Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Οι 114 πεσόντες Κορυτσαίοι κατά τον Αυτονομιακό Αγώνα (1914)! - 114 helenët korçarë të rrënë në betejën për liri (1914)!


Την νύχτα της 19 προς 20 Μαρτίου 1914 ημέρα Τετάρτη ξεκίνησε η επανάσταση, η εξέγερση των Ελλήνων της Κορυτσάς ενάντια στους Αλβανούς και τους Ολλανδούς που τους βοηθούσαν. Δύο ώρες μετά την έναρξη της επανάστασης δολοφονείται  μπροστά από τον Ναό του Αγίου Γεωργίου ο διάκων  Βασίλειος Γκιώνης. Ένας άξιος επαναστάτης από το Λάμποβο του Αργρυροκάστρου. Τον άφησαν άταφο για τέσσερις μέρες μέχρι που έγινε αγνώριστος.

Κατά τις πενθήμερες μάχες  όπου 5000 γέγκιδες ήρθαν από την Άνω Αλβανία και περιέζωσαν την πόλη , έπεσαν 114 (μεταξύ των οποίων και 7 γυναίκες) άτομα στην Κορυτσά.

Ακολούθησε άγριος διωγμός. Εκδιώχθηκαν οι Έλληνες και μόνο για έναν χαιρετισμό όπως είναι το "καλημέρα" και οι Άθλιοι αλβανίζοντες χριστιανοί χρησιμοποίησαν τα πάντα για να αλλάξουν την ιστορία του τόπου, να εισάγουν την αλβανική ως την μόνη γλώσσα στην εκκλησία κ.α. Στις 24 Ιουνίου 1914 οι αυτονομιακές δυνάμεις υπό την αρχηγία του ταγματάρχου  κ Γεωργίου Τσόντου Βάρδα και του λοχαγού Γεωργίου Μουρατζά μπήκαν στην Κορυτσά θριαμβευτικά δίνοντας ένα τέλος στην Αλβανική αρχή στην Κορυτσά που διήρκησε τέσσερεις μήνες και οκτώ ημέρες.

Τα ονόματα των ηρώων από όλη την περιοχή που έπεσαν στην μάχη για την ελευθερία είναι:

 

 

Natën e 19 duke u gëdhirë 20 Mars  1914 ditë e Mërkurë filloi kryengritja e helnëve të Korçës kundër forcave shqiptare dhe hollandeze që i ndihmonin. Dy orë pas fillimit të kryengritjes u vra  para Kishës së Shën Gjergjit  dhiakon Vasil Gjioni një kryengritësi i denjë.  U qëllua nga një vrimë. Kishte origjinë nga Labova e Gjirkoastrës. E lanë të pavarosur për katër ditë deri sa nuk njihej më.

 

Gjatë luftimeve pesëditore ku 5000 gegë erdhën nga Shqipëria e sipërme dhe rrethuan qytetin, ranë në betejë 114 (ndërmjet tyre 7 gra) persona në Korçë.

Vrasjet u pasuan nga përndjekjet ndaj helenëve të qytetit të cilët u mbyllën në burg dhe për fjalën “mirëmëngjes” në greqisht. Filoshqiptarët e mjerë gjoja të krishterë përdorën çfarëdo që kishin mundësi që të ndryshonin historinë e vendit dhe të futnin në kisha, si gjuhë të vetme, shqipen etj.

Më 24 Qershor 1914 forcat autonome nën udhëheqjen e kolonelit Gjeorgjio Tsontou Varda dhe oficerit Gjeorgi Muratza  hynë në Korçës triumfuese duke i dhënë fund udhëheqjes shqiptare e cila zgjati 4 muaj dhe tetë ditë.

Emrat e heronjëve që ranë nga e gjithë zona në luftë për liri janë:


Tabelë e të vrarëve dhe e të maskaruarve nga shqiptarët  gjatë kryengritjes së helenëve të Korçës
       
1 Heriodiakon Vasil  Gjoni Epirot
2 Alip  Gjergji Fundo Korçë
3 Nikola Kotta Korçë
4 Dhimitër  Kocijorgji Korçë
5 Sokrati  Qirjako Korçë
6 Grigor Konstandin Orgocka Korçë
7 Stavro Adham Orgocka Korçë
8 Theodhos Vasil Lubonja Korçë
9 Haralllamb Ilia Qesaraka Korçë
10 Lluka  Vasil Kuku Korçë
11 Sotir Mele Korçë
12 Konstandin Joan Alabashi Korçë
13 Anastas Krosnoridhi Korçë
14 Nikola Joan Rëmbeci Korçë
15 Theodhos Kristo Milonas Korçë
16 Konstandin Kovi Malaveci Korçë
17 Petro  Puriki Korçë
18 Nikola Shipska Korçë
19 Kristo Maliqiari Korçë
20 Dhionis Kristo Maliqiari Korçë
21 Llazar Anastas Kashta Korçë
22 Rafail  Anastas Boboshtica Korçë
23 Ilia Papasotiriu Gjyresi Korçë
24 Efthim Llazar Sovjani Korçë
25 Grigor Kristo Grabocka Korçë
26 Andrea  Naum Mborja Korçë
27 Apostol Konstandin Bodhica  Korçë
28 Athanas Karelis Korçë
29 Vasil Kristo Skorovoda Korçë
30 Joan Polena Korçë
31 Konstandin Vasil Gjançi Korçë
32 Guri Vani Rizo Korçë
33 Gjergj Athanas Lialiazis Korçë
34 Nikola Pula Korçë
35 Vasil Kristo Civici Korçë
36 Joan Treska Korçë
37 Joan Anastasiu Korçë
38 Konstandin Dhimitri  Kamenicë
39 Anastas Dhimitri  Bellovodë
40 Irakli Theodhosi Bellovodë
41 Ilia Mano Bradvicë 
42 Adam Evangjel Sepi Bradvicë 
43 Kristo Gargara Bradvicë 
44 Petro  Antoniu Dadi Grapsh
45 Gjergj Vasil Pipuli Grapsh
46 Andon Lionu Grapsh
47 Nikola Dhimitri  Malavec
48 Grigor Joani Malavec
49 Nikola Kristo Pendavinj
50 Nikola Llambi Pendavinj
51 Athanas Tasi Pendavinj
52 Kristo Koçi Pendavinj
53 Konstandin Nasi Pendavinj
54 Konstandin Jani Pendavinj
55 Papa Vasili   Pendavinj
56 Efthim  Joani Kalvarës
57 Nikola Treni Hoçisht
58 Jakov  Sotir Plaku Hoçisht
59 Evangjel Konstandin Tredu Bilisht
60 Jakov  Vasili Bilisht
61 Dhimitër  Sotiri Pojan
62 Dhimitër  Kreshu Pojan
63 Joan Boiku Pojan
64 Vasil Kolie Pojan
65 Perikli Cega Pojan
66 Llazar Sotiri Gjyrez
67 Haralllamb Kovi   Rembec
68 Ilia  Kristo Nuni Rembec
69 Athanas Moni Rembec
70 Efthim  Moni Rembec
71 Andon Nikolla Tërova
72 Pavllo Papakristo Tërova
73 Apostol Meliu Tërova
74 Konstandin Penu Ormançiflig
75 Filip Harallamb Viso Ormançiflig
76 Dhiamand Josif Ormançiflig
77 Athanas  Taqe Ormançiflig
78 Stavro Luaresi Mborje
79 Llazar Theodhor Nasi Shipskë
80 Gjergj Anastas Miti Shipskë
81 Efthim Gjergj Gusho Boboshticë
82 Themistokli  Anastasiu Pumirë
83 Aleks Vasili Pumirë
84 Stavro Gjergj Binziu Osojë
85 Nikola Anastasiu Korçë
86 Thomai Anastas Vasili Korçë
87 Eleni  e veja e Josif Manos Korçë
88 Ksanthipi e veja e Dhimitër Piperit Korçë
89 Sofia  Naum Bardhi Korçë
90 Vasiliqi bashkëshortja e Aleks Kristos Korçë
91 Llazar Nikolla Skorovodë
92 Grigor Qirici Skorovodë
93 Argjir Sotiri Skorovodë
94 Llazar Athanasi Skorovodë
95 Aleks Mihail Skorovodë
96 Aleks Kristo Bellush
97 Pandeli Gjeorgjiu Bellush
98 Naum Llazari Orgockë
99 Gjergj  Anastasi  Gostivisht
100 Anastas Evangjeli Gozhdarasda
101 Josif Gjergji Fundo Gozhdarasda
102 Sotir K. Dhimashi Bezhan
103 Kristo Athanas Dede Bezhan
104 Llazar Athanas Dede Bezhan
105 Llazar G. Shtragu Bezhan
106 Athanas Zatu Bezhan
107 Haralllamb V. Kristo Lubonja
108 Kosta Kristo Lubonja
109 Spiri Jo. Martini Borovë
110 Kristo Gjergj Lina Borovë
111 Kristo A. Qiriaqidhi Rehovë
112 Anastas Qiriaqidhi Rehovë
113 Thoma  Panajotu Rehovë
114 Vasil Jako Skorovodë


Πηγή : Τα κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας της πόλεως και επαρχίας Κορυτσάς- Γεωργίου Μπαϊρακτάρη, Τυπογραφείο Π.Α Πετράκου, Αθήναις 1921

Δεν υπάρχουν σχόλια: