Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Σαν σήμερα η Κορυτσά γκρέμισε το άγαλμα του Ε Χότζα! - Si sot Korça gremisi bustin e E Hoxhës.

Σαν σήμερα στις 20 02 1991 η Κορυτσά και οι πολίτες της, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκευτικής πίστης ενωμένοι, γκρέμισαν το άγαλμα του Ε Χότζα στο κέντρο της πόλης. Γκρέμισαν αυτόν και μαζί μια ιδεολογία που είχε καταστρέψει τα πάντα και κυρίως κατέστρεψε την ψυχή των ανθρώπων και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα μέχρι και σήμερα. 

Si sot më 20 02 1991 Korça dhe qytetarët e saj, pavarësisht kombësisë dhe besimit fetar të bashkuar, rrëzuan bustin e E Hoxhës në qëndër të qytetit. Gremisën atë dhe bashkë me të dhe ideologjinë që për vite me rradhë kishte shkatërruar gjithçka në këtë vend dhe kryesisht kishte shkatërrur në mënyrë të pakorrigjueshme shpirtin e njerëzve dhe kjo vërtetohet qartë dhe padiskutim deri në ditët e sotme. 
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 σχόλια: