epokën tonë moderne nuk duan që të dëgjojnë fjalën satana. Por, nëse lexojmë Ungjillin nga fillimi deri në fund do të shohim  se flet për djall, satana, gjarpër, fryma të këqija.
Dhe apostulli i sotëm konkrretisht thotë: Nuk kemi për të luftuar “Me gjak dhe trup, por kundrejt udhëheqësve, pushteteve, kosmokratorëve të errësirës së këtij shekulli” (Efesianët. 6,12)

Por, tani në kohënne shkencës dhe të raketave do të na flasësh për satanain?....

Nuk kam kohë që t’iu vërtetoj dhe me argumenta llogjike, filozofike dhe shkencore, se ekziston satanai.
Vetëm një gjë iu them, se aq sa e sigurt është që ekziston nata, kaq e sigurt është dhe se ekziston satanai. E vërtetojnë të keqen krimet që bëhen, e vërteton kryesisht fjala e Zotit tonë Jesu Krisht dhe e Shkrimit të Shenjtë. Atje satanai dhe veglat e tij nuk quhen “kosmokratorë”.
Por, pse djalli, quhet kosmokrator? Çfarë zotëron?
Dhe çfarë nuk zotëron! Populli ynë i mençur  në çdo çështje të errët thotë: “Djalli e vuri bishtin e tij”. Kudo pra vendos bishtin e tij, kudo depërton.

Para së gjithash në shtëpi. Çfarë bën atje? Hapën dhe mbyll sytë e bashkëshortëve, dmth, herë iu vendos pengesa dhe fsheh avantazhet e njërit nga tjetri, dhe herë zmadhon mangësitë e tyre dhe e bën “qimen tra”. E vendos në këtë mënyrë çiftin në situata konfliktuale, zemërimi dhe urrejtje. Bën dhe fëmijët që të mos dëgjojnë prindërit dhe prindërit që të zemërohen ndaj fëmijëve. Bën nusen dhe vjehrrën që të zihen. Pak shtëpi në ditë e sotme kanë unitet sepse mbizotëron fryma dinake.
Se mos vetëm në shtëpi? Dhe në shkollë. Është torturë që të jetë dikush mësues sot dhe duhet heroizëm. Ata të vegjëlit, tani që ndalohet t’iu heqësh dhe veshin, vijnë që nga shtëpia të përkëdhelur.  Mos u bëni merak, mama që i përkëdhelni kur thonë gënjeshtra ose blasfemojnë, dhe nuk i ndëshkoni, si gjyshet e pashkolluara, ata fëmijë një ditë do të bëhen përbindësh të vegjël. Sundimtari, në shkollë, i bën ata fëmijë që të torturojnë mësuesin, i bën dhe disa mësues që nuk besojnë në Zoti që të derdhin në zemrat e fëmijëve të tyre helmin e pabesisë dhe të ateizmit.
Pas shtëpisë dhe shkollës ku tjetër të shkojmë, në gjykata! Uroj që të mos jetë e nevojshme të shkoni atje. Preferoni që të dëmtoheni nga ana ekonomike sesa të shkoni në gjykata. Sapo të hysh atje, të mori  luciferi i madh me mëkatin e parë betimin. Edhe sikur të vërtetën të thuash, është mëkat, sepse Ungjilli thotë “të mos betohesh asnjëherë”(Mattheu 5,34).
Më pas vijnë gënjeshtrat, dëshmitarët e rremë, thurrjet e avokatëve që përpiqen të bëjnë të bardhën të zezë dhe të zezën të bardhë. Gjyqi sot është një ferr. Mgjth se ekziston atje Ungjilli dhe ikona e Krishtit, sundon fryma dinake.


E pamë kosmokratorin në shtëpi, në shkollë, në gjykata. Tani  të shkojmë në ushtri?
Sapo të rekrutohesh dhe të vishesh ti i Krishteri, do të shikosh një tetar që të blasfemojë, hyjnore, Krishtin, të Tërëshenjtën, gjithçka e mbush blasfemia, nga të vegjëlit deri tek të mëdhenjtë që kanë në kokë shenjën e flamurit, me kryqin e nderuar dhe e blasfimojnë, çfarë prokopi presin që të shikojnë.

Kosmokratori ka gjithashtu në pushtetin e tij shkollat e larta dhe universitetet .  Për këtë dikush që i peshoi mirë gjërat tha se universiteti duhet  të quhet jo universitet  por  “errësues i gjithçkaje” sepse atje nuk mbretëron drita e shkencës.
Para Krishtit, Platoni kishte thënë “Çdo shkencë e ndarë nga drejtësia dhe virtytet e tjera, është mashtirm dhe jo mençuri” (Meneksenos 246e-27a mbi “Edukimin helenokrishter”, 540/prill 2007, fq 112). Shkenca nuk është e keqe por kur heq nga ajo Zotin, katandiset shkencë djallëzore. Këtë e tha dhe në mënyrë profetike Papulakos, “dijet ateiste do të shkatërrojnë botën”.  Këtë shohim dhe sot.

Por, atje ku pushteti i kosmokratorit, me gjithë kuptimin e fjalës shkatërron, janë shtëpitë publike. Duhet të kemi turp, se si me kaq mençuri, kulturë dhe edukim, me kaq klerikë, me policë dhe gjykata ekzistojnë akoma këto shtëpi. Hipokritët thonë se gjoja i zhdukën dirtat e kuqe, dhe mbushën qytetet me këto shtëpi, të cilat tregtojnë trupin njerëzor dhe arrinë që të thonë se, çdo gjë është e shtrenjtë dhe e vetmja gjë e lirë është trupi njerëzor.
Nën pushtetin e konsmokratorit janë dhe lojërat me letra, kazinot, sallat e mësimit të kërcimeve (Shën Joan  Gojarti thotë se “ku ka vallëzime atje është djalli”), teatrot, kinematë, çdo ekran, u katandis “shkollë e krimit” na edukojnë që të bëhemi kriminelë me patentë, si psh, ai që vrau Kenedin (ishte një ndjelës filmash i rregullt)
Me ato që the na zhgënjeve, do të thoni, djalli pra është i sundimtar? Jo, Jo, mos e thini. Njëri është sundimtari, Zoti ynë Jesu Krishti. Djalli është sundimtar, por jo tek ata që u pagëzuan, që rrëfehen, që lexojnë shkrimin e Shenjtë, që besojnë. Nëse ke besim, çfarë ke frikë? “Biri i Zotit erdhi, që të shpërbëjë veprat e djallit” (1 Joanit 3, 8).
Çfarë tha Krishti, Zoti? Erdha në botë që të vendos zjarr (shiko Llukain 12, 49) që të rrëzoj kështjellat e të ligut. “Qieli dhe toka do të kalojnë, ndërsa fjalët e mia nuk do të kalojnë”.

(Mattheu 24, 35. Marku 13,31). Ai i cili beson tek unë, “i jap pushtetin që të shkelë mbi gjarpërinj dhe akrepa, që të shkelë të forcën e armikut” (Llukait. 10, 19). Cilët janë këta gjarpërinj dhe akrepa? Pikërisht ato që thamë, veglat e satanait dhe idetë e tij mashtruese. Pra, besimtari ka fuqi.


Eja pra pranë Krishtit dhe mos ki frikë as nga magjistarë as nga magjistare, nuk mund që të të bëjnë asgjë. Të gjithë demonët të mblidhen      - më besoni vëllezërit e mi- edhe sikur të hapen dyert e hadit” (shiko Mattheun 16,18) dhe të dalin të gjithë demonët, dhe sikur të mbushte e gjithë toka dhe qeramidhet e shtëpive dhe kampet ushtarake dhe i gjithë vendi, keni kurajo. Nuk do të fitojë djalli, do të fitojë Krishti (shiko. Apostujve 6, 2) të cilin Lavdëroheni  dhe himnoheni  në jetë të jetëve. Amin
† Episkop Avgustini

Përktheu, përgatit Pelasgos Koritsas.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ενισχύστε οικονομικά την προσπάθεια μας!

Ετικέτες

ενημέρωση (2161) ενημέρωση-informacion (1417) Αλβανία (904) ορθοδοξία (422) ιστορία-historia (373) Εθνική Ελληνική Μειονότητα (366) ελληνοαλβανικές σχέσεις (311) ορθόδοξη πίστη - besimi orthodhoks (277) Εθνική Ελληνική Μειονότητα - Minoriteti Etnik Grek (251) Β Ήπειρος (238) ορθοδοξία-orthodhoksia (231) ορθόδοξη πίστη (222) εθνικισμός (195) διωγμοί (162) τσάμηδες (122) shqip (119) Κορυτσά-Korçë (118) Κορυτσά Β Ήπειρος (103) informacion (100) Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος (97) ορθόδοξη ζωή (96) ορθόδοξη ζωή- jeta orthodhokse (75) διωγμοί - përndjekje (60) ορθόδοξο βίωμα (59) εθνικισμός-nacionalizmi (56) ορθόδοξη εκκλησία της Αλβανίας (55) Ελλάδα-Αλβανία (48) ανθελληνισμός (44) Ελληνικό Σχολείο Όμηρος (43) πολιτισμός - kulturë (43) Ι.Μ Κορυτσάς - Mitropolia e Shenjtë Korçë (42) besimi orthodhoks (40) Γενικό Προξενείο Ελλάδος Κορυτσά (39) Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας - Kisha Orthodhokse Autoqefale Shqiptare (37) ιστορία ορθοδοξίας (36) βίντεο (34) Shqipëria (32) ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 (32) κομμουνισμός- komunizmi (30) πνευματικά (27) Μητρόπολη Κορυτσάς - MItropolia e Korçës (23) απόδημος ελληνισμός-helenizmi i diasporës (22) πολιτική-politikë (22) αλβανικά (21) εκπαίδευση (21) Αρχαία Ελλάδα (20) helenët-Έλληνες (19) κομμουνισμός (19) Greqia (17) Βλαχόφωνοι Έλληνες (15)