Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Kreshmon? Tregoje me vepra!

Kreshmon? Tregoje me vepra!
Kreshmoj nuk do të thotë vetëm “nuk ha”!

Nëse sheh të varfër ndihmoje.
Nëse takon një armikun tënd,pajtohu .
Nëse shikon një grua të bukur,mos e vështro.Le të mos kreshmoj vetëm goja por edhe sytë,edhe veshët,edhe këmbët dhe gjithë pjesët e trupit.Të kreshmojnë duart nga rrëmbimi me lakmi.Të kreshmojnë këmbët nga rrugët që të drejtojnë në mëkat.Të kreshmojnë sytë duke mos parë me grykësi fytyrat dhe trupat e bukur.Kur nuk ha mish ,të mos hanë sytë mëkate.Dëgjimi yt të mos pranoj fjalë të të ligut.Goja le të kreshmoj edhe nga fjalët e këqija.” Përderisa nuk jemi si kafshët përse duhet të kafshojmë vëllezërit tanë? “,na thekson.

Shën Joan Gojëarti.
Përkthyer nga M. Vasili

Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: