Το Γεφύρι του Αλή Πασά - Urra e Ali Pashait

Βρίσκεται πάνω απ’ το Αργυρόκαστρο, στη χαράδρα του Μαναλάτι, γεφυρώνοντας το ομώνυμο ποτάμι. Λειτούργησε σαν υδατογέφυρα -για να φτάνει το νερό στο κάστρο- αλλά χρησιμοποιήθηκε και από τους ανθρώπους για να κατεβαίνουν, παρακάμπτοντας το φαράγγι, στην πόλη.
   Πρόκειται για εντυπωσιακό σε μέγεθος γεφύρι, παρόλο που είναι μονότοξο -σηκώνεται πάνω από τον πυθμένα της χαράδρας κοντά στα 20 μέτρα! Το ίδιο το τόξο, για την ακρίβεια, ανοίγει 14.25 μ. και πηγαίνει ψηλά στα 18.00. Μάλιστα, για να αντέχει, διαμορφώθηκε με διπλή σειρά θολιτών.

 Δεξιά κι αριστερά, τρυπούν τα ογκώδη τύμπανα δύο παράθυρα, προσφέροντας διέξοδο στα ισχυρά ρεύματα του φαραγγιού. Το δυτικό έχει άνοιγμα 4.60 μ. και ύψος 4.65, ενώ το ανατολικό, αντίστοιχα, 3.45 μ. και 4.20. Ο διάδρομος διάβασης, επίπεδος βέβαια για να διευκολύνεται η ροή του νερού, είναι αρκετά στενός, μόλις 2.30 μ., αλλά το μήκος του πάει στα 38.50.
   Η όλη κατασκευή -όπως και τα υπόλοιπα μικρά γεφύρια που υποστηρίζουν το δρόμο του νερού για το κάστρο- είναι έργο του Αλή πασά. Αυτός συνέλαβε την ιδέα και αυτός φρόντισε να υλοποιηθεί στα 1811 με 1812.

----------------------------------
Γεωγραφικά στοιχεία γεφυριού: Ν  40 ̊ 03΄52.81΄΄ Ε  20 ̊ 07΄54.02΄΄ Υψ. 459 μ.
Νο καταγραφής / αρχειοθέτησης: 487 / 25.10.1997
Gjendet mbi Gjirokastër, në grykën e Manalatit, duke lidhur lumin me të njejtin emër. Funksionoi si urrë uji- që të vinte uji në kështjellë- por u përdor dhe nga njerëzit për t’u ngjitur dhe për të zbritur, duke devijuar grykën, në qytet.
Bëhet fjalë për urrën impresionuese për nga madhësia, mgjth se me një hark- ngrihet mbi fundin e grykës afro 20 metra! E njejtë me harkun, për saktësi, hapet 14,25 metra dhe shkon lart deri 18. Bile që të durojë u krijua me dy sërë harqesh.

Në të djathtë dhe në të majtë, çpojnë murret e stërmëdha dy dritare duke ofruar dalje në rrymat e forta të grykës. Në perëndim ka një hapje prej 4,60 metro dhe lartësi 4,65 metro, ndërsa lindorja respektivisht, 3,45 metro dhe 4,20 metro.  Pjesa ku kalohet, e sheshtë natyrisht që të lehtësonte kalimin e ujës, është mjaft e ngusht, vetëm 2,3 metro, ndërsa gjatësia shkon në 38,5 metro.

I gjithë ndërtimi – si dhe urrat e tjera të vogla që mbështetin rrugën e ujës për në kështjellë- janë vepër e Ali Pashait. Ai dha idenë dhe ai u përkujdes që të realizohe më 1811 deri në 1812.


.........................
Të dhënat gjeografike të urrës: : Ν  40 ̊ 03΄52.81΄΄ Ε  20 ̊ 07΄54.02΄΄ Υψ. 459 μ

Përktheu. Iskender Teologu


Σχόλια