Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Το δέντρο των Χριστουγέννω ως μια ορθόδοξη βυζαντινή παράδοση! -Pema e Krishtlindjes një traditë orthodhokse bizantine!Related image
Γι τ χριστουγεννιάτικο δένδρο λίγοι ξέρουν τι δν εναι ερωπαϊκ λλ λληνικό, βυζαντιν θιμο. πάρχει να τροπάριο στν Προσκομιδ πο μιλ γι τ δένδρον τς ζως στν παράδεισο, πο εναι ησος Χριστός. Ο βυζαντινο βαζαν μέσα στν κκλησία να δένδρο γι ν δώσουν τν εκόνα το ησο Χριστο ς τ δένδρον τς ζως. Εναι κενο πο δν δοκίμασε δάμ. Επώθηκε π τν Θεόν ν διώξη τν δμ π τν παράδεισο γι ν μν φάγη π τ δένδρο τς ζως. Ατ τώρα τ δένδρο εναι φυτευμένο στν βασιλεία το Θεο. Τώρα δν εναι δένδρο! Τ δένδρο ταν εκόνα. Τ θιμο σιγ σιγ φυγε π τν λληνικ χρο, διότι ταν κατελήφθη π τος τούρκους Κωνσταντινούπολις πεσε μαύρη σκλαβιά, κα μόνον τέτοια δν εχαμε τν δυνατότητα ν κάνωμε, κα τότε πέρασε στν Ερώπη. Ατο πάντοτε εναι τ δεύτερο χέρι! μες εμαστε τ πρτο! Γι᾿ ατ μς ζηλεύουν κα δν μς φήνουν ν ναπτυχθομε, γιατ «ν ναπτυχθον ατοί» –λέγουν- «μες τί θ γίνουμε;! Πραν λοιπν ο ερωπαοι τ δένδρο ατό, τ στόλισαν, τ ξεχώρισαν π τν κκλησία κα τ καναν στολίδι το σπιτιο. Κα ξαναγύρισε στν λλάδα ς ερωπαϊκ θιμο. χι! εναι λληνικό!
–Ξέρετε πο διεσώθη ννοια το δένδρου;
-Στος πολυελαίους! κεντρικς πολυέλαιος στν κκλησία χει μορφ δένδρου, μις λάτης. ταν φυγε στν Ερώπη κα στολίσθηκε μες τ διατηρήσαμε στν κεντρικ πολυέλαιο τν Ναν μας. Μπορομε ν χωμε χριστουγεννιάτικο δένδρο, κα ν χωμε κα τν πληροφορία τι τ δένδρο τς ζως εναι Χριστός, τότε δν χουμε εδωλολατρικ περίπτωσι πως μερικο θ θελαν ν νομίζουν.

Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος
Për Pemën e Krishtlindjes shumë pak njerëz e dinë që nuk është një traditë europiane por greke-orthodhokse ose më mirë një traditë bizantine. Ka një tropar gjatë Proskomidhisë i cili flet për pemën e jetës në parajsë, që është Jesu Krishti. Bizantinët vendosnin brenda në Kishë një pemë për të dhënë imazhin e Jesu Krishtit si pema e jetës. Është ajo që nuk provoi Adhami. U tha nga Zoti që të dëbojë Adamin nga Parajsa që të mos hajë nga pema e jetës. Kjo pemë tashmë është e mbjellë në mbretërinë e Zotit. Tani nuk është pemë! Pema ishte ikonë. Kjo traditë ngadalë-ngadalë u përhap përtej ambientit helen, sepse kur u pushtua nga turqit Konstandinupoja, rra skllavëria e zezë dhe gjëra të tilla nuk ekzistonte mundësia që të bëheshin, kështu tradita kaloi në Europë. Ata janë gjithmonë dora e dytë! Ne jemi dora e parë! Për këtë arsye na kanë zili dhe nuk lejojnë zhvillimin tonë, sepse “nëse ata zhvillohen” – thonë-“ ne çdo të bëhemi!?”. Morën pra Europianët këtë pemë, e zbukuruan, e ndanë nga Kisha dhe e bënë stoli shtëpie. Në Greqi u kthye si një traditë Europiane. Jo! Është orthodhokse greke!
-         E dini se ku u ruajt kuptimi i pemës?
-         Në polieleot ( llambadarët)! Llambadari Kryesor në Kishë ka formën e pemës, të një bredhi. Kur iku në Europë dhe u zbukura ne e ruajtëm traditën në llambadarin kryesor të Kishave tona. Mund të kemi pemë Krishtlindjes, dhe të kemi dhe informacionin se pema e jetës është Krishti atëhere nuk kemi një rast idhujtarie ashtu si disa do të donin që të mendonin.

Jerond Athanas Mitilineos.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: