Σάββατο 14 Απριλίου 2018

Το νόημα της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Εκκλησία... - Kuptimi i Ngjalljes në Kishën Orthodhokse...

Σταυρός χωρίς την Ανάσταση είναι μια σκληρή και αδήριτη πραγματικότητα, και Ανάσταση χωρίς τον Σταυρό είναι μια ψεύτικη και συναισθηματική κατάσταση. Το μεγαλύτερο γεγονός της Ιστορίας:  Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην Ιστορία. Είναι αυτό που διαφοροποιεί τον Χριστιανισμό από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία.  Οι άλλες θρησκείες έχουν αρχηγούς θνητούς, ενώ κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Αναστημένος Χριστός.  «Ανάσταση του Χριστού» σημαίνει θέωση και ανάσταση της ανθρώπινης φύσεως και ελπίδα της θέωσης και ανάστασης της δικής μας υποστάσεως.  Αφού βρέθηκε το φάρμακο, υπάρχει ελπίδα ζωής. Δια της Αναστάσεως του Χριστού αποκτά άλλο νόημα και η ζωή και ο θάνατος.  Ζωή σημαίνει κοινωνία με τον Θεό. Δεν είναι πλέον θάνατος το τέλος της παρούσας ζωής, αλλά η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Χριστό.  Ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα δεν είναι θάνατος, αλλά προσωρινός ύπνος. Η Ανάσταση του Χριστού δικαιώνει τη μοναδικότητα και αποκλειστικότητά Του ως Σωτήρα, ικανού να ζωοποιήσει αληθινά, να μεταγγίσει την καταλύτρια του θανάτου Ζωή Του στη φθαρτή ζωή μας.  Ένας ο Χριστός, μία η Ανάσταση, μία και η δυνατότητα σωτηρίας-θέωσης.  Γι’ αυτό και προσανατολίζεται στον Χριστό η προσδοκία για την υπέρβαση των αδιεξόδων που συμμίγουν τη ζωή μας.  Στον Χριστό των Αγίων, τον Χριστό της Ιστορίας. Με τον Σταυρό και την Ανάστασή Του ο Χριστός νίκησε τον θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο, και έτσι μας έδωσε την δυνατότητα να υπερβούμε και εμείς τους τρεις αυτούς εχθρούς. Κυρίως πρέπει να σημειώσουμε ότι με την θυσία του Χριστού και την Ανάστασή Του μπορούμε να υπερβούμε την θνητότητα και την κτιστότητά μας....


Kryqi pa Ngjalljen është një realitet i egër dhe i padurueshëm, dhe Ngjallja pa Kryqin është një gjëndje e gënjeshtër dhe emocionale. Ngjarja më e madhe e Historisë: Ngjallja e Krishtit është ngjarja më e madhe në Histori. është ajo që diferencon Krishtërimin nga çdo lloj feje tjetër. Fetë e tjera, kanë udhëheqës të vdekshëm, ndërsa kreu i Kishës është Krishti i Ngjallur. "Ngjallja e Krishtit" do të thotë hyjnëzim dhe ngjallja e natyrës njerëzore dhe shpresa për hyjnëzim dhe ngjallje të ekzistencës sonë. Pasi u gjet ilaçi, ekziston shpresa e jetës. Nëpërmjet Ngjalljes së Krishtit merr një kuptim tjetër jeta dhe vdekja. Jetë, do të thotë komunikim me Zotin. Nuk është më vdekja fundi i jetës, por largimi i njeriut nga Krishti. Ndarja e shpirtit nga trupi nuk është vdekje,por një gjumë i përkohshëm. Ngjallja e Krishtit i  justifikon unikalitetin dhe ekskluzivitetin e Tij si Shpëtimtar, të aftë që të falë realisht jetë, të trasfuzionojë Jetën e Tij që zhduk vdekjen në jetën tonë të konsumueshme. Një Krisht,një Ngjallje,një është dhe mundësia e shpëtimit- hyjnëzimit. Për këtë dhe orientohet drejt Krishtit pritshmëria për tejkalimin e qorsokakëve që takojnë jetën tonë. Tek Krishti i Shenjtorëve, Krishtin e Historisë. Me Kryqin dhe Ngjalljen e Tij Krishti mundi vdekjen, mëkatin dhe djallin, dhe kështu na dha mundësinë që të tejkalojmë dhe ne këta tre armiq. Kryesisht do të duhet që të shënojmë se  me sakrificën e Krishtit dhe Ngjalljen e Tij mundet që të tejkalojmë vdekshmërinë dhe faktin që jemi të krijuar....

Δεν υπάρχουν σχόλια: