Μ. Τετάρτη. Η αλείψασα τον Κύριο αμαρτωλή γυναίκα, Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου .


Σχόλια