Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

Η Ελλάδα θα εκδώσει δύο αναμνηστικά κέρματα για την επέτειο των 2.500 ετών από την ιστορική μάχη των Θερμοπυλών, που έγινε το 480 π.Χ-Greqia do të emetojë dy monedha përkujtimore me rastin e 2.500-vjetorit të betejës historike të Termopileve, që u zhvillua në vitin 480 para Krishtit.


Monedha përkujtimore për 2.500-vjetorin e Betejës së Termopileve

Greqia do të emetojë dy monedha përkujtimore me rastin e 2.500-vjetorit të betejës historike të Termopileve, që u zhvillua në vitin 480 para Krishtit.
Monedha e parë përkujtimore me vlerë prej 2 eurosh që paraqet një përkrenare të lashtë greke, do të qarkullojë në të gjithë Eurozonen.
Monedha e dytë përkujtimore prej 10 eurosh do të jetë e destinuar për koleksionistet.
Beteja e Termopileve konsiderohet si një nga më të rëndësishmet në historinë botërore, për shkak të kontributit të saj vendimtar në shpëtimin e qytetërimit perëndimor, në një periudhë kritike.
“Molon labe”
------
Αναμνηστικά κέρματα για τα 2.500 χρόνια από τη Μάχη των Θερμοπυλών
Η Ελλάδα θα εκδώσει δύο αναμνηστικά κέρματα για την επέτειο των 2.500 ετών από την ιστορική μάχη των Θερμοπυλών, που έγινε το 480 π.Χ.
Το πρώτο αναμνηστικό κέρμα των δύο ευρώ που απεικονίζει ένα αρχαίο ελληνικό κράνος, θα κυκλοφορήσει σε ολόκληρη την ευρωζώνη.
Το δεύτερο αναμνηστικό κέρμα των 10 ευρώ θα απευθύνεται σε συλλέκτες.
Η μάχη των θερμοπυλών θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες στην παγκόσμια ιστορία, λόγω της καίριας συμβολής της στη διάσωση του δυτικού πολιτισμού, σε μια κρίσιμη περίοδο.
«Μολών Λαβέ»
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.


Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Δεν υπάρχουν σχόλια: