Μ. Δευτέρα. Η ξηρανθείσα συκή και ο πάγκαλλος Ιωσήφ (1-4-2018) Αρχιμ Επιφάνιος ΧατζηγιάγκουΣχόλια