ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΤΣΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΏΝ

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΜΟΣΧΟΠΟΛΗ - Urra e SHËN e PREMTES/ VOSKOPOJË


Βρίσκεται στην άκρη της θρυλικής Μοσχόπολης, μετά τα τελευταία προς βορρά σπίτια. Εκεί, με τη βοήθειά του, ο δρόμος διαβαίνει το ποτάμι του Παπανικόλα και συνεχίζει -κάποτε καλντεριμωτός- για το μοναστήρι του Προδρόμου. Το γεφύρι όμως ειπώθηκε έτσι, της Αγίας Παρασκευής, από διπλανή, κατεστραμμένη σήμερα εκκλησία. Κατασκευάστηκε το 1895 στη θέση παλαιότερου.

«…επιτροπεία, ήτις επίσης ιδιαιτέρας εξάρσεως και μνείας τυγχάνει αξία, είναι εκείνη η του επιζώντος εισέτι κ. Ναούμ Νικ. Στίργια, (1890-1916) καθ’ ην, χάρις εις την λελογισμένην αυτού διαχείρησιν, ανηγέρθη ανακαινισθείσα τελείως η λιθίνη γέφυρα Αγίας Παρασκευής».
Μητροπολίτης Ξάνθης Ιωακείμ Μαρτινιανός (1875-1953)
.................................................................................
Ndodhet në skaj të Voskopojës legjendare, pas shtëpive të fundit veriore. Atje, me ndihmën e saj, rruga kalon lumin e Papanikollas dhe vazhdon - dikur me kalldrëm- për në Manastirin e Shën Prodhromit. Por kjo urrë mori emrin e Shën e Premtes për shkak të Kishës që ndodhej atje afër, e cila u shkatërrua dhe u rindërtua tashmë. Urra u ndërtua më 1895 -ën në vend të një të vjetre. 

".... nën këshillin, i cili gjithashtu vlerësohet tepër dhe në veçanti, është ai që gjatë kohës që ishte gjallë Naum Nik. Stirija (1890-1916) pasi falë menaxhimit të tij të llogjikshëm, u ndërtua duke u rindërtuar plotësisht urra prej guri e Shën e Premtes" 
Mitropoliti i Ksanthit Joakim Martiniani (1875-1953). 

Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιλεγμένα Κείμενα- Tekste të zgjedhura

Σύντομα .... - Së shpejti....

Σοφά Λόγια - Fjalë të urta

Σύντομα... Së shpejti...........

Λίστα ιστολογίων/ Listë faqesh

Πελασγός Κορυτσάς. Από το Blogger.