Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Ποιός ήταν μορφωμένος άνθρωπος, για τον Σωκράτη; - Cili është njeriu i edukuar sipas Sokratit?

Όταν ρώτησαν τον Σωκράτη να τους δώσει τον ορισμό του μορφωμένου ανθρώπου, δεν ανέφερε τίποτε για την συσσώρευση γνώσεων. «Η μόρφωση είπε, είναι θέμα συμπεριφοράς...
Ποιους ανθρώπους λοιπόν θεωρώ μορφωμένους;

1. Πρώτα απ'όλους αυτούς που ελέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις , αντί να ελέγχονται από αυτές... 

2. Αυτούς που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα με γενναιότητα & λογική.. 

3. Αυτούς που είναι έντιμοι σε όλες τους τις συνδιαλλαγές.. 

4. Αυτούς που αντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς καλοπροαίρετα.. 

5. Αυτούς που ελέγχουν τις απολαύσεις τους.. 

6. Αυτούς που δεν νικήθηκαν από τις ατυχίες & τις αποτυχίες τους.. 

7. Τελικά αυτούς που δεν έχουν φθαρεί από τις επιτυχίες και την δόξα τους...»

Kur pyetën Sokratin që të jepte një përkufizim të njeriut të edukuar, nuk foli për përqëndrim njohurish. “Njohuria tha, është çështje sjelljeje....


Cilët njerëz pra konsideroj të edukuar/formuar.


1.      Para së gjithash ata që kontrrollojnë situatat e pakëndëshme në vend që të kontrollohen prej tyre.
2.      Ata  që përballojnë të gjitha situatat me trimëri dhe llogjikë.
3.      Ata që janë të ndershëm në çdo lloj shkëmbimi....
4.      Ata që përballojnë situata të pakënaqëshme dhe njerëz antipatikë pozitivisht....
5.      Ata që kontrollojnë kënaqësitë e tyre..
6.      Ata që nuk u mundën në fatkeqësitë apo dështimet e tyre..
7.      Si përfundim ata që nuk janë korruptuar nga suksesi dhe lavdia e tyre..”

Δεν υπάρχουν σχόλια: