Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022

Θεοφάνια στην Ι Μητρόπολη Κορυτσάς (Κορυτσά και Πολένα) Φωτογραφίες, Βίντεο! - Theofania në Mitropolinë e Shenjtë Korçë! (Korçë e Polenë). Foto + Video!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: