Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

ΥΛΟΤΟΜΟΙ, ΚΑΠΟΥ ΣΤΑ ΝΕΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΣΕΛΙΟΥ, ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΒΕΡΜΙΟ - Druvarë diku në Neropriona (sharrat me ujë) të Selit të Poshtëm, në Malin Vermi

 Υλοτόμοι, κάπου στα νεροπρίονα του Κάτω Σελίου, στο βουνό Βέρμιο

Άγνωστοι υλοτόμοι, κάπου στα νεροπρίονα του Κάτω Σελίου, στο βουνό Βέρμιο. Πιστεύεται ότι ο πρώτος, από τα αριστερά, είναι ο Μήτης Σκέντες από το χωριό Ντάρδα Κορυτσάς και ο δεύτερος, ο Ιωάννης Τορορής από το χωριό Σινίτσα, επίσης, της Κορυτσάς. Τα λοιπά πρόσωπα δεν έχουν ταυτιστεί. Εκτιμάται ότι η φωτογραφία έχει τραβηχτεί μεταξύ των ετών 1920 – 1925.

Druvarë të panjohur diku në sharrat me ujë të Selit të Poshtëm në Malet e Vermiut. Besohet që i pari nga e majta është Miti Skendi nga fshati Dardhë i Korçës dhe i dyti Joan Torori nga fshati Sinicë e Korçës. Personat e tjerë nuk janë të identifikuar. Vlerësohet që fotografia të jetë bërë diku rreth viteve 1920-1925. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: