Κυριακή μετά τά Φώτα. Οι εορτές του Δωδεκαημέρου Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου, Φλώρινα, (8-1-2017)

 


Σχόλια