Γίνε σαν τα πλοία....Bëju si anijet....

Anijet nuk fundosen nga uji rreth tyre. Anijet fundosen nga uji që hyn brenda tyre.
Mos lejo që ajo që ndodh rreth teje të hyjë brenda teje dhe të të fundosë.

Σχόλια