1 Μαΐου στην Αλβανία επί κομμουνισμού 1988- (DOKUMENTARE-ARKIV) 1 MAJ 1988

Σχόλια