Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2020

Στηρίξτε το έργο μας!

Αλβανία: Aπό την οθωμανική διοίκηση στο εθνικό κράτος (1880-1922)

Εικόνα
  I. Οι έλληνες ιστορικοί που ασχολήθηκαν στο παρελθόν με την αλβανική ιστορία, χωρίς να έχουν συνήθως σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων, στάθηκαν κυρίως σε δυο επιμέρους ζητήματα: τη μεσαιωνική χώρα ως κοιτίδα των Αρβανιτών, που σταδιακά μετά το 14ο αιώνα εποίκισαν περιοχές της Ελλάδας και το βίο των Ρομιών της Νότιας Αλβανίας, που παρέμεναν εντός ορίων του αλβανικού κράτους τη δεύτερη δεκαετία του εικοστού αιώνα. Προσέγγισαν μάλιστα το θέμα τους, κατά κανόνα, από εθνικιστική ελληνοκεντρική ιδεολογική αφετηρία, με αναπόφευκτη συνέπεια την παραγωγή έργων πολιτικής προπαγανδιστικής σημασίας, αλλά αμφίβολης επιστημονικής αξίας. Για να κατανοήσει κανείς τη νεότερη αλβανική ιστορία, πρέπει κατά τη γνώμη μου να λάβει υπόψη του: το ορεινό, δυσπρόσιτο, άγονο και εκτός των βασικών βαλκανικών οδικών αρτηριών των εδαφών της Αλβανίας. τον ορεσίβιο πολεμικό (αρματολό) χαρακτήρα του λαού. την κατά φάρες πατριαρχικά οργανωμένη κοινωνία. τις χριστιανικές επιδράσεις στην ιθαγενή παγανιστική κουλτούρα, τ

ΕΝΑΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, ΕΝΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΧΑΛΑ …

Εικόνα
Από το προσωπικό προφίλ του Λεωνίδα Παππά, Πρώην Πρόεδρου " Ομόνοιας" και από τους αξιότερους που ανέλαβαν την ηγεσία της και  που θα αναλάβουν στο μέλλον. 

Η αθλιότητα συνεχίζεται.. Για 14 ακόμη μέρες δεν λειτουργεί ο συνοριακός σταθμός της Κρυσταλλοπηγής!

Εικόνα
  Η αθλιότητα συνεχίζεται και για 14 ημέρες (θα δείξει μέχρι πότε). Σύμφωνα με την εφημερίδα της κυβερνήσεως με ημερομηνία 29 11 2020, η είσοδος την χώρα δεν επιτρέπεται από το συνοριακό φυλάκιο της Κρυσταλλοπηγής διότι δεν αναφέρεται πουθενά στο κείμενο.  Οι υπεύθυνοι ανεύθυνοι που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, δεν γνωρίζουν πως οι Έλληνες υπήκοοι από την περιοχή της Κορυτσάς απέχουν τουλάχιστον 5 ώρες από την Κακαβιά μέσα από δρόμο που σου βγαίνει η ψυχή. Δεν γνωρίζουν πως χώρισαν οικογένειες, δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακα τους οι ηλικιωμένοι της περιοχής. Δεν μπορούν να έχουν καμία μορφής ιατρικής περίθαλψης που το κράτος είναι υποχρεωμένο να τους παρέχει διότι έχουν πληρώσει την ασφάλιση τους και είναι Έλληνες πολίτες, Είναι απομονωμένοι και εγκαταλελειμμένοι χωρίς καμία βοήθεια. Είναι χωρισμένοι από τα παιδιά τους που δεν μπορούν να έρθουν ούτε να τους δουν ούτε να τους θάψουν, Θεός φυλάξει.   Δεν ξέρουμε ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν κάποιος χάσει την ζωή του υπό τις συν

Πρακτικόν Παραδόσεως Πόλεως Κορυτσάς στον Ελληνικό Στρατό το 1940! - Procesverbal i dorëzimit të qytetit të Korçës tek Ushtria Helene në vitin 1940!

Εικόνα
Φωτογραφία: Το πρακτικό παράδοσης της πόλης της Κορυτσάς στο Ελληνικό Στρατό το 1940, μετά από την απελευθέρωση της από τις φασιστικές ιταλικές δυνάμεις. Ακολουθεί το κείμενο:   «Πρακτικόν Παραδόσεως Πόλεως Κορυτσάς   Η κάτωθι υπογεγραμμένη επιτροπή της πόλεως Κορυτσάς αποτελομένη από των κυρίων : Αντιπροσώπου αρχιερέως Κορυτσάς Παπαϊωσήφ Σταυροφόρου του Οσιωτάτου Μουφτή Αφέζ Τζαφερλλή του γραμματέως του Δημαρχείου Κορυτσάς Πετράκη Πιλκάτη, του προέδρου επιμελητηρίου Χαράλαμπου Μάνου , του Κοτσί Τζότζε, Θεοδώρου Μαλικίου οδοντοϊατρού, Βασιλείου Μπάλη, Σκενδέρη Βίλα,  Μηνά Θάτση, Τζάλε Ντισνιτσα, Μουαρέμ Μπούτκα, Σωτηρίου Γκούμα, Ναούμ Στράλλα, Ε Χαρισιάδη ιατρού παρδίδει την πόλη Κορυτσάς είς τους εκπροσώπους των Ελληνικών Στρατευμάτων Αντι/ρχων Θεοδωράκου Δημητρίου και ταγ. Πεζικού Χατζήν Δημήτριον. Εν Κορυτσά στις 22 Νοεμβρίου 1940 Η παραδιδούσα Επιτροπή (Υπογραφές )»   Σχόλιο: Για το ιστορικό πλαίσιο πολλά έχουν γραφτεί

Μητροπολίτης Ἀργυροκάστρου Νεόφυτος Κεκέζης (1835-1841) - Mitropoliti i Gjirokastrës Neofit Kekezi (1835-1841)

Εικόνα
  Ἀ πό τό βιβλίο το ῦ Βασιλείου Μπάρα (1887-1964). «Τό Δέλβινο τ ῆ ς Βορειου Ἠ πείρου καί ο ἱ γειτονικές του περιοχές», κεφ. « Ἐ κκλησιαστικά», σελ. 138-139. Νεόφυτος Κεκέζης (1835-1841):   Ἀ ργυροκαστρίτης, γέννημα καί θρέμμα. Ξεκίνησε Διάκονος ἀ πό τό Ἀ ργυροκάστρο καί γύρισε Δεσπότης ( ἐ ξελέγη τόν Νοέμβριο το ῦ 1835). Περήφανοι γι’ α ὐ τόν ο ἱ πατρι ῶ τες του ο ἱ «Καστεροί», τόν ἐ καρτέρησαν μέ ἐ νθουσιασμό. Ε ἶ χαν διπλό πανηγύρι! Ἕ να πού προβιβάστηκε ἡ ἐ πισκοπή τους σέ Μητρόπολη καί τ΄ ἄ λλο πού, ἴ σως γιά πρώτη φορ ᾶ , ἐ ρχόταν ντόπιος Δεσπότης. Ἀ πό τήν ὥ ρα πού πάτησε ὁ Νεόφυτος στό Κάστρο, πρώτη του δουλειά ἦ ταν ν΄ ἀ νοίξει τά σχολε ῖ α Ἀ ργυροκάστρου καί Δελβίνου, πού τά βρήκε κλεισμένα. Ἔ φτασε δέ στό Ἀ ργυρόκαστρο Μέγα Σάββατο το ῦ 1836. Ἀ τυχ ῶ ς ο ἱ προύχοντες το ῦ Ἀ ργυροκάστρου κατάφεραν καί ἔ παυσαν τόν ἐ νθουσιώδη καί φιλοπρόοδο το ῦ το Δεσπότη, γιατί δέν μπόρεσε φαίνεται να ἱ κανοποίησει τούς ἰ διοτελείς σκοπού

Καυσοκαλύβια Ιερά Καλύβη Άγιου Γεωργίου Ιωσαφαίων (Οδοιπορικό )

Εικόνα
 

Οι χριστιανοί χωρικοί της Φλώρινας στα χρόνια της τουρκοκρατίας – Γράφει ο Δημήτρης Μεκάσης

Εικόνα
  Μετά την κατάκτηση της περιοχής από τους τούρκους, όλοι οι χριστιανοί έγιναν ραγιάδες των τούρκων. Οι ταπεινώσεις και οι εξευτελισμοί ήταν συχνοί. Οι χριστιανοί χωρικοί έγιναν δουλοπάροικοι στα τσιφλίκια των Μπέηδων.  Οι σκληρές αγροτικές εργασίες, χωρίς αμοιβή, είχαν ως αποτέλεσμα οι χριστιανοί χωρικοί να ζουν σε ημιάγρια κατάσταση. Η περιοχή της Φλώρινας,  τα έτη 1521 – 1522, ως διοικητική περιφέρεια ήταν Σαντζάκι και ήταν Χάσι, δηλαδή ιδιοκτησία του Χασάν Μπέη [1] , που ήταν γιος του Ισά Μπέη. Το Χάσι της Φλώρινας έδινε έσοδα 200.000 ακτσέδες. Ήταν το πιο μικρό Σαντζάκι της Ρούμελης και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχονταν από τα χωράφια του κάμπου και την κτηνοτροφία των βουνών. Το οικονομικό σύστημα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στηριζόταν στην αγροτική παραγωγή. Έτσι όλη η φορολογία έπεφτε στις πλάτες των αγροτών, που εκτός τον προσωπικό φόρο, την «σπέντζα», και το δικαίωμα βοσκής, πλήρωναν την δεκάτη των δημητριακών, την δεκάτη των αμπελιών και του μούστου, τον φόρο του κ