Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-229.871.-
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 05.01.2017.-

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ»Ἐνημερώνομε ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, ὅτι τὸ Σάββατο 14 Ἰανουαρίου καὶ ἀπὸ τὶς 5 τὸ ἀπόγευμα ἕως τὶς 8 τὸ βράδυ, στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατ-σικοῦ 7, θὰ πραγματοποιηθῇ Ἡμερίδα μὲ θέμα «Ἡ θέση τῆς Ὀρθό-δοξης Θεολογίας στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν».
Τὴν Ἡμερίδα συνδιοργανώνουν :
·    Τὸ Ἐργαστήριο Παιδαγωγικῆς-Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ,
·    Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, καὶ
·    Τὸ Παράρτημα Θεσσαλονίκης τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεο-λόγων,
ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-
Σημείωση :
Ἡ παροῦσα ἀνακοίνωση νὰ ἀναγνωσθῇ κατὰ τὸ Κοινωνικὸ τῆς Θεί-ας Λειτουργίας, τὴν Κυριακὴ 8-1-2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: