Τροπάριο Κασσιανής Στέφανος Δόντσιος Πρωτοψάλτης Μητροπ. Ναού Φλωρίνης!


Σχόλια