Albert Einstein: 15 από τα καλύτερα αποφθέγματά του- Albert Ainshtain 15 nga thëniet e tij më të mençura!


Ο Albert Einstein δεν χρειάζεται συστάσεις. Με αφορμή την απόδειξη της ορθότητας της θεωρίας του από Βρετανούς επιστήμονες σχετικά με την ταχύτητα που διαστέλλεται το...σύμπαν.
Albert Ainshtaini nuk ka nevojë për prezantim. Duke marrë shkasë nga vërtetimi  i saktësisë së teorisë së tij mbi shpejtësinë që universi zgjerohet.
Lexoni më poshtë 15 nga thëniet e tij të mëdha të cila vërtetojnë që ishte një mendje e ndritur e shek. të 20-të 
Διαβάστε15 από τα πιο σπουδαία πράγματα που έχει πει ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά του 20ου αιώνα.
• Όποιος δεν έκανε ποτέ λάθος, δεν έχει δοκιμάσει ποτέ κάτι καινούργιο.
 Ai i cili nuk ka bërë kurrë gabim, nuk ka provuar asgjë të re. 
• Οι ευφυείς άνθρωποι λύνουν τα προβλήματα. Οι μεγαλοφυείς τα προβλέπουν.
 Njerëzit inteligjentë zgjidhin probleme. Gjenitë i parashikojnë ato. 
• Όποιος είναι απρόσεκτος με την αλήθεια στα μικρά ζητήματα, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος στα μεγάλα ζητήματα.
 Ai i cili është i pakujdesshëm me të vërtetën në gjërat e vogla, nuk mund të jetë i besueshëm në çështjet e mëdha. 
• Ένα σωστά προσδιορισμένο πρόβλημα έχει λυθεί κατά 50%.
Një problem i përcaktuar drejt është gjysëm i zgjidhur. 
• Η δύναμη ελκύει πάντα ανθρώπους με χαμηλή ηθική.
 Forca tërheq gjithmonë njerëz me moral të ulët. 
• Ο καθένας είναι μεγαλοφυΐα, αλλά αν κρίνεις ένα ψάρι από την ικανότητά του να σκαρφαλώσει σ’ ένα δέντρο, θα περάσει όλη του τη ζωή πιστεύοντας πως είναι ηλίθιο.
Secili është gjenial, por nëse gjykon një peshk nga aftësia e tij që të ngjitet në një pemë, do të kalosh gjithë jetën duke besuar se është budalla. 
• Η πραγματικότητα είναι απλά μια ψευδαίσθηση, αν και πολύ επίμονη.
 Realiteti është thjesht një iluzion, mgjth se shumë këmbëngulës.
• Ποτέ δεν σκέφτομαι το μέλλον. Έρχεται αρκετά σύντομα.
Kurrë nuk mendoja të ardhmen. Vjen mjaft shpejt. 
• Θέλω να ξέρω τις σκέψεις του Θεού. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
Dua të njoh mendimet e Zotit. Të tjerat janë hollësi. 
• Μόνο δύο πράγματα είναι άπειρα: το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αν και δεν είμαι σίγουρος σχετικά με το σύμπαν.
Vetëm dy gjëra janë të pafundme: Universi dhe budallallëku njerëzor, mgjth se nuk jam i sigurt në lidhje me të parën. 
• Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας.
Respekti i pamenduar ndaj pushtetit është armiku më i madh i së vërtetës. 
• Μάθε από το παρελθόν, ζήσε το παρόν, έλπιζε για το μέλλον.
Mëso nga e kaluara, jeto të tashmen, shpreso për të ardhmen
• Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση.
Fantazia është më e rëndësishme nga njohuria. 
• Δεν ξέρω με τι όπλα θα γίνει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά ο 4ος θα γίνει με πέτρες και ρόπαλα.
Nuk e di se me çfarë armë do të bëhet Lufta e 3-të Botërore, por e 4-ta do të bëhet me gurë dhe topuzë. 
• Ο κόσμος είναι επικίνδυνος, όχι εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό, αλλά εξαιτίας αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα.
Bota është e rrezikshme, jo për shkak të atyre që bëjnë keq, por për shkak të atyre që soditin pa bërë gjë. 

Σχόλια