Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου-Σχετικά με την έγκριση του προσχέδιου νόμου «Για την απογραφή του πληθυσμού και των κατοικιών» από την Βουλή της Αλβανίας.- Deklarate per shtyp-Lidhur me miratimin e projektligjit “Per censusin e popullsise e te banesave” nga Kuvendi i Shqiperise.

 Korce, me 26.12 2020

Deklarate per shtyp

 

Lidhur me miratimin e projektligjit “Per censusin e popullsise e te banesave” nga Kuvendi i Shqiperise.

 

Sot Kuvendi miratoi ne seance plenare projektligjin ” Per censusin e popullsise e te banesave”. Sipas ketij projektligji, qe tashme eshte ligj, cdo shtetas i RSH ka te drejte te deklaroje gjate censusit, perkatesine e tij etnike, cka ne fakt perben nje hap pozitiv per te drejten e vetedeklarimit. Por ajo qe une denoncoj me force dhe kundershtoj fort kete ligj eshte fakti se perseri egziston gjoba ndaj atyre qe deklarohen jo ne perputhje me te dhenat e gjendjes civile!!

Kjo tregon se ashtu si shumica qeverisese ne v.2011, PD-LSI, ashtu edhe qeverisja e sotme e PS me Edi Ramen nuk clirohen dot nga natyra e nacionalizmit ekstrem, nga idea e “kombit te paster”  dhe nga tendenca per te ruajtur shifrat e rreme te perberjes te minoriteteve ne strukturen demografike te popullsise.…

Konkretisht, si në ligjin e Censusit të vitit 2011 edhe në këtë ligj në nenin 22 parashikohen “kundravajtje administrative me gjobë nga 50 000 deri në 100 000 lekë, për dhënien e informacionit të rremë ne pyetjet mbi origjinën etnike, të cilat vijnë në kundërshtim me të dhënat në regjistrin civil”.

Po atehere perse behet regjistrimi?

Merrini te dhenat nga gjendja civile dhe e kini  te zgjidhur hallin tuaj! Jo zoterinj! Mos harroni se regjistrat e gjendjeve civile në vetvete përbejne një burim të pabesueshëm informacioni. Ato ende  shprehin te dhenat e mbartura nga periudha e erret e sistemit komunist. Neni 22 është në kundërshtim me Kushtetuten e RSH dhe Dokumentat Ndërkombëtare që garantojnë lirinë për t'u vetedeklaruar lirshem e pa pengesa per përkatësine etnike. Sic dihet,  censusi i vitit 2011 nuk u pranua dhe u kontestua nga minoritetet, nga PBDNJ, nga Omonia si dhe nga bashkësitë fetare. Edhe në Progres-Raportet e Komisionit Evropian, në Opinionin e Tretë dhe të Katërt të Komitetit Këshillimor për Marrëveshjen Kuadër për Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare si dhe në Raportin e Veçantë për Gjendjen e të Drejtave të Minoriteteve në Shqipëri të Avokatiti të Popullit, është vënë në dyshim besueshmëria e të dhënave të dala nga ky regjistrim dhe kanë rekomanduar realizimin e një Censusi, të pakontestuar dhe të gjithëpranuar edhe nga minoritetet, i cili do të jepte shifrat reale të popullsisë minoritare.

Në bazë të Ligjit pët mbrojtjen e pakicave kombëtare, gëzimi i disa të drejtave të minoriteteve lidhet drejtëpërdrejtë me numrin e tyre në secilën njësi të qeverisjes vendore atehere kur ato jane te rreme cfare te drejta do te gezojne keto minoritete, kur nuk dihet numri I tyre?? Komiteti Këshillënës në opinionet e tij, vlerëson, se vetëm kërcënimi me gjobë, përbën faktor frikësues dhe komprometon të drejtën e vetëdeklarimit të personave që u përkasin minoriteteve.

Vecanerisht ky ligj tenton te beje presion e te frikesoje me gjobe,   antaret e minoritetit grek qe jetojne jashte “zonave minoritare”,si ne Korce, Himare, etj per te mos u shprehur lirshem e pa pengese, pra per tu vete deklaruar.

Ftoj te gjitha forumet politike te minoritetit etnik grek, partite politike, organizaten “Omonia” e shoqatat vorio-epirote kudo ku ato ndodhen, te formulojme amendimin e ketij ligji e t’ia adresojme Kuvendit e njekohesisht te koordinojme ankesen tone te perbashket e te informojme trupin diplomatik e institucinet nderkombetare per kete padrejtesi e loje te ndyre qe behet ne kurriz tone, ne shkeljen e hapur te lirive e te drejtave tona.

Ligoraq Karamelo Deputet i Korces.

Κορυτσά στις 26 12 2020

Δελτίο Τύπου

 

Σχετικά με την έγκριση του προσχέδιου νόμου «Για την απογραφή του πληθυσμού και των κατοικιών» από την Βουλή της Αλβανίας.

 

Σήμερα η Βουλή ψήφισε  το προσχέδιο νόμου «Για την απογραφή του πληθυσμού και των κατοικιών». Σύμφωνα με το προσχέδιο αυτό νόμου, που τώρα πια είναι νόμος, κάθε πολίτης της Αλβανικής Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα να δηλώσει κατά την απογραφή, την εθνική του ταυτότητα, πράγμα που αποτελεί ένα θετικό βήμα για το δικαίωμα της αυτοδήλωσης.

Αυτό το οποίο εγώ καταγγέλλω δυναμικά και εναντιώνομαι ισχυρά είναι πως στο νόμο αυτό, προβλέπεται ξανά το πρόστιμο προς αυτούς που δεν δηλώνονται σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα δεδομένα του ληξιαρχείου!!

Αυτό δείχνει πως όπως και η κυβερνητική πλειοψηφία του 2011, ΔΚ-ΛΣΙ, έτσι και η σημερινή κυβέρνηση του ΣΚ με τον Έντι Ράμα αδυνατούν να απελευθερωθούν από την ακραία εθνικιστική φύση, από την ιδέα του «καθαρού έθνους» και από την προσπάθεια διαφύλαξης των πλαστών αριθμών της σύνθεσης των μειονοτήτων και την δημογραφική δομή του πληθυσμού…

Συγκεκριμένα, στο νόμο της Απογραφής του 2011 και στο νόμο αυτό στο άρθρο 22 προβλέπονται «διοικητικές παραβάσεις με πρόστιμο από 50.000 μέχρι 100.000 για την δήλωση πλαστών πληροφοριών στις ερωτήσεις που αφορούν την εθνική καταγωγή, τα οποία δεν συμφωνούν με τα δεδομένα του ληξιαρχικού μητρώου».

Τότε για ποιο λόγο γίνεται η απογραφή;

Πάρτε τα δεδομένα από το ληξιαρχείο και το πρόβλημα σας είναι λυμένο! Όχι, κύριοι! Μην ξεχάσετε πως τα μητρώα του ληξιαρχείου αποτελούν ουσιαστικά μια πηγή αμφισβητούμενων πληροφοριών. Αυτά μέχρι και σήμερα αποτελούν έκφραση των μεταφερόμενων πληροφοριών από την σκοτεινή περίοδο του κομμουνισμού. Το άρθρο 22 έρχεται σε αντίθεση και με το Σύνταγμα της Αλβανικής Δημοκρατίας που εξασφαλίζει το δικαίωμα της ελεύθερης και ανεμπόδιστης δήλωσης της  εθνικής ταυτότητας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η απογραφή του 2011 δεν έγινε αποδεκτή και αμφισβητήθηκε  από τις εθνικές μειονότητες, από το ΚΕΑΔ, από την Ομόνοια όπως και από τις θρησκευτικές κοινότητες. Επίσης, και στην Αναφορά Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην 3η και 4η  της Συμβουλευτικής Επιτροπής  για την Συμφωνία Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων όπως και στην Ειδική Αναφορά για την Κατάσταση των Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων στην Αλβανία του Συνηγόρου του Πολίτη, έχει τεθεί σε αμφισβήτηση η αξιοπιστία των δεδομένων  που προέκυψαν από αυτή την απογραφή και έχουν προτείνει την πραγματοποίηση μίας απογραφής, που να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση και να είναι συνολικά αποδεκτή από  τις μειονότητες. Μία απογραφή που θα παρουσιάσει τους πραγματικούς αριθμούς των μειονοτικών πληθυσμών στην χώρα.

Με βάση την νομοθεσία για την προάσπιση των εθνικών μειονοτήτων, η απόλαυση  μερικών εκ των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, συνδέεται άμεσα με τον συνολικό αριθμό τους, σε κάθε μονάδα τοπικής αυτοδιοίκησης και όταν αυτά είναι πλαστά τότε ποια δικαιώματα θα απολαμβάνουν οι μειονότητες, όταν  ούτε τον αριθμό των μελών τους δεν γνωρίζουμε;

Η Συμβουλευτική Επιτροπή στο σκεπτικό της, αξιολογεί πως, και μόνο η απειλεί του προστίμου, αποτελεί παράγων εκφοβισμού και θέτει σε κίνδυνο την άσκηση του δικαιώματος της αυτοδήλωσης των ατόμων που ανήκουν στις μειονότητες.

Ιδιαίτερα ο νόμος αυτός προσπαθεί να πιέσει και να εκφοβίσει με πρόστιμο, τα μέλη της ελληνικής μειονότητας που ζουν έξω από τις «μειονοτικές περιοχές», όπως στην Κορυτσά, Χιμάρα κ.α, για να εκφραστούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα, δηλαδή να αυτοδηλωθούν.

Καλώ όλες τις πολιτικές οργανώσεις της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, τα πολιτικά κόμματα, την οργάνωση «Ομόνοια», τους βορειοηπειρωτικούς συλλόγους όπου και να βρίσκονται, να διατυπώσουμε την τροπολογία αυτού νόμου, να την καταθέσουμε στην Βουλή και την ίδια στιγμή να συγχρονίσουμε την κοινή αντίδραση μας, να ενημερώσουμε το διπλωματικό σώμα και τους διεθνείς οργανισμούς για την αδικία αυτή, για το βρώμικο αυτό παιχνίδι που γίνεται στην πλάτη μας και για την ξεκάθαρη παραβίαση των ελευθεριών και των δικαιωμάτων μας.

 

Γρηγόρης Καραμέλος

Βουλευτής Κορυτσάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: