ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΤΣΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΏΝ

Ο ορισμός του προδότη σύμφωνα με τον Θουκυδίδη- Përkufizimi i tadhëtarit sipas Thukidhidhit!

Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ορισμό δίνει για τον "προδότη" ο μεγάλος ιστορικός Θουκυδίδης. Θα παρατηρήσετε όχτι έχει πλήρη εφαρμογή στα σημερινά ελληνικά δρώμενα αλλά και αλλού.
«Προδότης,δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς,αλλά είναι κι εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα,εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες γιά να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στούς οποίους άρχει»! (Θουκυδίδης)

-Është interesante të shohim përkufizimin e "tradhëtarit" sipas historianit të madh grek Thukidhidhi.. do të vëreni që ka vlerë dhe sot. 
"Tradhëtar, nuk është vetëm ai që tregon sekretet e atdheut tek armiqtë, por është dhe ai që ndërsa ka një gradë publike, me dijeninë e tij nuk kryhen veprimet e duhura për të përmirësuar nivelin e jetesës së njerëzve mbi të cilët udhëheq!" (Thukidhidhi) 
Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιλεγμένα Κείμενα- Tekste të zgjedhura

Σύντομα .... - Së shpejti....

Σοφά Λόγια - Fjalë të urta

Σύντομα... Së shpejti...........

Λίστα ιστολογίων/ Listë faqesh

Πελασγός Κορυτσάς. Από το Blogger.