Κυριακή 12 Απριλίου 2020

Μία φωτογραφία 1000 λέξεις: Οι βουλευτές της Κορυτσάς στην Ελληνική βουλή με την κοινότητα τους, το 1915- Një fotografi baraz 1000 fjalë: Deputetët e Korçës në Parlamentin Grek bashkë me komunitetin 1915.

1 Qershor 1915

Δεν υπάρχουν σχόλια: